Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Piotr Gierej"

ADD TO MY LIST
 
Analysis of long-term outcomes after liver transplantation in the Department of General,Transplant and Liver Surgery at the Medical University of Warsaw

Author(s): Marek Krawczyk | Michał Grąt | Krzysztof Barski | Joanna Ligocka | Arkadiusz Antczak | Karolina Grąt | Oskar Kornasiewicz | Michał Skalski | Waldemar Patkowski | Paweł Nyckowski | Krzysztof Zieniewicz | Ireneusz Grzelak | Tadeusz Wróblewski | Rafał Paluszkiewicz | Bogusław Najnigier | Krzysztof Dudek | Piotr Remiszewski | Piotr Smoter | Mariusz Grodzicki | Michał Korba | Marcin Kotulski | Bartosz Cieślak | Jerzy Szczerbań | Barbara Górnicka | Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska | Piotr Kalinowski | Piotr Gierej | Robert Nowak | Cezary Kosiński | Urszula Ołdakowska-Jedynak | Łukasz Rdzanek | Aleksandra Zarzycka | Beata Kilińska | Grzegorz Niewiński | Renata Andrzejewska | Dorota Giercuszkiewicz | Jolanta Piwowarska | Anna Brudkowska
Adhesive complications in a patient after ventral hernia IPOM repair – a case report for Videoforum

Author(s): Piotr Gierej | Marcin Kotulski | Sebastian Piotrowicz | Tadeusz M. Wróblewski
No-visible-scar cholecystectomy

Author(s): Tadeusz M. Wróblewski | Sebastian Piotrowicz | Marcin Kotulski | Piotr Gierej | Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona