Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Piotr Kaczmarek"

ADD TO MY LIST
 
Preliminary results of in vitro culture of pea and lupin embryos for the reduction of generation cycles in single seed descent technique

Author(s): Maria Surma | Tadeusz Adamski | Wojciech Święcicki | Paweł Barzyk | Zygmunt Kaczmarek | Anetta Kuczyńska | Karolina Krystkowiak | Krzysztof Mikołajczak | Piotr Ogrodowicz
Nutritional elements and alu- minium accumulation in Xerocomus badius mushrooms

Author(s): Mirosław Mleczek | Marek Siwulski | Zygmunt Kaczmarek | Iwona Rissmann | Piotr Goliński | Krzysztof Sobieralski | Zuzanna Magdziak
Concentration of selected trace elements in Xerocomus badius mushroom bodies - a health risk for humans?

Author(s): Mirosław Mleczek | Marek Siwulski | Zygmunt Kaczmarek | Iwona Rissmann | Krzysztof Sobieralski | Piotr Goliński
Ocena zależności pomiędzy stężeniem homocysteiny a wybranymi parametrami bariery antyoksydacyjnej i przemiany lipidowej u dzieci z czynnikami ryzyka miażdżycy

Author(s): Anna Sierakowska-Fijałek | Paweł Fijałkowski | Jan Błaszczyk | Zbigniew Baj | Piotr Kaczmarek | Mariusz Stępień | Jacek Rysz
Krytyczna stenoza zastawki aortalnej - diagnostyka i postępowanie w ośrodku referencyjnym dla kardiologii prenatalnej

Author(s): Aleksandra Wieczorek | Alicja Żarkowska | Beata Radzymińska-Chruściel | Piotr Kaczmarek | Przemysław Oszukowski | Ewa Gulczyńska | Iwona Maroszyńska | Tomasz Moszura | Andrzej Sysa | Maria Respondek-Liberska
Prenatalne podejrzenie wady wrodzonej układu moczowego - zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej co do postępowania po urodzeniu

Author(s): Marcin Tkaczyk | Piotr Adamczyk | Michał Brzewski | Anna Cieślak-Puchalska | Piotr Czarniak | Lidia Hyla-Klekot | Piotr Gastoł | Andrzej Gołębiewski | Piotr Kaczmarek | Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
Oxidative Activity of Copper(II) Complexes withAminoglycoside Antibiotics as Implication to theToxicity of These Drugs

Author(s): Wojciech Szczepanik | Piotr Kaczmarek | Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
Proteomika proteaz na przykładzie możliwej roli MMP-9 w plastyczności synaptycznej*

Author(s): Piotr Michaluk | Marcin Rylski | Leszek Kaczmarek
MALLASEZIA FOLLICULITIS ON THE NECK

Author(s): Brzeziński Piotr | Kaczmarek Danuta
Oxidative Activity of Copper(II) Complexes with Aminoglycoside Antibiotics as Implication to the Toxicity of These Drugs

Author(s): Wojciech Szczepanik | Piotr Kaczmarek | Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
Two models for absorption by coloured dissolved organic matter (CDOM)

Author(s): Jill N. Schwarz | Piotr Kowalczuk | S³awomir Kaczmarek | Glenn F. Cota | B. Greg Mitchell | Mati Kahru | Francisco P. Chavez | Alex Cunningham | David McKee | Peter Gege | Motoaki Kishino | David A. Phinney | Robin Raine
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil