Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Piotr Lesiak"

ADD TO MY LIST
 
Brak związku polimorfizmu –590 C/T genu IL-4 oraz –1082 A/G genu IL-10 z rozwojem atopowego zapalenia skóry

Author(s): Marcin Zakrzewski | Aleksandra Lesiak | Karolina Przybyłowska | Iwona Stelmach | Piotr Kuna | Anna Sysa-Jędrzejowska | Joanna Narbutt
The number and distribution of blood dendritic cells in the epidermis and dermis of healthy human subjects.

Author(s): Joanna Narbutt | Aleksandra Lesiak | Anna Sysa-Jedrzejowska | Piotr Smolewski | Tadeusz Robak | Anna Zalewska
The Imbalance in Serum Concentration of Th-1- and Th-2-Derived Chemokines as One of the Factors Involved in Pathogenesis of Atopic Dermatitis

Author(s): Joanna Narbutt | Aleksandra Lesiak | Anna Sysa-Jedrzeiowska | Marcin Zakrzewski | Jarosław Bogaczewicz | Iwona Stelmach | Piotr Kuna
Polarization mode dispersion in birefringent microstructured fibers

Author(s): Tomasz R. Wolinski | Piotr Lesiak | Katarzyna Szaniawska | Andrzej W. Domanski | Jan Wojcik
Original paper Heart rate variability in adult patients with congenital heart disease

Author(s): Olga Trojnarska | Piotr Bręborowicz | Magdalena Łanocha | Maciej Lesiak | Wiesław Bryl | Andrzej Cieśliński

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program