Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Piotr Raczyński"

ADD TO MY LIST
 
Prenatalne rozpoznanie wady serca płodu pacjentki z wrodzonym zwężeniem zastawki aortalnej - opis przypadku

Author(s): Hanna Siudalska | Joanna Dangel | Andrzej Raczyński | Iwona Woźniewska | Krystyna Gralińska | Wanda Rydlewska-Sadowska | Piotr Hoffman
Zmiany zapalne gruczołu piersiowego u dziewczynek w różnym wieku

Author(s): Ewa Krupińska | Ewa Kobrzyńska | Piotr Raczyński | Paweł Pawlak
Ocena objętości jąder przed i po leczeniu chirurgicznym żylaków powrózka nasiennego

Author(s): Dariusz Olejniczak1 | Ewa Krupińska1 | Emeryk Samolewicz1 | Piotr Raczyński
Wczesne operacje niezstąpionych jąder a wyniki odległe

Author(s): Hanna Bułhak-Guz | Piotr Raczyński | Hanna Grochulska-Cerska | Ewa Kobrzyńska | Paweł Pawlak | Monika Pawlak | Anna Taczalska | Andrzej Chilarski
Disorders of gallbladder contractility in children with chronic constipation

Author(s): Sylwia Prymus-Kasińska | Ryszard Makosiej | Katarzyna Zakrzewska-Szabelska | Piotr Raczyński | Ryszard Majka | Elżbieta Czkwianianc
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions