Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Piotr Socha"

ADD TO MY LIST
 
Application of adalimumab in early-onset Crohns disease - a case report Zastosowanie adalimumabu w chorobie Leœniowskiego-Crohna o wczesnej manifestacji - opis przypadku

Author(s): Jaros³aw Kierkuœ | Micha³ Szczepañski | Sylwia Szymañska | Edyta Szymañska | Maciej D¹dalski | Piotr Socha | Józef Ry¿ko
Gastrointestinal side effects in children with Wilson's disease treated with zinc sulphate

Author(s): Anna Wiernicka | Wojciech Jańczyk | Maciej Dądalski | Yesim Avsar | Hartmut Schmidt | Piotr Socha
Postępy w hepatologii dziecięcej

Author(s): Jerzy Socha | Irena Jankowska | Joanna Pawłowska | Danuta Celińska-Cedro | Jolanta Rujner | Józef Ryżko | Piotr Socha | Elżbieta Świątkowska | Mikołaj Teisseyre | Marek Woynarowski | Małgorzata Woźniak
Ocena aktywności osoczowych antykoagulantów u dzieci z nadciśnieniem wrotnym w przebiegu marskości wątroby

Author(s): Mikołaj Teisseyre | Ewa Teklińska | Anna Wymysłowska | Joanna Teisseyre | Piotr Socha | Danuta Celińska-Cedro | Joanna Pawłowska
Wpływ leczenia olejem rybim na profil wielonienasyconych kwasów tluszczowych u dzieci z nieswoistym zapaleniem jelit

Author(s): Piotr Socha | Józef Ryżko | Berthold Koletzko | Piotr Czubkowski | Danuta Korszyńska | Danuta Celińska-Cedro | Marek Woynarowski | Jerzy Socha
Niezbędne fosfolipidy w leczeniu choroby Wilsona - ocena funkcji wątroby i nasilenia peroksydacji

Author(s): Maciej Dądalski | Piotr Socha | Ewa Skorupa | Józef Ryżko | Joanna Pawłowska | Roman Lorenc | Jerzy Socha
Wpływ probiotyków i prebiotyków na gospodarkę lipidową

Author(s): Piotr Socha | Anna Stolarczyk | Jerzy Socha
Stłuszczenie wątroby u dzieci

Author(s): Grzegorz Oracz | Piotr Socha | Michał Pronicki | Katarzyna Iwanicka | Maciej Dądalski | Dorota Golicka | Jerzy Socha
Wstępne wyniki oceny mineralizacji układu kostnego u dzieci przed i po transplantacji wątroby

Author(s): Joanna Pawłowska | Halina Matusik | Hor Ismail | Józef Ryżko | Elżbieta Karczmarewicz | Irena Jankowska | Mikołaj Teisseyre | Piotr Kaliciński | Jacek Łukaszkiewicz | Grażyna Łysoń-Wojciechowska | Roman Lorenc | Jerzy Socha
Badania prospektywne nad skutecznością endoskopowego opaskowania żylaków przełyku w profilaktyce nawrotów krwawień u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem wrotnym

Author(s): Danuta Celińska-Cedro | Mikołaj Teisseyre | Marek Woynarowski | Piotr Socha | Józef Ryżko | Jerzy Socha
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe w pediatrii (wybrane zagadnienia)

Author(s): Jerzy Socha | Jarosław Kierkuś | Piotr Socha
Analiza efektywności kosztów opaskowania żylaków przełyku w profilaktyce pierwszego krwotoku u dzieci z nadciśnieniem wrotnym

Author(s): Danuta Celińska-Cedro | Ewa Orlewska | Piotr Socha | Mikołaj Teisseyre | Marek Woynarowski | Józef Ryżko | Jerzy Socha
Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia u dzieci

Author(s): Jarosław Kierkuś | Anna Stolarczyk | Piotr Socha | Jerzy Socha
Ocena antropometryczna stanu odżywienia u dzieci z marskością wątroby

Author(s): Jarosław Kierkuś | Maciej Dądalski | Piotr Socha | Józef Ryżko | Jerzy Socha
Rozwój fizyczny dzieci z cholestazą wewnątrzwątrobową w zależności od nasilenia stopnia żółtaczki

Author(s): Joanna Pawłowska | Grażyna Łysoń-Wojciechowska | Irena Jankowska | Jerzy Socha | Piotr Czubkowski
Różnice w obrazie klinicznym jelitowej ucieczki białka oraz użyteczność alfal-antytrypsyny w diagnostyce i monitorowaniu leczenia

Author(s): Piotr Socha | Grzegorz Oraczy Małgorzata Kowalska | Anna Rybak | Józef Ryżko | Jerzy Socha
Ocena jakości życia dzieci z postępującą rodzinną cholestazą wewnątrzwątrobową, leczonych zabiegiem częściowego zewnętrznego odprowadzenia żółci

Author(s): Anna Kwak | Maria Dąbrowska | Irena Jankowska | Joanna Pawłowska | Hor lsmail | Piotr Kaliciński | Jerzy Socha
Retrospektywna ocena kryteriów kwalifikacji oraz skuteczności leczenia azatiopryną u dzieci z wrzód ziejącym zapaleniem jelita grubego - doświadczenie ośrodka

Author(s): Jarosław Kierkuś | Michał Szczepański | Maciej Dądalski | Diana Kamińska | Magdalena Łukaszewska | Piotr Socha | Józef Ryżko | Jerzy Socha
Analiza obrazu klinicznego i terapii nieswoistych zapaleń jelit u dzieci w materiale Instytutu Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Author(s): Józef Ryżko | Michał Szczepański | Marek Woynarowski | Piotr Socha | Danuta Celińska-Cedro | Mikołaj Teisseyre | Maciej Dądalski | Jarosław Kierkuś | Jerzy Socha
Żywienie dzieci a zdrowie wczoraj, dziś i jutro

Author(s): Jerzy Socha | Piotr Socha | Halina Weker | Joanna Neuhoff-Murawska
Analiza efektywności kosztów endoskopowego opaskowania żylaków przełyku w profilaktyce pierwszego krwotoku u dzieci z nadciśnieniem wrotnym

Author(s): Danuta Celińska-Cedro | Ewa Orlewska | Piotr Socha | Mikołaj Teisseyre | Marek Woynarowski | Jerzy Socha

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program