Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Przemysław Prokopczuk"

ADD TO MY LIST
 
Wpływ otyłości na rokowanie i ryzyko powikłań u pacjentów z chorobą pnia lewej tętnicy wieńcowej leczonych kardiochirurgicznie

Author(s): Małgorzata Zalewska-Adamiec | Hanna Bachórzewska-Gajewska | Anna Tomaszuk-Kazberuk | Robert Trzciński | Przemysław Prokopczuk | Tomasz Hirnle | Sławomir Dobrzycki
Wpływ krótkotrwałej terapii antyrefluksowej na parametry 24-godzinnego, równoczasowego monitorowania pH w przełyku i EKG u pacjentów z chorobą refluksową przełyku i potwierdzoną angiograficznie chorobą wieńcową

Author(s): Sławomir Dobrzycki | Andrzej Baniukiewicz | Włodzimierz J. Musiał | Janusz Korecki | Dorota Skrodzka | Przemysław Prokopczuk | Anna Zaremba-Woroniecka | Jerzy Żuk | Wiktor Łaszewicz
Czy refluks żołądkowo-przełykowy może prowokować niedokrwienie mięśnia sercowego? Obserwacje osób z koronarograficznie potwierdzoną chorobą wieńcową

Author(s): Sławomir Dobrzycki | Andrzej Baniukiewicz | Włodzimierz J. Musiał | Janusz Korecki | Dorota Skrodzka | Przemysław Prokopczuk | Anna Zaremba-Woroniecka | Jerzy Żuk | Wiktor Łaszewicz

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions