Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Qing Yuan Lin"

ADD TO MY LIST
 
Experimental evidences of topological surface states of β-Ag2Te

Author(s): Azat Sulaev | Peng Ren | Bin Xia | Qing Hua Lin | Ting Yu | Caiyu Qiu | Shuang-Yuan Zhang | Ming-Yong Han | Zhi Peng Li | Wei Guang Zhu | Qingyu Wu | Yuan Ping Feng | Lei Shen | Shun-Qing Shen | Lan Wang
Generation and Characterization of a Novel Recombinant Antibody against LMP1-TES1 of Epstein-Barr Virus Isolated by Phage Display

Author(s): Dawei Zhang | Yuan Mao | Qing Cao | Lin Xiong | Juan Wen | Renjie Chen | Jin Zhu
Alpha B-crystallin is a new prognostic marker for laryngeal squamous cell carcinoma

Author(s): Mao Yuan | Zhang Da-Wei | Lin Hong | Xiong Lin | Liu Ying | Li Qing-Dong | Ma Jun | Cao Qing | Chen Ren-Jie | Zhu Jin | Feng Zhen-Qing
Optical Transport Properties along the Pericardium Meridian under Different Pressure

Author(s): Gui Zhen Chen | Yun Xiang Xu | Yu Hua Wang | Hong Qin Yang | Qing Yuan Lin | Li Jun Li | Zhou Yi Guo | Song Hao Liu
Mixed Over-Voltage Decomposition Using Atomic Decompositions Based on a Damped Sinusoids Atom Dictionary

Author(s): Qing Yang | Jing Wang | Wenxia Sima | Lin Chen | Tao Yuan
p53 gene therapy in combination with transcatheter arterial chemoembolization for HCC: One-year follow-up

Author(s): Yong-Song Guan | Yuan Liu | Qing He | Xiao Li | Lin Yang | Ying Hu | Zi La
GJB2 mutation spectrum in 2063 Chinese patients with nonsyndromic hearing impairment

Author(s): Dai Pu | Yu Fei | Han Bing | Liu Xuezhong | Wang Guojian | Li Qi | Yuan Yongyi | Liu Xin | Huang Deliang | Kang Dongyang | Zhang Xin | Yuan Huijun | Yao Kun | Hao Jinsheng | He Jia | He Yong | Wang Youqin | Ye Qing | Yu Youjun | Lin Hongyan | Liu Lijia | Deng Wei | Zhu Xiuhui | You Yiwen | Cui Jinghong | Hou Nongsheng | Xu Xuehai | Zhang Jin | Tang Liang | Song Rendong | Lin Yongjun | Sun Shuanzhu | Zhang Ruining | Wu Hao | Ma Yuebing | Zhu Shanxiang | Wu Bai-lin | Han Dongyi | Wong Lee-Jun
Comparison of a Resonant Mirror Biosensor (IAsys) and a Quartz Crystal Microbalance (QCM) for the Study on Interaction between Paeoniae Radix 801 and Endothelin-1

Author(s): Jiadong Huang | Qing Lin | Jinghua Yu | Shenguang Ge | Jing Li | Min Yu | Zixia Zhao | Xinsheng Wang | Xiuming Zhang | Xiaorui He | Liang Yuan | Huijun Yin | Tetsuo Osa | Keji Chen | Qiang Chen
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?