Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Qingyong Chen"

ADD TO MY LIST
 
Wenxin-Keli Regulates the Calcium/Calmodulin-Dependent Protein Kinase II Signal Transduction Pathway and Inhibits Cardiac Arrhythmia in Rats with Myocardial Infarction

Author(s): Yanwei Xing | Yonghong Gao | Jianxin Chen | Haiyan Zhu | Aiming Wu | Qing Yang | Fei Teng | Dong-mei Zhang | Yanhui Xing | Kuo Gao | Qingyong He | Zhenpeng Zhang | Jie Wang | Hongcai Shang
The Effects of Xuefu Zhuyu and Shengmai on the Evolution of Syndromes and Inflammatory Markers in Patients with Unstable Angina Pectoris after Percutaneous Coronary Intervention: A Randomised Controlled Clinical Trial

Author(s): Jie Wang | Xiaochen Yang | Fuyong Chu | Jianxin Chen | Qingyong He | Kuiwu Yao | Fei Teng | Yonghong Gao | Yanhui Xing | Aiming Wu | Yanwei Xing
Up-Regulation of the Gap Junction Intercellular Communication by Tea Polyphenol in the Human Metastatie Lung Carcinoma Cell Line

Author(s): Xiangyong Li | Qinghua Wang | Jun Yang | Yanjuan Pan | Qingyong Chen | Xiqing Yan | Daxin Wang | Xijian Zhou | Yuquan Wu
Up-Regulation of the Gap Junction Intercellular Communication by Tea Polyphenol in the Human Metastatie Lung Carcinoma Cell Line

Author(s): Daxin Wang | Xiqing Yan | Yuquan Wu | Xijian Zhou | Qingyong Chen | Qinghua Wang | Xiangyong Li | Yanjuan Pan | Jun Yang
Up-Regulation of the Gap Junction Intercellular Communication by Tea Polyphenol in the Human Metastatie Lung Carcinoma Cell Line

Author(s): Daxin Wang | Xiqing Yan | Yuquan Wu | Xijian Zhou | Qingyong Chen | Qinghua Wang | Xiangyong Li | Yanjuan Pan | Jun Yang
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?