Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Radosław Kowalski"

ADD TO MY LIST
 
Spermatozoa motility and short-term sperm storage of colourful orfe (Leuciscus idus aberr orfus)

Author(s): Beata Sarosiek | Beata I. Cejko | Jan Glogowski | Katarzyna Targońska | Daniel Żarski | Radosław K. Kowalski | Dariusz Kucharczyk
Zastosowanie ablacji prądem o częstotliwości radiowej w leczeniu dzieci i młodzieży z nawrotnym częstoskurczem węzłowym. Porównanie z populacją dorosłych chorych

Author(s): Patrycja Pruszkowska-Skrzep | Oskar Kowalski | Sławomir Pluta | Radosław Lenarczyk | Adam Sokal | Andrzej Świątkowski | Beata ?redniawa | Bożena Zeifert | Anna Lenarczyk | Małgorzata Szkutnik | Jacek Białkowski | Zbigniew Kalarus
Ocena turbulencji rytmu zatokowego w populacji osób zdrowych

Author(s): Sylwia Cebula | Beata ?redniawa | Agata Musialik-Łydka | Jacek Kowalczyk | Radosław Lenarczyk | Oskar Kowalski | Patrycja Pruszkowska-Skrzep | Zbigniew Kalarus
Gruźlica jelita grubego – analiza przypadku

Author(s): Zbigniew Kula | Zbigniew Pawlak | Maciej Kowalski | Radosław Urbanowicz

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions