Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Sławomir Dobrzycki"

ADD TO MY LIST
 
Prognostic significance of eGFR in patients with acute coronary syndromes and preserved renal function

Author(s): Anna Tomaszuk-Kazberuk | Marcin Kożuch | Elżbieta Młodawska | Paulina łopatowska | Hanna BachɃrzewska-Gajewska | Jolanta Małyszko | Sławomir Dobrzycki | Włodzimierz J. Musiał
Wpływ otyłości na rokowanie i ryzyko powikłań u pacjentów z chorobą pnia lewej tętnicy wieńcowej leczonych kardiochirurgicznie

Author(s): Małgorzata Zalewska-Adamiec | Hanna Bachórzewska-Gajewska | Anna Tomaszuk-Kazberuk | Robert Trzciński | Przemysław Prokopczuk | Tomasz Hirnle | Sławomir Dobrzycki
Wpływ krótkotrwałej terapii antyrefluksowej na parametry 24-godzinnego, równoczasowego monitorowania pH w przełyku i EKG u pacjentów z chorobą refluksową przełyku i potwierdzoną angiograficznie chorobą wieńcową

Author(s): Sławomir Dobrzycki | Andrzej Baniukiewicz | Włodzimierz J. Musiał | Janusz Korecki | Dorota Skrodzka | Przemysław Prokopczuk | Anna Zaremba-Woroniecka | Jerzy Żuk | Wiktor Łaszewicz
Czy refluks żołądkowo-przełykowy może prowokować niedokrwienie mięśnia sercowego? Obserwacje osób z koronarograficznie potwierdzoną chorobą wieńcową

Author(s): Sławomir Dobrzycki | Andrzej Baniukiewicz | Włodzimierz J. Musiał | Janusz Korecki | Dorota Skrodzka | Przemysław Prokopczuk | Anna Zaremba-Woroniecka | Jerzy Żuk | Wiktor Łaszewicz
Pierwotna angioplastyka w zawale serca - wyniki leczenia u chorych z cukrzycą

Author(s): Jolanta B. Prokop | Włodzimierz J. Musiał | Elżbieta Skibińska | Anna Lewczuk | Robert Sawicki | Hanna Bachórzewska-Gajewska | Sławomir Dobrzycki
Indeks SIMPLE - narzędzie prognostyczne u pacjentów z zawałem serca leczonych pierwotną przezskórną interwencją wieńcową

Author(s): Anna Kozieradzka | Karol A. Kamiński | Sławomir Dobrzycki | Hanna Bachórzewska-Gajewska | Konrad Nowalć | Włodzimierz J. Musiał
Wpływ tirofibanu na normalizację uniesionego odcinka ST u chorych z zawałem serca leczonych pierwotną interwencją wieńcową

Author(s): Marcin Kożuch | Karol A. Kamiński | Sławomir Dobrzycki | Janusz Korecki | Bogumił Ramotowski | Łukasz Stachurski | Paweł Radecki | Magdalena Puciłowska | Bogusław Poniatowski | Wojciech Achremczyk | Włodzimierz J. Musiał
The value of acute versus sub-acute BNP measurements for the prediction of long-term mortality after first ST-elevation myocardial

Author(s): Agnieszka M. Tycińska | Anna Lisowska | Robert Sawicki | Bożena Sobkowicz | Anna Kozieradzka | Karol Kamiński | Barbara Mroczko | Włodzimierz J. Musiał | Sławomir Dobrzycki | Maciej Szmitkowski
Cykliczność występowania świeżego zawału serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI)

Author(s): Anna Moniuszko | Agnieszka Tycinska | Konrad Skolimowski | Sławomir Dobrzycki | Paweł Kralisz | Włodzimierz J. Musial | Bożena Sobkowicz | Karol Adam Kamiński
Original paperPrevention of contrast-induced nephropathy in patients undergoing percutaneous coronary interventions in everyday clinical practice

Author(s): Hanna Bachórzewska-Gajewska | Jolanta Małyszko | Ewa Sitniewska | Jacek Małyszko | Sławomir Dobrzycki
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil