Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Shan WANG"

ADD TO MY LIST
 
Two Novel Hepatocellular Carcinoma Cycle Inhibitory Cyclodepsipeptides from a Hydrothermal Vent Crab-Associated Fungus Aspergillus clavatus C2WU

Author(s): Wei Jiang | Panpan Ye | Chen-Tung Arthur Chen | Kuiwu Wang | Pengyuan Liu | Shan He | Xiaodan Wu | Lishe Gan | Ying Ye | Bin Wu
Effect of Microstructure of Spongy Bone in Different Parts of Woodpecker’s Skull on Resistance to Impact Injury

Author(s): Lizhen Wang | Xufeng Niu | Yikun Ni | Peng Xu | Xiaoyu Liu | Shan Lu | Ming Zhang | Yubo Fan
The significance of the pterygopalatine fossa angiography before endoscopic sinus surgery

Author(s): Hong-yu XING | Xiao-lu WANG | Xue-feng WANG | Jian LI | Xi-zheng SHAN
Preparative Separation of Spirobisnaphthalenes from Endophytic Fungus Berkleasmium sp. Dzf12 by High-Speed Counter-Current Chromatography

Author(s): Tijiang Shan | Shiqiong Lu | Chao Luo | Ruiya Luo | Yan Mou | Mingan Wang | Youliang Peng | Ligang Zhou
XFEM-Based Analysis for Crack Growth Characteristics of Diffusion Bonded Laminates of Titanium Alloy with Localized Nonwelded Zone

Author(s): Yang Liu | Yongcun Zhang | Shutian Liu | Shan Xiao | Xiangming Wang | Yanpeng Sun
Hypothyroxinemia Induced by Mild Iodine Deficiency Deregulats Thyroid Proteins during Gestation and Lactation in Dams

Author(s): Wei Wei | Yi Wang | Jing Dong | Yuan Wang | Hui Min | Binbin Song | Zhongyan Shan | Weiping Teng | Qi Xi | Jie Chen
Managing esophageal fistulae by endoscopic transluminal drainage in esophageal cancer patients with superior mediastinal sepsis after esophagectomy

Author(s): Yu-Zhen Zheng | Shu-Qin Dai | Hong-Bo Shan | Xiao-Yan Gao | Lan-Jun Zhang | Xun Cao | Jian-Fei Zhu | Jun-Ye Wang
Deqi Sensations of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation on Auricular Points

Author(s): Xiaoling Wang | Jiliang Fang | Qing Zhao | Yangyang Fan | Jun Liu | Yang Hong | Honghong Wang | Yunyao Ma | Chunhua Xu | Shan Shi | Jian Kong | Peijing Rong
Effect of Ni Core Structure on the Electrocatalytic Activity of Pt-Ni/C in Methanol Oxidation

Author(s): Jian Kang | Rongfang Wang | Hui Wang | Shijun Liao | Julian Key | Vladimir Linkov | Shan Ji
Research on an Improved Wireless Sensor Networks Clustering Protocol

Author(s): Zheng-Qiu Lu | Lin-Ge Wang | Jin Shan
DNA microarray technique for detecting food-borne pathogens

Author(s): Xing GAO | Xian-feng QU | Wei SUN | Hua-yu LI | Wen-wen XIN | Shan GAO | Lin KANG | Jing-lin WANG
Preliminary study of circulating microRNA expression profiles in patients with atrial fibrillation

Author(s): Yu ZHANG | Yue-xiang ZHAO | Hong-yang GUO | Jian-ping GUO | Kun LIN | Yu-tang WANG | Zhao-liang SHAN
Epidemiological investigation and analysis of allergic rhinitis in troops stationed in Xuzhou

Author(s): Zhi-qiang YAN | Bing SHAN | Bao-jian XU | Shao-hui WANG | Qing WANG | Sheng-hong GAO | Jin-ke HONG
Synthesis, Characterization, and Antibacterial Activity of Cross-Linked Chitosan-Glutaraldehyde

Author(s): Bin Li | Chang-Lin Shan | Qing Zhou | Yuan Fang | Yang-Li Wang | Fei Xu | Li-Rong Han | Muhammad Ibrahim | Long-Biao Guo | Guan-Lin Xie | Guo-Chang Sun
Antitumor effects and mechanisms of dendritic cells stimulated by sCD40L on ovarian cancer cells in vitro

Author(s): Zhang ZM | Yang XM | Zhang C | Zhang MJ | Li X | Zhang FH | Kang S | Wang SJ | Shan BE
The Effect of PtRuIr Nanoparticle Crystallinity in Electrocatalytic Methanol Oxidation

Author(s): Yanjiao Ma | Rongfang Wang | Hui Wang | Shijun Liao | Julian Key | Vladimir Linkov | Shan Ji
Support Vector Regression Model Based on Empirical Mode Decomposition and Auto Regression for Electric Load Forecasting

Author(s): Guo-Feng Fan | Shan Qing | Hua Wang | Wei-Chiang Hong | Hong-Juan Li
Effective Resistance of Gas Flow in Microchannels

Author(s): Xiao-Dong Shan | Moran Wang
Metabolomic Study of Collagen-Induced Arthritis in Rats and the Interventional Effects of Huang-Lian-Jie-Du-Tang, a Traditional Chinese Medicine

Author(s): Rongcai Yue | Ling Zhao | Yaohua Hu | Peng Jiang | Shuping Wang | Li Xiang | Wencong Liu | Lei Shan | Weidong Zhang | Runhui Liu
IGF-I and IGFBP-3 and the risk of lung cancer: A meta-analysis based on nested case-control studies

Author(s): Chen Bo | Liu Shan | Xu Wei | Wang Xueli | Zhao Weihong | Wu Jianqing
Activation of c-jun N-terminal kinase in spinal cord contributes to breast cancer induced bone pain in rats

Author(s): Wang Xiao-Wei | Hu Shan | Mao-Ying Qi-Liang | Li Qian | Yang Chang-Jiang | Zhang Hui | Mi Wen-Li | Wu Gen-Cheng | Wang Yan-Qing
Noninvasive Fetal Trisomy (NIFTY) test: an advanced noninvasive prenatal diagnosis methodology for fetal autosomal and sex chromosomal aneuploidies

Author(s): Jiang Fuman | Ren Jinghui | Chen Fang | Zhou Yuqiu | Xie Jiansheng | Dan Shan | Su Yue | Xie Jianhong | Yin Baomin | Su Wen | Zhang Huakun | Wang Wei | Chai Xianghua | Lin Linhua | Guo Hui | Li Qiyun | Li Peipei | Yuan Yuying | Pan Xiaoyu | Li Yihan | Liu Lifu | Chen Huifei | Xuan Zhaoling | Chen Shengpei | Zhang Chunlei | Zhang Hongyun | Tian Zhongming | Zhang Zhengyu | Jiang Hui | Zhao Lijian | Zheng Weimou | Li Songgang | Li Yingrui | Wang Jun | Wang Jian | Zhang Xiuqing
MCT4 is an important determinant for the growth of highly glycolytic and aggressive malignancies

Author(s): Unsal-Kacmaz Kezi | Ragunathan Shoba | Shan Jennifer | Guo Bing | Wang Xiaoli | Tkach Diane | Lucas Judy | Klippel Anke
U-Pb Zircon Age, Geochemical and Sr-Nd Isotopic Constraints on the Age and Origin of the Granodiorites in Guilong, Southeastern Yunnan Province, Southern China

Author(s): Shen Liu | Ruizhong Hu | Caixia Feng | Shan Gao | Guangying Feng | Youqiang Qi | Tao Wang | Ian M. Coulson | Yuhong Yang | Chaogui Yang
A Load Balance Clustering Routing Algorism Based on SOM

Author(s): Shan Zhong | Guihua Wang | Xiaohui Leng | Xiaona Wang | Lian Xue | Yue Gu
Bevacizumab Combined with Chemotherapy for Advanced Non-small Cell Lung Cancer: A meta-analysis

Author(s): Tao ZHANG | Shuaifei YUAN | Ziping WANG | Qian ZHANG | Panpan ZHAO | Li SHAN
Understanding of Thermal Conductance of Thin Gas Layers

Author(s): Xiaodong Shan | Moran Wang
The Effects of Nitrogen Fertilizer or Low Temperature on the Nitro-Compound of Corn

Author(s): Ligang Qin | Qingfang Xu | Huajia Shan | Guohui Yu | Chunsheng Bai | Yu Zhu | Kun Wang
Factors Affecting the Derivation and Expansion of Bovine Embryonic Stem Cell-Like Cells

Author(s): Rui Wang | Shan Cong | Ming Cang | Yuzhen Ma | Jianxun Wen | Dongjun Liu
The role of protein arginine-methyltransferase 1 in gliomagenesis

Author(s): Shan Wang, Xiaochao Tan, Bin Yang, Bin Yin, Jiangang Yuan, Boqin Qiang & Xiaozhong Peng*
Shear Stress Inhibits Apoptosis of Ischemic Brain Microvascular Endothelial Cells

Author(s): Shan Tian | Yulong Bai | Lin Yang | Xinggang Wang | Yi Wu | Jie Jia | Yulian Zhu | Yong Cheng | Pengyue Zhang | Junfa Wu | Nianhong Wang | Guang Xia | Hua Liao | Yuling Zhang | Xiafeng Shen | Huixian Yu | Yongshan Hu
Anticancer Effects of Bufalin on Human Hepatocellular Carcinoma HepG2 Cells: Roles of Apoptosis and Autophagy

Author(s): Qing Miao | Lin-Lin Bi | Xin Li | Shan Miao | Jin Zhang | Song Zhang | Qian Yang | Yan-Hua Xie | Jian Zhang | Si-Wang Wang
Proteomic Analysis Reveals the Deregulation of Inflammation-Related Proteins in Acupuncture-Treated Rats with Asthma Onset

Author(s): Yu-Dong Xu | Jian-Mei Cui | Yu Wang | Lei-Miao Yin | Chang-Ke Gao | Xiao-Yan Liu | Ying Wei | Yan-Yan Liu | Yong-Liang Jiang | Chun-Xiao Shan | Yong-Qing Yang
Antioxidant Phenolic Compounds from Pu-erh Tea

Author(s): Hai Ming Zhang | Cheng Fang Wang | Sheng Min Shen | Gang Li Wang | Peng Liu | Zi Mu Liu | Yong Yan Wang | Shu Shan Du | Zhi Long Liu | Zhi Wei Deng
Determination and Analysis of Ustiloxins A and B by LC-ESI-MS and HPLC in False Smut Balls of Rice

Author(s): Tijiang Shan | Weibo Sun | Hao Liu | Shan Gao | Shiqiong Lu | Mingan Wang | Wenxian Sun | Zhiyi Chen | Shu Wang | Ligang Zhou
Hyperthermia inhibits hypoxia-induced epithelial-mesenchymal transition in HepG2 hepatocellular carcinoma cells

Author(s): Guang-Jin Yuan | Qian-Wen Li | Shun-Lin Shan | Wu-Ming Wang | Sen Jiang | Xi-Ming Xu
Femtosecond Laser-Induced Formation of Wurtzite Phase ZnSe Nanoparticles in Air

Author(s): Hsuan I Wang | Wei Tsung Tang | Li Wei Liao | Pei Shan Tseng | Chih Wei Luo | Chu Shou Yang | Takayoshi Kobayashi
An MRI-visible non-viral vector for targeted Bcl-2 siRNA delivery to neuroblastoma

Author(s): Shen M | Gong FM | Pang PF | Zhu KS | Meng XC | Wu C | Wang J | Shan H | Shuai XT
Polydatin Attenuates Hypoxic Pulmonary Hypertension and Reverses Remodeling through Protein Kinase C Mechanisms

Author(s): Qing Miao | Xiao-Peng Shi | Ming-Xiang Ye | Jin Zhang | Shan Miao | Si-Wang Wang | Bo Li | Xiu-Xiu Jiang | Song Zhang | Nan Hu | Juan Li | Jian Zhang
CAC-MAC: A Cross-Layer Adaptive Cooperative MAC for Wireless Ad Hoc Networks

Author(s): Chunguang Shi | Haitao Zhao | Shan Wang | Jibo Wei | Linhua Zheng
A Control Method for SVG Based on Differential Geometry Nonlinear Control

Author(s): Qiyong Pan | Jin Wu | Yi-huai Wang | Jingfei Ni | Shan Zhong
Discussion on Role of Forest to Control Agricultural Non-Point Source Pollution in Taihu Lake Basin-Based on Source-Sink Analysis

Author(s): Jianfeng ZHANG | Jingmin JIANG | Zhijian ZHANG | Qihua SHAN | Guangcai CHEN | Ying WANG | Yonghui XU | Harry WU | Aljoy ABARQUEZ
Subarea Tree Routing (STR) in Multi-hop Wireless Ad hoc Networks

Author(s): Guikai LIU | Chunli SHAN | Gang WEI | Hongjiang WANG
Synthesis and properties of 5,10,15,20-tetra[4-(3,5-dioctoxybenzamidephenyl] porphyrin and its metal complexes

Author(s): Lian Wenhui | Sun Yuanyuan | Wang Binbin | Shan Ning | Shi Tongshun
Transcriptional Regulations on the Low-Temperature-Induced Floral Transition in an Orchidaceae Species, Dendrobium nobile: An Expressed Sequence Tags Analysis

Author(s): Shan Liang | Qing-Sheng Ye | Rui-Hong Li | Jia-Yi Leng | Mei-Ru Li | Xiao-Jing Wang | Hong-Qing Li
Serum IL-18 Is Closely Associated with Renal Tubulointerstitial Injury and Predicts Renal Prognosis in IgA Nephropathy

Author(s): Beili Shi | Zhaohui Ni | Liou Cao | Minjie Zhou | Shan Mou | Qin Wang | Minfang Zhang | Wei Fang | Yucheng Yan | Jiaqi Qian
Phenolic Compounds and Antioxidant Activities of Liriope muscari

Author(s): Wen Jie Li | Xian Long Cheng | Jing Liu | Rui Chao Lin | Gang Li Wang | Shu Shan Du | Zhi Long Liu
Enhanced Responsivity of Photodetectors Realized via Impact Ionization

Author(s): Ji Yu | Chong-Xin Shan | Qian Qiao | Xiu-Hua Xie | Shuang-Peng Wang | Zhen-Zhong Zhang | De-Zhen Shen
The Bone-Protective Effect of Genistein in the Animal Model of Bilateral Ovariectomy: Roles of Phytoestrogens and PTH/PTHR1 Against Post-Menopausal Osteoporosis

Author(s): Qing Miao | Jing-Ge Li | Shan Miao | Nan Hu | Jin Zhang | Song Zhang | Yan-Hua Xie | Jian-Bo Wang | Si-Wang Wang
Therapeutic effects of combined oxaliplatin and S-1 in older patients with advanced gastric cardiac adenocarcinoma

Author(s): She-Gan Gao | Rui-Nuo Jia | Xiao-Shan Feng | Xuan-Hu Xie | Tan-You Shan | Li-Xian Pan | Na-Sha Song | Yu-Feng Wang | Kai-Li Ding | Li-Dong Wang
The Dose-Effect of Icariin on the Proliferation and Osteogenic Differentiation of Human Bone Mesenchymal Stem Cells

Author(s): Jun-Jun Fan | Liang-Guo Cao | Tao Wu | De-Xin Wang | Dan Jin | Shan Jiang | Zhi-Yong Zhang | Long Bi | Guo-Xian Pei
Primary intestinal non-Hodgkin's lymphoma: A clinicopathologic analysis of 81 patients

Author(s): Guo-Bao Wang | Guo-Liang Xu | Guang-Yu Luo | Hong-Bo Shan | Yin Li | Xiao-Yan Gao | Jian-Jun Li | Rong Zhang
Primary intestinal non-Hodgkin's lymphoma: A clinicopathologic analysis of 81 patients

Author(s): Guo-Bao Wang | Guo-Liang Xu | Guang-Yu Luo | Hong-Bo Shan | Yin Li | Xiao-Yan Gao | Jian-Jun Li | Rong Zhang
Hypoglycemic and Hypolipidemic Effects of Polyphenols from Burs of Castanea mollissima Blume

Author(s): Peipei Yin | Shan Zhao | Siyu Chen | Jieyuan Liu | Lingling Shi | Xinjie Wang | Yujun Liu | Chao Ma
A Nation-Wide multicenter 10-year (1999-2008) retrospective clinical epidemiological study of female breast cancer in china

Author(s): Li Jing | Zhang Bao-Ning | Fan Jin-Hu | Pang Yi | Zhang Pin | Wang Shu-Lian | Zheng Shan | Zhang Bin | Yang Hong-Jian | Xie Xiao-Ming | Tang Zhong-Hua | Li Hui | Li Jia-Yuan | He Jian-Jun | Qiao You-Lin
Synthesis of NaYF4:Yb3+, Er3+ upconversion nanoparticles in normal microemulsions

Author(s): Shan Shu-Nan | Wang Xiu-Ying | Jia Neng-Qin
A highly efficient rice green tissue protoplast system for transient gene expression and studying light/chloroplast-related processes

Author(s): Zhang Yang | Su Jianbin | Duan Shan | Ao Ying | Dai Jinran | Liu Jun | Wang Peng | Li Yuge | Liu Bing | Feng Dongru | Wang Jinfa | Wang Hongbin
Benzyl (E)-3-(2-bromo-5-methoxybenzylidene)dithiocarbazate

Author(s): Zheng Fan | Yan-Lan Huang | Zhao Wang | Han-Qi Guo | Shang Shan
Benzyl (E)-3-(4-methoxybenzylidene)dithiocarbazate

Author(s): Zheng Fan | Yan-Lan Huang | Zhao Wang | Han-Qi Guo | Shang Shan
A New Eudesmane Sesquiterpene Glucoside from Liriope muscari Fibrous Roots

Author(s): Hai Ming Zhang | Gang Li Wang | Chun Qi Bai | Peng Liu | Zi Mu Liu | Qi Zhi Liu | Yong Yan Wang | Zhi Long Liu | Shu Shan Du | Zhi Wei Deng
Benzyl (E)-3-(2-methylbenzylidene)dithiocarbazate

Author(s): Shang Shan | Zhao Wang | Yan-Lan Huang | Han-Qi Guo | Deng-Feng Li
Toxicity of Rhododendron anthopogonoides Essential Oil and Its Constituent Compounds towards Sitophilus zeamais

Author(s): Kai Yang | Yu Xin Zhou | Cheng Fang Wang | Shu Shan Du | Zhi Wei Deng | Qi Zhi Liu | Zhi Long Liu
Cubic Copper Hexacyanoferrates Nanoparticles: Facile Template-Free Deposition and Electrocatalytic Sensing Towards Hydrazine

Author(s): Xingxing Wang | Yun Zhang | Shan Jiang | Xiaobo Ji | Yong Liu | Craig E. Banks
Comparative Cytogenetics Analysis of Chlamys farreri, Patinopecten yessoensis, and Argopecten irradians with C0t-1 DNA by Fluorescence In Situ Hybridization

Author(s): Li-Ping Hu | Wen-Cong Shang | Yan Sun | Shan Wang | Xiao-Liang Ren | Xiao-Ting Huang | Zhen-Min Bao
Geometry Optimization of Self-Similar Transport Network

Author(s): X. D. Shan | M. Wang | Z. Y. Guo
Dynamic changes of cytotoxic T lymphocytes (CTLs), natural killer (NK) cells, and natural killer T (NKT) cells in patients with acute hepatitis B infection

Author(s): Li Jun | Han Yaping | Jin Ke | Wan Yufeng | Wang Shixia | Liu Bo | Liu Yuan | Lu Shan | Huang Zuhu
Learning curves and long-term outcome of simulation-based thoracentesis training for medical students

Author(s): Jiang Guanchao | Chen Hong | Wang Shan | Zhou Qinghuan | Li Xiao | Chen Kezhong | Sui Xizhao
Antifeedant Diterpenoids against Tribolium castaneum from the Stems and Twigs of Ceriops tagal (Rhizophoraceae)

Author(s): Shu Shan Du | Cheng Fang Wang | Jing Li | Hai Ming Zhang | Qi Zhi Liu | Zhi Long Liu | Zhi Wei Deng
A Study on the Integration Risk Management for the Insurance Enterprises

Author(s): Shan HUA | Xin GAO | Hua-ting WANG | Xiao-yan LI | Jun-wen FENG
Nematocidal Flavone-C-Glycosides against the Root-Knot Nematode (Meloidogyne incognita) from Arisaema erubescens Tubers

Author(s): Shu Shan Du | Hai Ming Zhang | Chun Qi Bai | Cheng Fang Wang | Qi Zhi Liu | Zhi Long Liu | Yong Yan Wang | Zhi Wei Deng
Synchronous Aggregation Scheduling with Minimal Latency in Multihop SensorNet

Author(s): Liqun Shan | Jinkuan Wang | Yanchao Zhao | Yanchang Liu
Proliferation-Attenuating and Apoptosis-Inducing Effects of Tryptanthrin on Human Chronic Myeloid Leukemia K562 Cell Line in Vitro

Author(s): Shan Miao | Xiaopeng Shi | Hai Zhang | Siwang Wang | Jiyuan Sun | Wei Hua | Qing Miao | Yong Zhao | Caiqin Zhang
3,4-Dinitro-1H-pyrazole benzene 0.25-solvate

Author(s): Yong-Xiang Li | Shan Du | Jian-Long Wang
Tanshinone IIA Protects Against Cardiac Hypertrophy via Inhibiting Calcineurin/Nfatc3 Pathway

Author(s): Xueying Tan, Jianping Li, Xinyue Wang, Nan Chen, Benzhi Cai, Gang Wang, Hongli Shan, Deli Dong, Yanju Liu, Xingda Li, Fan Yang, Xin Li, Peng Zhang, Xueqi Li, Baofeng Yang, Yanjie Lu
Dendroaspis natriuretic peptide relaxes gastric antral circular smooth muscle of guinea-pig through the cGMP/cGMP-dependent protein kinase pathway

Author(s): Chun-Yu Cai, Zheng-Xu Cai, Xin-Yi Gu, Lu-Juan Shan, Yong-Xiao Wang, Xue-Zhe Yin, Qing-Hui Qi, Hui-Shu Guo
Components and Insecticidal Activity against the Maize Weevils of Zanthoxylum schinifolium Fruits and Leaves

Author(s): Cheng Fang Wang | Kai Yang | Hai Ming Zhang | Jie Cao | Rui Fang | Zhi Long Liu | Shu Shan Du | Yong Yan Wang | Zhi Wei Deng | Ligang Zhou
Improved quality of life in patients with gastric cancer after esophagogastrostomy reconstruction

Author(s): Hao Zhang, Zhe Sun, Hui-Mian Xu, Ji-Xian Shan, Shu-Bao Wang, Jun-Qing Chen
Impact of postoperative omega-3 fatty acid-supplemented parenteral nutrition on clinical outcomes and immunomodulations in colorectal cancer patients

Author(s): Bin Liang, Shan Wang, Ying-Jiang Ye, Xiao-Dong Yang, You-Li Wang, Jun Qu, Qi-Wei Xie, Mu-Jun Yin
Gender and metabolic differences of gallstone diseases

Author(s): Hui Sun, Hong Tang, Shan Jiang, Li Zeng, En-Qiang Chen, Tao-You Zhou, You-Juan Wang
Multidrug resistance protein 3 R652G may reduce susceptibility to idiopathic infant cholestasis

Author(s): Xiu-Qi Chen, Lin-Lin Wang, Qing-Wen Shan, Qing Tang, Shu-Jun Lian
EZH2 and STAT6 expression profiles are correlated with colorectal cancer stage and prognosis

Author(s): Cheng-Gang Wang, Ying-Jiang Ye, Jing Yuan, Fang-Fang Liu, Hui Zhang, Shan Wang
High-Sensitivity C-Reactive Protein: An Independent Risk Factor for Left Ventricular Hypertrophy in Patients with Lupus Nephritis

Author(s): Beili Shi | Zhaohui Ni | Hong Cai | Minfang Zhang | Shan Mou | Qin Wang | Liou Cao | Zanzhe Yu | Yucheng Yan | Jiaqi Qian
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil