Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Shen H"

ADD TO MY LIST
 
Improving paper strength by gelation of native starch and borax in the presence of fibers

Author(s): Jie Shen | Xiaofan Zhou | Weibing Wu | Yuqin Ma
Sodium Valproate Induces Cell Senescence in Human Hepatocarcinoma Cells

Author(s): Hong-Mei An | Yong-Fei Xue | Yan-Li Shen | Qin Du | Bing Hu
Research on the space temperature control of grain bins with groundwater and heat exchanger

Author(s): Shen, Y. | Xu, J. | Wu, Z. | Gao, B. | Cao, Y. | Zhang, T.
A turnpike theorem involving a modified Golden Rule

Author(s): Darong DAI | Kunrong SHEN
A Static Control Algorithm for Adaptive Beam String Structures Based on Minimal Displacement

Author(s): Yanbin Shen | Huaqiang Cheng | Pengcheng Yang | Yaozhi Luo
Optimal Design of Liquid Dampers for Structural Vibration Control Based on GA and Norm

Author(s): Linsheng Huo | Wenhe Shen | Hongnan Li | Yaowen Zhang
Follistatin-Like 1: A Potential Mediator of Inflammation in Obesity

Author(s): Nengguang Fan | Haiyan Sun | Yufan Wang | Yifei Wang | Lijuan Zhang | Zhenhua Xia | Liang Peng | Yanqiang Hou | Weiqin Shen | Rui Liu | Jiajing Yin | Yongde Peng
Translational Biomedical Informatics and Computational Systems Medicine

Author(s): Zhongming Zhao | Bairong Shen | Xinghua Lu | Wanwipa Vongsangnak
Electrochemiluminescent Detection of Hydrogen Peroxide via Some Luminol Imide Derivatives with Different Substituent Groups

Author(s): Tifeng Jiao | Qinqin Huang | Yong Xiao | Xihai Shen | Jingxin Zhou | Faming Gao
Modeling and Simulation of Arresting Gear System with Multibody Dynamic Approach

Author(s): Wenhou Shen | Zhihua Zhao | Gexue Ren | Jiapeng Liu
Delay Pressure Detection Method to Eliminate Pump Pressure Interference on the Downhole Mud Pressure Signals

Author(s): Yue Shen | Ling-Tan Zhang | Shi-Li Cui | Li-Min Sheng | Lin Li | Yi-Nao Su
Parameter Matching Analysis of Hydraulic Hybrid Excavators Based on Dynamic Programming Algorithm

Author(s): Wei Shen | Jihai Jiang | Xiaoyu Su | Hamid Reza Karimi
Neural Network Predictive Control for Vanadium Redox Flow Battery

Author(s): Hai-Feng Shen | Xin-Jian Zhu | Meng Shao | Hong-fei Cao
Clinical Epidemiology of Reduced Kidney Function among Elderly Male Fishing and Agricultural Population in Taipei, Taiwan

Author(s): Chi-Mei Kuo | Wu-Hsiung Chien | Hsi-Che Shen | Yi-Chun Hu | Yu-Fen Chen | Tao-Hsin Tung
Progress and Perspectives in Visible-Light-Driven Photocatalysis

Author(s): Monica Baia | Krisztina Gajda-Schrantz | Shaohua Shen | Elias Stathatos
The Infrared Radiation Temperature Characteristic of Acupoints of Mammary Gland Hyperplasia Patients

Author(s): Juanjuan Zheng | Yi Zhao | Yafang Wang | Shengfang Hu | Ping Lu | Xueyong Shen
Association of Human Leukocyte Antigen Class I Polymorphism with Spontaneous Clearance of Hepatitis B Surface Antigen in Qidong Han Population

Author(s): Fengqin Miao | Hang Sun | Ning Pan | Jinhuan Xu | Jie Qiu | Yuqing Shen | Wei Xie | Jianqiong Zhang
Vertical Spindle Grinding of Si and Granite with a New Abrasive Disk

Author(s): Yiqing Yu | Juan Liu | Bin Kuang | Jianyun Shen | Xipeng Xu
On Complete Convergence for Weighted Sums of -Mixing Random Variables

Author(s): Aiting Shen | Xinghui Wang | Huayan Zhu
HMGB1 Acts in Synergy with Lipopolysaccharide in Activating Rheumatoid Synovial Fibroblasts via p38 MAPK and NF-κB Signaling Pathways

Author(s): Zheng-Wen He | Yang-Hua Qin | Zhi-Wei Wang | Yan Chen | Qian Shen | Sheng-Ming Dai
Service Quality of Online Shopping Platforms: A Case-Based Empirical and Analytical Study

Author(s): Tsan-Ming Choi | Pui-Sze Chow | Bowood Kwok | Shuk-Ching Liu | Bin Shen
Synthesis of Highly Emissive CdSe Quantum Dots by Aqueous Precipitation Method

Author(s): Bing Gao | Chao Shen | Shuanglong Yuan | Yunxia Yang | Guorong Chen
Location of the Mandibular Canal and Thickness of the Occlusal Cortical Bone at Dental Implant Sites in the Lower Second Premolar and First Molar

Author(s): Jui-Ting Hsu | Heng-Li Huang | Lih-Jyh Fuh | Rou-Wei Li | Jay Wu | Ming-Tzu Tsai | Yen-Wen Shen | Ming-Gene Tu
Robust Multisensor Image Matching Using Bayesian Estimated Mutual Information

Author(s): Lurong Shen | Xinsheng Huang | Yuzhuang Yan | Yongbin Zheng | Wanying Xu
Integrated Modeling and Intelligent Control Methods of Grinding Process

Author(s): Jie-sheng Wang | Na-na Shen | Shi-feng Sun
Synthesis and Characterization of Single-Crystalline SnO2 Nanowires

Author(s): Dezhou Wei | Yanbai Shen | Mingyang Li | Wengang Liu | Shuling Gao | Lijun Jia | Cong Han | Baoyu Cui
Transcriptional Profiling of Hilar Nodes from Pigs after Experimental Infection with Actinobacillus Pleuropneumoniae

Author(s): Shumin Yu | Zhicai Zuo | Hengmin Cui | Mingzhou Li | Xi Peng | Ling Zhu | Ming Zhang | Xuewei Li | Zhiwen Xu | Meng Gan | Junliang Deng | Jing Fang | Jideng Ma | Shengqun Su | Ya Wang | Liuhong Shen | Xiaoping Ma | Zhihua Ren | Bangyuan Wu | Yanchun Hu
National investigations of stored grain arthropods in China

Author(s): Yan, X. | Zhou, H. | Shen, Z. | Li, W. | Guo, D. | Song, Y. | Lan, S. | Zhang, J.
A property for the alpha-diagonally dominant matrix with applications

Author(s): Zhi-Jun Guo | Xu-Hui Shen | Yu-Ming Chu
A Doppler Transient Model Based on the Laplace Wavelet and Spectrum Correlation Assessment for Locomotive Bearing Fault Diagnosis

Author(s): Changqing Shen | Fang Liu | Dong Wang | Ao Zhang | Fanrang Kong | Peter W. Tse
Bounds for the identric mean in terms of one-parameter mean

Author(s): Ying-Qing Song | Wei-Feng Xia | Xu-Hui Shen | Yu-Ming Chu
Optimal bounds for the Neuman-Sandor means in terms of geometric and contraharmonic means

Author(s): Hui Sun | Xu-Hui Shen | Tie-Hong Zhao | Yu-Ming Chu
Chimeric RNAs as potential biomarkers for tumor diagnosis

Author(s): Jianhua Zhou | Joshua Liao | Xuexiu Zheng | Haihong Shen
Isolation, Expression, and Characterization of a Hydroperoxide Lyase Gene from Cucumber

Author(s): Xu-Hua Wan | Shu-Xia Chen | Cong-Ying Wang | Ran-Ran Zhang | Si-Qiong Cheng | Huan-Wen Meng | Xiao-Qing Shen
Pregnancy after tension-free vaginal mesh (anterior Prolift) and concomitant tension-free vaginal tape-obturator procedure

Author(s): Xiao Luo | Li Xiao Wan | Hong Shen | Yin Xiu Xia | Chao Han Zhang | Yi De Luo | Yi Dai | Jia Wang
Application of the Monti channel in female adult with urethral injuries in pelvic trauma

Author(s): Hanchao Zhang | Ashok Kumar Kunwar | Yi Dai | Deyi Luo | Hong Shen
A1180V of Cardiac Sodium Channel Gene (SCN5A): Is It a Risk Factor for Dilated Cardiomyopathy or Just a Common Variant in Han Chinese?

Author(s): Cheng Shen | Lei Xu | Zhiyin Yang | Yunzeng Zou | Kai Hu | Zheng Fan | Junbo Ge | Aijun Sun
Mechanical Properties and Tensile Fatigue of Graphene Nanoplatelets Reinforced Polymer Nanocomposites

Author(s): Ming-Yuan Shen | Tung-Yu Chang | Tsung-Han Hsieh | Yi-Luen Li | Chin-Lung Chiang | Hsiharng Yang | Ming-Chuen Yip
Screening of cytokines associated with ionizing radiation dose in serum by cytokine array

Author(s): Qiong LIU | Ying HE | Xian-rong SHEN | Lin-fang MO | Qing-rong WANG | Wei CHEN | Ding-wen JIANG | Deng-yong HOU | Xiao-yi HE | Tian-tian QIAN | Yu-ming LIU | Ke-xian LI
Optical absorption of CdSe quantum dots on electrodes with different morphology

Author(s): Witoon Yindeesuk | Qing Shen | Shuzi Hayase | Taro Toyoda
The Effect of Different Intensities of Treadmill Exercise on Cognitive Function Deficit Following a Severe Controlled Cortical Impact in Rats

Author(s): Xiafeng Shen | Aiping Li | Yuling Zhang | XiaoMin Dong | Tian Shan | Yi Wu | Jie Jia | Yongshan Hu
Effects of Polymorphisms in Pepsinogen (PEP), Amylase (AMY) and Trypsin (TRY) Genes on Food Habit Domestication Traits in Mandarin Fish

Author(s): Tilin Yi | Jian Sun | Xufang Liang | Shan He | Ling Li | Zhengyong Wen | Dan Shen
Rheological Behavior Analysis of Liver Fibrosis in Rats

Author(s): Ying Zhu | Yuanyuan Shen | Siping Chen | Xin Chen | Haoming Lin
Estimation of the Relationship between Urban Park Characteristics and Park Cool Island Intensity by Remote Sensing Data and Field Measurement

Author(s): Zhibin Ren | Xingyuan He | Haifeng Zheng | Dan Zhang | Xingyang Yu | Guoqiang Shen | Ruichao Guo
Genistein inhibits the proliferation of human HER2-positive cancer cells by downregulating HER2 receptor

Author(s): Guodong Shen | Haiying Yu | Geng Bian | Min Gao | Lingqing Liu | Min Cheng | Gan Shen | Shilian Hu
Using Bayesian Belief Networks and Fuzzy Logic to Evaluate Aquatic Ecological Risk

Author(s): Kevin Fong-Rey Liu | Ken Yeh | Cheng-Wu Chen | Han-Hsi Liang | Yung-Shuen Shen
The Use of Epidemiological Studies for Health Risk Assessment

Author(s): Kevin Fong-Rey Liu | Wei-Ru Chen | Yu-Chen Yeh | Li-Wen Chang | Yung-Shuen Shen
A New Algorithm of Rain (Snow) Removal in Video

Author(s): Chen Zhen | Shen Jihong
CD8+ T Cell-Induced Expression of Tissue Inhibitor of Metalloproteinses-1 Exacerbated Osteoarthritis

Author(s): Jeng-Long Hsieh | Ai-Li Shiau | Che-Hsin Lee | Shiu-Ju Yang | Bih-O Lee | I-Ming Jou | Chao-Liang Wu | Shun-Hua Chen | Po-Chuan Shen
Na-Doped Mo Target Sputtering for CIGS Thin Film Solar Cells on Stainless Steel Substrate

Author(s): Y. C. Lin | Z. H. Shi | C. H. Shen | Y. L. Chen
Utility of 64-MSCT in assessing acute non-reperfused myocardial infarct size

Author(s): Xin-Kai Qu | Wei-Yi Fang | Jian-Ding Ye | Shao-Feng Guan | Ruo-Gu Li | Ying-Jia Xu | Yan Shen | Min Zhang | Hua Liu
Risk Assessment of Heavy Metals Pollution in Agricultural Soils of Siling Reservoir Watershed in Zhejiang Province, China

Author(s): Naveedullah | Muhammad Zaffar Hashmi | Chunna Yu | Hui Shen | Dechao Duan | Chaofeng Shen | Liping Lou | Yingxu Chen
Wireless Sensor Networks for the Internet of Things

Author(s): Yongzhao Zhan | Lu Liu | Liangmin Wang | Yulong Shen
The Local Time of the Fractional Ornstein-Uhlenbeck Process

Author(s): Guangjun Shen | Dongjin Zhu | Yong Ren | Xueping Ding
Integrated Omics Analysis of Sjogren’s Syndrome

Author(s): Jiye Ai | Sizhe Feng | Kaori Misuno | Shen Hu
The relationship between Lin28 and the chemotherapy response of gastric cancer

Author(s): Teng RY | Zhou JC | Jiang ZN | Xu CY | Li ZD | Wang QC | Xu CP | Guo JF | Shen JG | Wang LB
Codelivery of curcumin and doxorubicin by MPEG-PCL results in improved efficacy of systemically administered chemotherapy in mice with lung cancer

Author(s): Wang BL | Shen YM | Zhang QW | Li YL | Luo M | Liu Z | Li Y | Qian ZY | Gao X | Shi HS
Overexpression of TTRAP inhibits cell growth and induces apoptosis in osteosarcoma cells

Author(s): Caihong Zhou | Qi Shen | Jinglun Xue | Chaoneng Ji | Jinzhong Chen
The resistive switching in TiO2 films studied by conductive atomic force microscopy and Kelvin probe force microscopy

Author(s): Yuanmin Du | Amit Kumar | Hui Pan | Kaiyang Zeng | Shijie Wang | Ping Yang | Andrew Thye Shen Wee
Unbiased Phase Delay Estimator with Negative Frequency Contribution for Real Sinusoids

Author(s): Yaqing Tu | Haitao Zhang | Yuwen Mao | Ting`ao Shen | Huiyue Yang | Fenhua Su
Response of ecosystem respiration to experimental warming and clipping in Tibetan alpine meadow at three elevations

Author(s): G. Fu | Y.-J. Zhang | X.-Z. Zhang | P.-L. Shi | Y.-T. Zhou | Y.-L. Li | Z.-X. Shen
Effects of Martial Arts Exercise on Body Composition, Serum Biomarkers and Quality of Life in Overweight/Obese Premenopausal Women: A Pilot Study

Author(s): Ming-Chien Chyu | Yan Zhang | Jean-Michel Brismée | Raul Y. Dagda | Eugene Chaung | Vera Von Bergen | Susan Doctolero | Chwan-Li Shen
A Separation Algorithm for Sources with Temporal Structure Only Using Second-order Statistics

Author(s): J.G. Wang | Y.H. Shen | H. Li | H. Y. Wei | S.M. Xu
New Insight from Using Spatiotemporal Image Correlation in Prenatal Screening of Fetal Conotruncal Defects

Author(s): Zuo-ping Xie | Bo-wen Zhao | Hua Yuan | Qi-qi Hua | She-hong Jin | Xiao-yan shen | Xin-hong Han | Jia-mei Zhou | Min Fang | Jin-hong Chen
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?