Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Shen Tan"

ADD TO MY LIST
 
Discovery and Evaluation of Thiazinoquinones as Anti-Protozoal Agents

Author(s): Cary F. C. Lam | A. Norrie Pearce | Shen H. Tan | Marcel Kaiser | Brent R. Copp
The Correlations of Disease Activity, Socioeconomic Status, Quality of Life, and Depression/Anxiety in Chinese Patients with Systemic Lupus Erythematosus

Author(s): Biyu Shen | Wei Tan | Guijuan Feng | Yan He | Jinwei Liu | Weijun Chen | Xiaoqin Huang | Zhanyun Da | Xujuan Xu | Hong Liu | Zhifeng Gu
Fibronectin-enhanced sensitivity of peripheral blood mononuclear cell TLR4 to LPS

Author(s): Jian XIONG | Yan TAN | Xiao-feng WU | Hua-yu LIU | Yu-feng ZHAO | Yue SHEN | Lei LI
EEG-fMRI study of resting-state networks in childhood absence epilepsy

Author(s): ZHENG Ling | ZHANG Zhi-qiang | WANG Zheng-ge | WANG Mao-xue | YUAN Cui-ping | SHEN Lian-fang | CHEN Guang-hui | YANG Fang | TAN Qi-fu | JIAO Qing | LU Guang-ming
Growth-inhibitory effects of MOB2 on human hepatic carcinoma cell line SMMC-7721

Author(s): Jian-Jun Leng | Hua-Min Tan | Ke Chen | Wei-Gan Shen | Jing-Wang Tan
Clinicopathological Significance of NMIIA Overexpression in Human Gastric Cancer

Author(s): Dongning Liu | Lei Zhang | Zhiyong Shen | Fei Tan | Yanfeng Hu | Jiang Yu | Guoxin Li
Vertical Patterns of Early Summer Chlorophyll a Concentration in the Indian Ocean with Special Reference to the Variation of Deep Chlorophyll Maximum

Author(s): Gang Li | Qiang Lin | Guangyan Ni | Pingping Shen | Yanzhi Fan | Liangmin Huang | Yehui Tan
Computational Epigenetics: the new scientific paradigm

Author(s): Shen Jean Lim | Tin Wee Tan | Joo Chuan Tong
N,N′-[(1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diyl]bis(4-methylbenzenesulfonamide)

Author(s): Yi-Ling Hong | Hua-Jie Tan | Liang Shen
4-Methyl-N-[(2-oxo-1,3-thiazolidin-3-yl)carbonyl]benzenesulfonamide

Author(s): Qing-Wu Chen | Jian-Quan Weng | Cheng-Xia Tan | De-Long Shen
2-Chloro-4-fluoro-N-phenylbenzamide

Author(s): Zhengde Tan | Yi Bing | Shen Fang | Zhao Kai | Yang Yan
3,6-Dichloro-N-(4-fluorophenyl)picolinamide

Author(s): Zhengde Tan | Yi Bing | Shen Fang | Zhao Kai | Yang Yan
Genetic lesions within the 3a gene of SARS-CoV

Author(s): Tan Timothy | Barkham Timothy | Fielding Burtram | Chou Chih-Fong | Shen Shuo | Lim Seng | Hong Wanjin | Tan Yee-Joo

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program