Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Sheng-Nan Chen"

ADD TO MY LIST
 
Effects of rhein on intestinal epithelial tight junction in IgA nephropathy

Author(s): Sheng-Nan Peng | Hui-Hong Zeng | Ai-Xiang Fu | Xiao-Wen Chen | Qing-Xian Zhu
Effect of Oleic Acid Surface Modification on Dispersibility of TiO2

Author(s): L¨¹ Yu-Zhen, ZHANG Sheng-Nan, DU Yue-Fan, CHEN Mu-Tian, LI Cheng-Rong
Dissection of the Possible Routes on Porcine Circoviruses Infecting Human

Author(s): Shao-Lun Zhai | Sheng-Nan Chen | Jian-Wu Zhang | Zu-Zhang Wei | Jin-Xue Long | Shi-Shan Yuan | Wen-Kang Wei | Qin-Ling Chen | Hua Xuan | Da-Cheng Wu
Insulin resistance is associated with hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis C infection

Author(s): Chao-Hung Hung, Jing-Houng Wang, Tsung-Hui Hu, Chien-Hung Chen, Kuo-Chin Chang, Yi-Hao Yen, Yuan-Hung Kuo, Ming-Chao Tsai, Sheng-Nan Lu, Chuan-Mo Lee
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions