Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Shi-Yong Zhang"

ADD TO MY LIST
 
Polymorphisms of some cytokines and chronic hepatitis B and C virus infection

Author(s): Qiu-Ju Gao, Dian-Wu Liu, Shi-Yong Zhang, Min Jia, Li-Min Wang, Li-Hong Wu, Shu-Yun Wang, Li-Xin Tong
Application of statistical method to evaluate immobilization variables of trypsin entrapped with sol-gel method

Author(s): Shi-Yong Lu, | Jun-Qing Qian*, | Zhang-Gui Wu, | Wei-Dong Ye, | Guo-Feng Wu, | Yi-Bin Pan, | Kai-Yuan Zhang
Effect of bending on transmission characteristics of polymeric arrayed waveguide grating multiplexers

Author(s): Zheng-Kun Qin | Chun-Sheng Ma | De-Lu Li | Han Li | Da-Ming Zhang | Shi-Yong Liu
Design of athermal arrayed waveguide grating using silica/polymer hybrid materials

Author(s): De-Lu Li | Chun-Sheng Ma | Zheng-Kun Qin | Hai-Ming Zhang | Da-Ming Zhang | Shi-Yong Liu

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions