Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Shinji Yamada"

ADD TO MY LIST
 
Cutoff Values of Serum IgG4 and Histopathological IgG4+ Plasma Cells for Diagnosis of Patients with IgG4-Related Disease

Author(s): Yasufumi Masaki | Nozomu Kurose | Motohisa Yamamoto | Hiroki Takahashi | Takako Saeki | Atsushi Azumi | Shinji Nakada | Shoko Matsui | Tomoki Origuchi | Susumu Nishiyama | Kazunori Yamada | Mitsuhiro Kawano | Akira Hirabayashi | Keita Fujikawa | Tomoko Sugiura | Masanobu Horikoshi | Naoto Umeda | Hiroshi Minato | Takuji Nakamura | Haruka Iwao | Akio Nakajima | Miyuki Miki | Tomoyuki Sakai | Toshioki Sawaki | Takafumi Kawanami | Yoshimasa Fujita | Masao Tanaka | Toshihiro Fukushima | Katumi Eguchi | Susumu Sugai | Hisanori Umehara
Vaccination and Infection as Causative Factors in Japanese Patients With Rasmussen Syndrome: Molecular Mimicry and HLA Class I

Author(s): Yukitoshi Takahashi | Kazumi Matsuda | Yuko Kubota | Jiro Shimomura | Etsuko Yamasaki | Tatsuya Kudo | Katsuyuki Fukushima | Hitoshi Osaka | Noriyuki Akasaka | Atsushi Imamura | Shinji Yamada | Naomi Kondo | Tateki Fujiwara
Evaluation of Changes in Tumor Shadows and Microcalcifications on Mammography Following KORTUC II, a New Radiosensitization Treatment without any Surgical Procedure for Elderly Patients with Stage I and II Breast Cancer

Author(s): Akira Tsuzuki | Yasuhiro Ogawa | Kei Kubota | Shiho Tokuhiro | Ryo Akima | Shin Yaogawa | Kenji Itoh | Yoko Yamada | Toshikazu Sasaki | Masahide Onogawa | Tomoaki Yamanishi | Shinji Kariya | Munenobu Nogami | Akihito Nishioka | Mitsuhiko Miyamura
Strategic use of new generation antidepressants for depression: SUN(^_^)D study protocol

Author(s): Furukawa Toshi | Akechi Tatsuo | Shimodera Shinji | Yamada Mitsuhiko | Miki Kazuhira | Watanabe Norio | Inagaki Masatoshi | Yonemoto Naohiro
Prognostic significance of BMP and activin membrane-bound inhibitor in colorectal cancer

Author(s): Nozomi Togo, Susumu Ohwada, Shinji Sakurai, Hiroyuki Toya, Ichiro Sakamoto, Tatsuya Yamada, Tetsuhiro Nakano, Ken Muroya, Izumi Takeyoshi, Takashi Nakajima, Takashi Sekiya, Yusuke Yamazumi, Tsutomu Nakamura, Tetsu Akiyama
Differential Impact of Adherence to Pegylated Interferon and Ribavirin in the Treatment of Genotype 1 High Viral Titer Chronic Hepatitis C

Author(s): Makoto Numata | Tatehiro Kagawa | Sei-ichiro Kojima | Shunji Hirose | Naruhiko Nagata | Koichi Shiraishi | Norihito Watanabe | Hirokazu Shiozawa | Yasuhiro Nishizaki | Shigeyuki Motegi | Shinji Takashimizu | Jun-ichiro Kamochi | Mitsuru Wasada | Takashi Ohno | Yoshihiro Tei | Atsushi Nakano | Takuji Yamada | Kazuhiro Atsukawa | Tetsu Watanabe | Tetsuya Mine
Correction: Transmission of Specific Genotype Streptomycin Resistant Strains of Mycobacterium tuberculosis in the Tokyo Metropolitan Area in Japan

Author(s): Ohkado Akihiro | Murase Yoshiro | Mori Masaaki | Hasegawa Naoki | Otsuka Goro | Nagamine Michiko | Maeda Hideo | Uchimura Kazuhiro | Ohmori Masako | Yamada Norio | Maeda Shinji | Kato Seiya | Mori Toru | Ishikawa Nobukatsu
Transmission of Specific Genotype Streptomycin Resistant Strains of Mycobacterium tuberculosis in the Tokyo Metropolitan Area in Japan

Author(s): Ohkado Akihiro | Murase Yoshiro | Mori Masaaki | Hasegawa Naoki | Otsuka Goro | Nagamine Michiko | Maeda Hideo | Uchimura Kazuhiro | Ohmori Masako | Yamada Norio | Maeda Shinji | Kato Seiya | Mori Toru | Ishikawa Nobukatsu
Cardiac natriuretic peptides inhibit TRPC6-mediated prohypertrophic signaling through cGMP-PKG pathway

Author(s): Kinoshita Hideyuki | Kuwahara Koichiro | Inoue Ryuji | Nishida Motohiro | Kurose Hitoshi | Kiyonaka Shigeki | Mori Yasuo | Harada Masaki | Murakami Masao | Nakagawa Yasuaki | Yasuno Shinji | Usami Satoru | Fujiwara Masataka | Kuwabara Yoshihiro | Minami Takeya | Yamada Yuko | Ueshima Kenji | Nakao Kazuwa
Vaccination and Infection as Causative Factors in Japanese Patients With Rasmussen Syndrome: Molecular Mimicry and HLA Class I

Author(s): Yukitoshi Takahashi | Kazumi Matsuda | Yuko Kubota | Jiro Shimomura | Etsuko Yamasaki | Tatsuya Kudo | Katsuyuki Fukushima | Hitoshi Osaka | Noriyuki Akasaka | Atsushi Imamura | Shinji Yamada | Naomi Kondo | Tateki Fujiwara
Primary omental Gastrointestinal stromal tumor (GIST)

Author(s): Todoroki Takeshi | Sano Takaaki | Sakurai Shinji | Segawa Atsuki | Saitoh Tamotsu | Fujikawa Koichi | Yamada Shuji | Hirahara Nobutsune | Tsushima Yoshito | Motojima Ryuji | Motojima Teiji
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program