Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Shu-Mei Yang"

ADD TO MY LIST
 
Restoring the Treg cell to Th17 cell ratio may alleviate HBV-related acute-on-chronic liver failure

Author(s): Ying-Hua Niu | Dong-Lin Yin | Hong-Li Liu | Rui-Tian Yi | Yu-Cong Yang | Hong-An Xue | Tian-Yan Chen | Shu-Lin Zhang | Shu-Mei Lin | Ying-Ren Zhao
Curcumin Protects against UVB-Induced Skin Cancers in SKH-1 Hairless Mouse: Analysis of Early Molecular Markers in Carcinogenesis

Author(s): Kuen-Daw Tsai | Jung-Chung Lin | Shu-mei Yang | Min-Jen Tseng | Jeng-Dong Hsu | Yi-Ju Lee | Jaw-Ming Cherng
Long-Term Prediction of Emergency Department Revenue and Visitor Volume Using Autoregressive Integrated Moving Average Model

Author(s): Chieh-Fan Chen | Wen-Hsien Ho | Huei-Yin Chou | Shu-Mei Yang | I-Te Chen | Hon-Yi Shi
Study on the Stability of DeoxyArbutin in an Anhydrous Emulsion Systemy

Author(s): Chih-Chien Lin | Chao-Hsun Yang | Nai-Fang Chang | Pey-Shiuan Wu | Yi-Shyan Chen | Shu-Mei Lee | Chiu-Wen Chen
Panax notoginseng Attenuates Bleomycin-Induced Pulmonary Fibrosis in Mice

Author(s): Kuen-Daw Tsai | Shu-Mei Yang | Jen-Chih Lee | Ho-Yiu Wong | Chuen-Ming Shih | Ting-Hui Lin | Min-Jen Tseng | Wei Chen
Induction of protective immunity in swine by recombinant bamboo mosaic virus expressing foot-and-mouth disease virus epitopes

Author(s): Yang Chung-Da | Liao Jia-Teh | Lai Chen-Yen | Jong Ming-Hwa | Liang Chi-Ming | Lin Yeou-Liang | Lin Na-Sheng | Hsu Yau-Heiu | Liang Shu-Mei

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions