Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Shuo Cao"

ADD TO MY LIST
 
Amplification of Nucleoprotein (NP) Gene from Canine Influenza Virus H3N2 and its Expression in Escherichia coli

Author(s): Wang Li | Guo Yu-Fei | Qi Hai-Tao | Su Shuo | Chen Ji-Dang | Zhao Fu-Rong | Cao Nan | Zhang Min-Ze | Zhang Chao-Yi | Huang Zhen | Tan Li-Kai | Li Shou-Jun | Zhang Gui-Hong
Conversation Analysis in Cross-Culture Team Communication

Author(s): Huili WANG | Yi HU | Shuo CAO
Fusion with extracellular domain of cytotoxic T-lymphocyte-associated-antigen 4 leads to enhancement of immunogenicity of Hantaan virus DNA vaccines in C57BL/6 mice

Author(s): Liu Feng | Liang Mifang | Cao Shouchun | Liu Qinzhi | Zhang Quanfu | Li Chuan | Zhang Shuo | Wang Shiwen | Li Dexin
The Design and Implementation of a Biomimetic Robot Fish

Author(s): Chao Zhou | Min Tan | Nong Gu | Zhiqiang Cao | Shuo Wang | Long Wang
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil