Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Shuping Liu"

ADD TO MY LIST
 
N-n-Butyl Haloperidol Iodide Ameliorates Cardiomyocytes Hypoxia/Reoxygenation Injury by Extracellular Calcium-Dependent and -Independent Mechanisms

Author(s): Yanmei Zhang | Gaoyong Chen | Shuping Zhong | Fuchun Zheng | Fenfei Gao | Yicun Chen | Zhanqin Huang | Wenfeng Cai | Weiqiu Li | Xingping Liu | Yanshan Zheng | Han Xu | Ganggang Shi
Control of two-dimensional growth of AlN and high Al-content AlGaN-based MQWs for deep-UV LEDs

Author(s): Weihuang Yang | Jinchai Li | Wei Lin | Shuping Li | Hangyang Chen | Dayi Liu | Xu Yang | Junyong Kang
Metabolomic Study of Collagen-Induced Arthritis in Rats and the Interventional Effects of Huang-Lian-Jie-Du-Tang, a Traditional Chinese Medicine

Author(s): Rongcai Yue | Ling Zhao | Yaohua Hu | Peng Jiang | Shuping Wang | Li Xiang | Wencong Liu | Lei Shan | Weidong Zhang | Runhui Liu
Metabolomic Strategy for Studying the Intervention and the Synergistic Effects of the Shexiang Baoxin Pill for Treating Myocardial Infarction in Rats

Author(s): Li Xiang | Peng Jiang | Shuping Wang | Yaohua Hu | Xiaojun Liu | Rongcai Yue | Weidong Zhang | Runhui Liu
Transcriptional regulation of BRD7 expression by Sp1 and c-Myc

Author(s): Liu Huaying | Zhou Ming | Luo Xiaomin | Zhang Liming | Niu Zhaoxia | Peng Cong | Ma Jian | Peng Shuping | Zhou Houde | Xiang Bo | Li Xiayu | Li Shufang | He Jiajin | Li Xiaoling | Li Guiyuan
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona