Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Stawicki S"

ADD TO MY LIST
 
Tamponada serca w przebiegu zespołu Meigsa

Author(s): Piotr Scisło | Krzysztof J. Filipiak | Franciszek Majstrak | Janusz Kochanowski | Sławomir Stawicki | Zbigniew Tomik | Grzegorz Opolski
Powiększenie lewego przedsionka - studium elektrokardiograficzno-echokardiograficzne

Author(s): Sławomir Stawicki | Krzysztof J. Filipiak | Emil Wojda | Ewa Kowalik | Aleksandra Wisłowska | Grzegorz Opolski
Impuls dwufazowy – skuteczność i bezpieczeństwo podczas kardiowersji elektrycznej przetrwałego migotania przedsionków – doświadczenia własne

Author(s): Tomasz Chwyczko | Dariusz Kosior | Janusz Kochanowski | Piotr ?cisło | Sławomir Stawicki | Grzegorz Opolski
Portable ultrasonography in mass casualty incidents: The CAVEAT examination

Author(s): Stanislaw Peter Stawicki | James M Howard | John P Pryor | David P Bahner | Melissa L Whitmill | Anthony J Dean
Ultrasound-assisted musculoskeletal procedures: A practical overview of current literature

Author(s): Nelson A Royall | Emily Farrin | David P Bahner | Stanislaw PA Stawicki
The impact of antiplatelet therapy on pelvic fracture outcomes

Author(s): Christy Jonathan | Stawicki S | Jarvis Amy | Evans David | Gerlach Anthony | Lindsey David | Rhoades Peggy | Whitmill Melissa | Steinberg Steven | Phieffer Laura | Cook Charles
Clinical uses of the medicinal leech: A practical review

Author(s): Porshinsky B | Saha S | Grossman M | Beery II PR | Stawicki SPA
Use of the esophageal echo-Doppler to guide intensive care unit resuscitations: A retrospective study

Author(s): Stawicki Peter | Hoff William | Cipolla James | McQuay Jr Nathaniel | Grossman Michael
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions