Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "T. H. Wu"

ADD TO MY LIST
 
Analysis and control of bacterial flora in African style salad

Author(s): CHEN Ying  | WU Hai-Feng | JIANG Yun-Sheng
Stress Analysis of Shallow Sea Gas Pipelines

Author(s): Xiaonan Wu | Yi Jiang | Hongfang Lu | Shijuan Wu | Xiaoxiao Chen
Production and antioxidant activity of intracellular polysaccharide by Hypsizigus marmoreus SK-01

Author(s): Honghong Liu | Liqin Wang | Zhaogang Sun | Lifei Pang | Mengshi Jia | Suqian Wu | Xinyi Sun | Long Hao | Shanglong Gao | Shouhua Jia | Le Jia
Kinetic study of carbohydrate dissolution during tetrahydrofurfuryl alcohol/HCl pulping of rice straw

Author(s): Chen-Lung Ho | Keng-Tung Wu | Eugene I-Chen Wang | Yu-Chang Su
Improving paper strength by gelation of native starch and borax in the presence of fibers

Author(s): Jie Shen | Xiaofan Zhou | Weibing Wu | Yuqin Ma
Facile Synthesis of Mono-Dispersed Polystyrene (PS)/Ag Composite Microspheres via Modified Chemical Reduction

Author(s): Wen Zhu | Yuanyuan Wu | Changhao Yan | Chengyin Wang | Ming Zhang | Zhonglian Wu
Effect of thermal treatment with methylolurea impregnated on poplar wood

Author(s): Heyu Chen | Qian Lang | Yilin Xu | Zifeng Feng | Guofeng Wu | Junwen Pu
High-density polyethylene-based composites with pressure-treated wood fibers

Author(s): Lu Shang | Guangping Han | Fangzheng Zhu | Jiansheng Ding | Todd Shupe | Qingwen Wang | Qinglin Wu
Research on the space temperature control of grain bins with groundwater and heat exchanger

Author(s): Shen, Y. | Xu, J. | Wu, Z. | Gao, B. | Cao, Y. | Zhang, T.
The sorption isosteric heats of rice grains in China

Author(s): Li, X.-J. | Wu, Z.-D. | Zhang, Z.-J. | Lu, H. | Lin, J.-Y. | Cao, Y.
A 33-year-old male with paroxysmal absentia and automatism for 13 years

Author(s): ZHANG Guo-gao | LU Qiang | DOU Wan-chen | GAO Jing | WU Li-wen | CUI Li-ying
Expression of Toll-like receptor 4 in hippocampus of rat model with temporal lobe epilepsy

Author(s): PAN Li-ping | WU Qiu-jing | CHANG Wei | SONG Yi-jun
Effects of Lactic Acid Bacteria Inoculated Fermentation on Pickled Cucumbers

Author(s): Xiaoyi Ji | Yuan Wu | Xingzhu Wu | Yonghua Lin | Weiwei Xu | Hui Ruan | Guoqing He
Surgical strategy for intra- and extra-vertebral dumbbell-shaped tumors

Author(s): SUN Li-yong | CHEN Zan | CHEN Yong-jie | WU Hao | JIAN Feng-zeng
Co-Production of Liquid and Gaseous Fuels from Polyethylene and Polystyrene in a Continuous Sequential Pyrolysis and Catalytic Reforming System

Author(s): Mochamad Syamsiro | Wu Hu | Shuta Komoto | Shuo Cheng | Putri Noviasri | Pandji Prawisudha | Kunio Yoshikawa
Two Novel Hepatocellular Carcinoma Cycle Inhibitory Cyclodepsipeptides from a Hydrothermal Vent Crab-Associated Fungus Aspergillus clavatus C2WU

Author(s): Wei Jiang | Panpan Ye | Chen-Tung Arthur Chen | Kuiwu Wang | Pengyuan Liu | Shan He | Xiaodan Wu | Lishe Gan | Ying Ye | Bin Wu
Preparation and retention performance of crosslinked and hydrophobically associating cationic polyacrylamide

Author(s): Wei-Bing Wu | Jun Gu | Yi Jing | Xiao-Fan Zhou | Hong-Qi Dai
A Simple Spatial Working Memory and Attention Test on Paired Symbols Shows Developmental Deficits in Schizophrenia Patients

Author(s): Wei Song | Kai Zhang | Jinhua Sun | Lina Ma | Forrest Fabian Jesse | Xiaochun Teng | Ying Zhou | Hechen Bao | Shiqing Chen | Shuai Wang | Beimeng Yang | Xixia Chu | Wenhua Ding | Yasong Du | Zaohuo Cheng | Bin Wu | Shanguang Chen | Guang He | Lin He | Xiaoping Chen | Weidong Li
A New Method for TSVD Regularization Truncated Parameter Selection

Author(s): Zemin Wu | Shaofeng Bian | Caibing Xiang | Yude Tong
Tensorial Kernel Principal Component Analysis for Action Recognition

Author(s): Cong Liu | Xu Wei-sheng | Wu Qi-di
Multiplex Immunoassays of Plant Viruses Based on Functionalized Upconversion Nanoparticles Coupled with Immunomagnetic Separation

Author(s): Mingzhe Zhang | Wujian Chen | Xi Chen | Yongjiang Zhang | Xiaojia Lin | Zhiyi Wu | Mingfu Li
Experimental Investigation on the Durability of Glass Fiber-Reinforced Polymer Composites Containing Nanocomposite

Author(s): Weiwen Li | Chunyang Ji | Honggang Zhu | Feng Xing | Jiaxin Wu | Xueli Niu
Effect of Folic Acid Supplementation in Pregnancy on Preeclampsia: The Folic Acid Clinical Trial Study

Author(s): Shi Wu Wen | Josee Champagne | Ruth Rennicks White | Doug Coyle | William Fraser | Graeme Smith | Dean Fergusson | Mark C. Walker
On Iterative Learning Control for Remote Control Systems with Packet Losses

Author(s): Chunping Liu | Rong Xiong | Jianxin Xu | Jun Wu
Dye-Sensitized Solar Cells with Optimal Gel Electrolyte Using the Taguchi Design Method

Author(s): Jenn-Kai Tsai | Wen Dung Hsu | Tian-Chiuan Wu | Jia-Song Zhou | Ji-Lin Li | Jian-Hao Liao | Teen-Hang Meen
Towards Robust Routing in Three-Dimensional Underwater Wireless Sensor Networks

Author(s): Ming Xu | Guangzhong Liu | Huafeng Wu | Wei Sun
A Cross-Layer Design Combining of AMC with HARQ for DSRC Systems

Author(s): Gao Yuan Zhang | Li Min Sun | Hong Wen | Bin Wu | Xiping Zhu | Liang Zhou
Development and Application of Structural Health Monitoring System Based on Piezoelectric Sensors

Author(s): Shi Yan | Jianxin Wu | Wei Sun | Haoyan Ma | Han Yan
A Spaceborne Wide-Area Surveillance Mode and Its Application in Maritime Monitoring

Author(s): Shi-Chao Zheng | Hong-Jun Song | Robert Wang | Yun-Hua Luo | Kun Wu
Helicobacter pylori Infection and Anemia in Taiwanese Adults

Author(s): Hsiang-Yao Shih | Fu-Chen Kuo | Sophie S. W. Wang | Yi-Chang Liu | Meng-Chieh Wu | Yang-Pei Chang | Guei-Fen Chiu | Pi-Yu Chang | Deng-Chyang Wu | Ming-Chia Hsieh | Yao-Li Chen
Clinical Effect of Acupuncture on Endemic Skeletal Fluorosis: A Randomized Controlled Trial

Author(s): Zhou Jincao | Wu Zhongchao | Chen Zhongjie | Zhao Xiaoguang | Hu Jing | Jiao Yue | Li Guiran | Pang Li
Systemic Revealing Pharmacological Signalling Pathway Networks in the Hippocampus of Ischaemia-Reperfusion Mice Treated with Baicalin

Author(s): Haixia Li | Yingying Zhang | Yanan Yu | Bing Li | YinYing Chen | Hongli Wu | Jingtao Wang | Jun Li | Xingjiang Xiong | Qiongyong He | Jinzhou Tian | Zhong Wang | Jie Wang
Manual Acupuncture and Laser Acupuncture for Autonomic Regulations in Rats: Observation on Heart Rate Variability and Gastric Motility

Author(s): Zhao-Kun Yang | Mei-Ling Wu | Juan-Juan Xin | Wei He | Yang-Shuai Su | Hong Shi | Xiao-Yu Wang | Ling Hu | Xiang-Hong Jing | Gerhard Litscher
Microarray Analysis of Transcriptome of Medulla Identifies Potential Biomarkers for Parkinson’s Disease

Author(s): Xiao-Yang Liao | Wei-Wen Wang | Zheng-Hui Yang | Jun Wang | Hang Lin | Qing-Song Wang | Yu-Xian Wu | Yu Liu
A Voxel-Map Quantitative Analysis Approach for Atherosclerotic Noncalcified Plaques of the Coronary Artery Tree

Author(s): Ying Li | Wei Chen | Kaijun Liu | Yi Wu | Yonglin Chen | Chun Chu | Bingji Fang | Liwen Tan | Shaoxiang Zhang
Long-Term Use of Probiotic-Containing Yogurts Is a Safe Way to Prevent Helicobacter pylori: Based on a Mongolian Gerbil's Model

Author(s): Chao-Hung Kuo | Sophie S. W. Wang | Chien-Yu Lu | Huang-Ming Hu | Fu-Chen Kuo | Bi-Chuang Weng | Chun-Chieh Wu | Chung-Jung Liu | Pei-Yun Tsai | Tsung-Cheng Lee | Li-Wei Chen | Kuang-Hung Cheng | Lin-Li Chang | Deng-Chyang Wu
Application of Global Optimization Methods for Feature Selection and Machine Learning

Author(s): Shaohua Wu | Yong Hu | Wei Wang | Xinyong Feng | Wanneng Shu
Study and Testing of Processing Trajectory Measurement Method of Flexible Workpiece

Author(s): Yaohua Deng | Sicheng Chen | Bingjing Li | Jiayuan Chen | Liming Wu
Cylinder Position Servo Control Based on Fuzzy PID

Author(s): Shibo Cai | Shunlei Wu | Guanjun Bao
Inverse Problem Models of Oil-Water Two-Phase Flow Based on Buckley-Leverett Theory

Author(s): Rui Huang | Xiaodong Wu | Ruihe Wang | Hui Li
Study of the Behavior of Titanium Alloys as the Cathode for Photovoltaic Hydrogen Production

Author(s): Chien-Lung Huang | Yu-Jia Gao | Tao-Liang Chuang | Vincent K. S. Hsiao | Tair-I Wu
Investigating the Properties of CIS Absorber Layer by Using the Spray Coating Method

Author(s): Chien-Chen Diao | Cheng-Fu Yang | Chia-Ching Wu | Wen-How Lan | Yen-Lin Chen
Improved Efficiency of Flexible Organic Light-Emitting Diodes by Insertion of Ultrathin SiO2 Buffer Layers

Author(s): Chien-Jung Huang | Kan-Lin Chen | Po-Wen Sze | Wen-Ray Chen | Teen-Hang Meen | Shi-Lun Wu
Low Cost Amorphous Silicon Intrinsic Layer for Thin-Film Tandem Solar Cells

Author(s): Ching-In Wu | Shoou-Jinn Chang | Kin-Tak Lam | Shuguang Li | Sheng-Po Chang
An AMC Backed Folded Dipole Slot Antenna Based on CMOS Process

Author(s): Guo Qing Luo | Lin Qi Wu | Xiao Hong Zhang
Effects of Wenxin Keli on the Action Potential and L-Type Calcium Current in Rats with Transverse Aortic Constriction-Induced Heart Failure

Author(s): Yu Chen | Yang Li | Lili Guo | Wen Chen | Mingjing Zhao | Yonghong Gao | Aiming Wu | Lixia Lou | Jie Wang | Xiaoqiu Liu | Yanwei Xing
Sodium Valproate Inhibits the Growth of Human Cholangiocarcinoma In Vitro and In Vivo

Author(s): Bing Wang | Rui Yang | Yue Wu | Hongbo Li | Zouxiao Hu | Yongjun Chen | Shengquan Zou
Nonrigid Registration of Lung CT Images Based on Tissue Features

Author(s): Rui Zhang | Wu Zhou | Yanjie Li | Shaode Yu | Yaoqin Xie
Experimental Study of the Performance of Air Source Heat Pump Systems Assisted by Low-Temperature Solar-Heated Water

Author(s): Jinshun Wu | Chao Chen | Song Pan | Jun Wei | Tianquan Pan | Yixuan Wei | Yunmo Wang | Xinru Wang | Jiale Su
Photoreflectance Spectroscopy Characterization of Ge/Si0.16Ge0.84 Multiple Quantum Wells on Ge Virtual Substrate

Author(s): Hung-Pin Hsu | Pong-Hong Yang | Jeng-Kuang Huang | Po-Hung Wu | Ying-Sheng Huang | Cheng Li | Shi-Hao Huang | Kwong-Kau Tiong
The Role of EGFR/PI3K/Akt/cyclinD1 Signaling Pathway in Acquired Middle Ear Cholesteatoma

Author(s): Wei Liu | Hongmiao Ren | Jihao Ren | Tuanfang Yin | Bing Hu | Shumin Xie | Yinghuan Dai | Weijing Wu | Zian Xiao | Xinming Yang | Dinghua Xie
Robust Tracking Control of Robot Manipulators Using Only Joint Position Measurements

Author(s): Ancai Zhang | Jinhua She | Xuzhi Lai | Min Wu | Jianlong Qiu | Xiangyong Chen
Adaptive Neural Network Control with Backstepping for Surface Ships with Input Dead-Zone

Author(s): Guoqing Xia | Xingchao Shao | Ang Zhao | Huiyong Wu
The Pairing Computation on Edwards Curves

Author(s): Hongfeng Wu | Liangze Li | Fan Zhang
The Insulation Properties of Oil-Impregnated Insulation Paper Reinforced with Nano-TiO2

Author(s): Ruijin Liao | Cheng Lv | Lijun Yang | Yiyi Zhang | Weiqiang Wu | Chao Tang
The Evolutionary Pattern and the Regulation of Stearoyl-CoA Desaturase Genes

Author(s): Xiaoyun Wu | Xiaoju Zou | Qing Chang | Yuru Zhang | Yunhai Li | Linqiang Zhang | Jingfei Huang | Bin Liang
A Jigsaw-Based Sensor Placement Algorithm for Wireless Sensor Networks

Author(s): Shih-Chang Huang | Hong-Yi Chang | Kun-Lin Wu
eLighthouse: Enhance Solar Power Coverage in Renewable Sensor Networks

Author(s): Peng Liu | Yifan Wu | Jian Qiu | Guojun Dai | Tingting Fu
A Revised Counter-Propagation Network Model Integrating Rough Set for Structural Damage Detection

Author(s): Shao-Fei Jiang | Chun Fu | Chun-Ming Zhang | Zhao-Qi Wu
Target Tracking with NLOS Detection and Mitigation in Wireless Sensor Networks

Author(s): Xiaoping Wu | Junguo Hu | Yujia Jiang | Enbin Liu | Guoying Wang
Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease

Author(s): Ping-I Hsu | Nayoung Kim | Khean Lee Goh | Deng-Chyang Wu
Location of the Mandibular Canal and Thickness of the Occlusal Cortical Bone at Dental Implant Sites in the Lower Second Premolar and First Molar

Author(s): Jui-Ting Hsu | Heng-Li Huang | Lih-Jyh Fuh | Rou-Wei Li | Jay Wu | Ming-Tzu Tsai | Yen-Wen Shen | Ming-Gene Tu
Automatic Sex Determination of Skulls Based on a Statistical Shape Model

Author(s): Li Luo | Mengyang Wang | Yun Tian | Fuqing Duan | Zhongke Wu | Mingquan Zhou | Yves Rozenholc
Development of Ocean Energy Technologies: A Case Study of China

Author(s): Qin Guodong | Lou Ping | Wu Xianglian
Fermion's Tunnelling with Effects of Quantum Gravity

Author(s): Deyou Chen | Houwen Wu | Haitang Yang
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona