Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Tang Bo"

ADD TO MY LIST
 
Expression and significance of platelet-derived growth factor CC during intravenous thrombolysis

Author(s): Jian FU | Wen-jun LUO | Jian-ming SUN | Bo TANG | Yi-kuan CHEN
Effect of glial activation on early brain injury after subarachnoid hemorrhage in rats

Author(s): Chun-xia LUO | Bin YI | Yu-jie CHEN | Bo LI | Wei-hua TANG | Zhi LIU | Zhi CHEN | Gang ZHU | Hua FENG
Establishment of artery smooth muscle cell proliferation model after subarachnoid hemorrhage in rats

Author(s): Yu-jie CHEN | Zhi LIU | Chun-xia LUO | Wei-hua TANG | Bo LI | Zhi CHEN | Gang ZHU | Hua FENG
Cramer-Rao Bounds and Coherence Performance Analysis for Next Generation Radar with Pulse Trains

Author(s): Xiaowei Tang | Jun Tang | Qian He | Shuang Wan | Bo Tang | Peilin Sun | Ning Zhang
SOAPdenovo2: an empirically improved memory-efficient short-read de novo assembler

Author(s): Luo Ruibang | Liu Binghang | Xie Yinlong | Li Zhenyu | Huang Weihua | Yuan Jianying | He Guangzhu | Chen Yanxiang | Pan Qi | Liu Yunjie | Tang Jingbo | Wu Gengxiong | Zhang Hao | Shi Yujian | Liu Yong | Yu Chang | Wang Bo | Lu Yao | Han Changlei | Cheung David W | Yiu Siu-Ming | Peng Shaoliang | Xiaoqian Zhu | Liu Guangming | Liao Xiangke | Li Yingrui | Yang Huanming | Wang Jian | Lam Tak-Wah | Wang Jun
Single-cell sequencing analysis characterizes common and cell-lineage-specific mutations in a muscle-invasive bladder cancer

Author(s): Li Yingrui | Xu Xun | Song Luting | Hou Yong | Li Zesong | Tsang Shirley | Li Fuqiang | Im Kate | Wu Kui | Wu Hanjie | Ye Xiaofei | Li Guibo | Wang Linlin | Zhang Bo | Liang Jie | Xie Wei | Wu Renhua | Jiang Hui | Liu Xiao | Yu Chang | Zheng Hancheng | Jian Min | Nie Liping | Wan Lei | Shi Min | Sun Xiaojuan | Tang Aifa | Guo Guangwu | Gui Yaoting | Cai Zhiming | Li Jingxiang | Wang Wen | Lu Zuhong | Zhang Xiuqing | Bolund Lars | Kristiansen Karsten | Wang Jian | Yang Huanming | Dean Michael | Wang Jun
Transcriptome profiling of Zymomonas mobilis under ethanol stress

Author(s): He Ming-xiong | Wu Bo | Shui Zong-xia | Hu Qi-chun | Wang Wen-guo | Tan Fu-rong | Tang Xiao-yu | Zhu Qi-li | Pan Ke | Li Qing | Su Xiao-hong
Helicobacter pylori tumor necrosis factor-α inducing protein promotes cytokine expression via nuclear factor-κB

Author(s): Chun-Li Tang | Bo Hao | Guo-Xin Zhang | Rui-Hua Shi | Wen-Fang Cheng
The Extended Fractional Subequation Method for Nonlinear Fractional Differential Equations

Author(s): Jianping Zhao | Bo Tang | Sunil Kumar | Yanren Hou
The Expanding Role of Electrospray Ionization Mass Spectrometry for Probing Reactive Intermediates in Solution

Author(s): Weitao Zhu | Yu Yuan | Peng Zhou | Le Zeng | Hua Wang | Ling Tang | Bin Guo | Bo Chen
Underlying Mechanism of Aconitum Lizhong Acting on Experimental Hypothermia with Indigestion in Rats: Role of Ghrelin

Author(s): Xin Zhao | Yong Wang | Shijun Yang | Wentong Zhang | Chengzhe Zu | Taotao Zhang | Binghua Tang | Baochun Zhang | Guozhang Li | Bo Deng | Dayong Cai
Anti-Proliferation and Anti-Invasion Effects of Diosgenin on Gastric Cancer BGC-823 Cells with HIF-1α shRNAs

Author(s): Zhu-Jun Mao | Qian-Jue Tang | Ci-An Zhang | Zhi-Feng Qin | Bin Pang | Pin-kang Wei | Bo Liu | Yuan-Neng Chou
Duchesnea Phenolic Fraction Inhibits Tumor Growth through Restoring the Th1/Th2 Balance in U14 Cervical Cancer Bearing Mice

Author(s): Bo Peng | Qin Hu | Lihua Sun | Xinmin Liu | Jianrong Li | Qi Chang | Liwei Wang | Jintian Tang
Initialization of 3D Human Hand Model and Its Applications in Human Hand Tracking

Author(s): Zhiquan Feng | Bo Yang | Yanwei Zheng | Haokui Tang | Yi Li
GEL CASTING OF ALUMINA CERAMICS USING AN EGG WHITE PROTEIN BINDER SYSTEM

Author(s): XING HE | BO SU | XINGUI ZHOU | JUNHE YANG | BIN ZHAO | XIANYING WANG | GUANGZHI YANG | ZHIHONG TANG | HANXUN QIU
CT and MR imaging patterns for pancreatic carcinoma invading the extrapancreatic neural plexus (Part I): Anatomy, imaging of the extrapancreatic nerve

Author(s): Hou-Dong Zuo | Xiao-Ming Zhang | Cheng-Jun Li | Chang-Ping Cai | Qiong-Hui Zhao | Xing-Guo Xie | Bo Xiao | Wei Tang
New Progress on Rectorite/Polymer Nanocomposites

Author(s): WANG Xiao-Ying, LIU Bo, TANG Yu-Feng, SU Han-Jie, HAN Yang, SUN Run-Cang
RNAi knockdown of PIK3CA preferentially inhibits invasion of mutant PIK3CA cells

Author(s): Xin-Ke Zhou | Sheng-Song Tang | Gao Yi | Min Hou | Jin-Hui Chen | Bo Yang | Ji-Fang Liu | Zhi-Min He
Aboveground herbivory by the brown planthopper (Nilaparvata lugens) affects soil nematode communities under different rice varieties

Author(s): Manqiang Liu | Jinghua Huang | Xiaoyun Chen | Feng Wang | Cheng Ge | Yu Su | Bo Shao | Ying Tang | Huixin Li | Feng Hu
Dynamic distribution and tissue tropism of classical swine fever virus in experimentally infected pigs

Author(s): Liu Jun | Fan Xue-Zheng | Wang Qin | Xu Lu | Zhao Qi-Zu | Huang Wei | Zhou Yuan-Cheng | Tang Bo | Chen Lei | Zou Xing-Qi | Sha Sha | Zhu Yuan-Yuan
Monodisperse Hollow Tricolor Pigment Particles for Electronic Paper

Author(s): Meng Xianwei | Tang Fangqiong | Peng Bo | Ren Jun
Effects of simulated carbon dioxide and helium peumoperitoneum on proliferation and apoptosis of gastric cancer cells

Author(s): Ying-Xue Hao, Hua Zhong, Chao Zhang, Dong-Zu Zeng, Yan Shi, Bo Tang, Pei-Wu Yu
High expression of osteoglycin decreases gelatinase activity of murine hepatocarcinoma Hca-F cells

Author(s): Xiao-Nan Cui, Jian-Wu Tang, Bo Song, Bo Wang, Shan-Yan Chen, Li Hou
Nitrogen dynamics of aerial litter of exotic Spartina alterniflora and native Phragmites australis

Author(s): Chengzhang Liao | Xiaoping Tang | Xiaoling Cheng | Bo Li | Yiqi Luo
Magnetic resonance imaging for local complications of acute pancreatitis: A pictorial review

Author(s): Bo Xiao, Xiao-Ming Zhang, Wei Tang, Nan-Lin Zeng, Zhao-Hua Zhai
Phosphocreatine Preconditioning Attenuates Apoptosis in Ischemia-Reperfusion Injury of Rat Brain

Author(s): Ling-Hua Tang | Zhong-Yuan Xia | Bo Zhao | Xiao-Dong Wei | Tao Luo | Qing-Tao Meng
Determination of cypermethrin residues in Gingkgo biloba leaves by high performance liquid chromatography

Author(s): Jin-Jun Zhang | Li-Guo Zang | Jin-E Zhang | Guan-Wei Cui | Bo Tang | Xiang-Yang Li | Li Zhou
cDNA-AFLP analysis reveals differential gene expression in compatible interaction of wheat challenged with Puccinia striiformis f. sp. tritici

Author(s): Wang Xiaojie | Tang Chunlei | Zhang Gang | Li Yingchun | Wang Chenfang | Liu Bo | Qu Zhipeng | Zhao Jie | Han Qingmei | Huang Lili | Chen Xianming | Kang Zhensheng
Characterization of 35 novel microsatellite DNA markers from the duck (Anas platyrhynchos) genome and cross-amplification in other birds

Author(s): Huang Yinhua | Tu Jianfeng | Cheng Xuebo | Tang Bo | Hu Xiaoxiang | Liu Zhaoliang | Feng Jidong | Lou Yankun | Lin Li | Xu Ke | Zhao Yulong | Li Ning
Discriminant Analysis of Zero Recovery for China's NPL

Author(s): Yue Tang | Hao Chen | Bo Wang | Muzi Chen | Min Chen | Xiaoguang Yang
Relationship between polymorphisms of DNA repair gene ERCC1 and susceptibility to lung cancer

Author(s): Zengli ZHANG | Caicun ZHOU | Jie ZHANG | Liang TANG | Bo SU