Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Tian Wang"

ADD TO MY LIST
 
Unidirectional Dual-Band CPW-Fed Antenna Loaded with an AMC Reflector

Author(s): Qun Luo | Huiping Tian | Zhitong Huang | Xudong Wang | Zheng Guo | Yuefeng Ji
Systemic Revealing Pharmacological Signalling Pathway Networks in the Hippocampus of Ischaemia-Reperfusion Mice Treated with Baicalin

Author(s): Haixia Li | Yingying Zhang | Yanan Yu | Bing Li | YinYing Chen | Hongli Wu | Jingtao Wang | Jun Li | Xingjiang Xiong | Qiongyong He | Jinzhou Tian | Zhong Wang | Jie Wang
Review of Low Profile Substrate Integrated Waveguide Cavity Backed Antennas

Author(s): Guo Qing Luo | Tian Yang Wang | Xiao Hong Zhang
Automatic Sex Determination of Skulls Based on a Statistical Shape Model

Author(s): Li Luo | Mengyang Wang | Yun Tian | Fuqing Duan | Zhongke Wu | Mingquan Zhou | Yves Rozenholc
Correlation between the Frequency of Th17 Cell and the Expression of MicroRNA-206 in Patients with Dermatomyositis

Author(s): Xinyi Tang | Xinyu Tian | Yue Zhang | Wei Wu | Jie Tian | Ke Rui | Jia Tong | Liwei Lu | Huaxi Xu | Shengjun Wang
Effects of Gallid Herpesvirus 2 Marek's Disease Challenge Virus and Attenuated Vaccine Virus CVI988/Rispens on Immune Adhesion of Erythrocytes of Chickens

Author(s): W.X. Tian | N. Sun | G.B. Ning | D.J. Zhang | J. Feng | T.X. Lv | Y. Wang | H.M. Wang | X.H. Wang | F. Li
Effectiveness and security of the new type of quinoxalines in aquaculture

Author(s): ZHANG Xiu-Zhen | LIU Yun | XU Ying-Jiang | GONG Xiang-Hong | SONG Xiang-Jun | LIU Hui-Hui | TIAN Xiu-Hui | LIU Yi-Hao | QIN Hua-Wei | WANG Zhong-Quan | ZHOU Quan-Li | REN Li-Hua
Therapeutic effect observation of improved lacrimal excision surgery

Author(s): Tian Li | Xue-Ping Hua | Xin-Dan Wang | Xiao-Zhao Wang
Changes in Th1 cells and CD4+CD25+Treg cells in non-obese diabetic mice at early stage of diabetes

Author(s): Hong-jun WANG | Zhi-xin LI | Hong-yan TIAN | Ye XU | Zhong-ping LIU
Three New Germacrane-Type Sesquiterpenes with NGF-Potentiating Activity from Valeriana officinalis var. latiofolia

Author(s): Heng-Wen Chen | Li Chen | Bin Li | Hai-Long Yin | Ying Tian | Qiong Wang | Yan-Hua Xiao | Jun-Xing Dong
Galectin-1 Is an Interactive Protein of Selenoprotein M in the Brain

Author(s): Xifeng Qiao | Jing Tian | Ping Chen | Chao Wang | Jiazuan Ni | Qiong Liu
Inhibitory effect of O-glycosylation inhibition on human intestinal epithelial cells Mucin 2 expression and bacteria adherence

Author(s): Li-li SONG | Jun YE | Yun LIU | Qiong PAN | Xiao-li ZHONG | Shan-shan LI | Yin TIAN | Zhi-hong PENG | Rong-quan WANG
A 94-GHz Millimeter-Wave Sensor for Speech Signal Acquisition

Author(s): Sheng Li | Ying Tian | Guohua Lu | Yang Zhang | Hao Lv | Xiao Yu | Huijun Xue | Hua Zhang | Jianqi Wang | Xijing Jing
Adsorption Characteristics of Copper (II) onto Ferrocene Modified Resin

Author(s): Qian Wang | Senlin Tian | Zongliang He | Jiaqi Li | Ping Ning
Can Parenting Styles and Dimensions Questionnaire (PSDQ) Be Used in China?

Author(s): Yixiao Fu | Xiao Hou | Qing Qin | Huaqing Meng | Peng Xie | Yi Huang | Xiaohong Ma | Wei Deng | Qinghua Luo | Yingcheng Wang | Hua Hu | Lian Du | Haitang Qiu | Tian Qiu | Tao Li
Intravesical Treatment with Vorinostat Can Prevent Tumor Progression in MNU Induced Bladder Cancer

Author(s): Degui Wang | Siwei Ouyang | Yingxia Tian | Yan Yang | Bo Li | Xiangwen Liu | Yanfeng Song
A Case of Ewing’s Sarcoma of the Clavicle in Adults

Author(s): Yijun Zhou | Zheng Tian | Akbar Yunus | Jiangtao Chen | Chong Wang | Leilei Xu | Xinghua Song
Extra-Gastrointestinal Stromal Tumor Arising in the Pancreas: A Case Report and Litreature Review

Author(s): Sah Ram Babu | Yi Zhang | Anping Su | Weiguo Wang | Bole Tian | Kumari Sushila
Effects of Carpio Decoction on the Structure of Kidney in Rats with Adriamycin-Induced Nephrosis

Author(s): Huaying Ning | Hui Wu | Xiaojian Tian | Yunliang Guo | Wei Shen | Xin Wang | Zhou Zhen
Landslide Investigation with Remote Sensing and Sensor Network: From Susceptibility Mapping and Scaled-down Simulation towards in situ Sensor Network Design

Author(s): Gang Qiao | Ping Lu | Marco Scaioni | Shuying Xu | Xiaohua Tong | Tiantian Feng | Hangbin Wu | Wen Chen | Yixiang Tian | Weian Wang | Rongxing Li
Molecular Characterization and Phylogenetic Analysis of New Variants of the Porcine Epidemic Diarrhea Virus in Gansu, China in 2012

Author(s): Yufei Tian | Zhijun Yu | Kaihui Cheng | Yuxiu Liu | Jing Huang | Yue Xin | Yuanguo Li | Shengtao Fan | Tiecheng Wang | Geng Huang | Na Feng | Zhenguo Yang | Songtao Yang | Yuwei Gao | Xianzhu Xia
The Influence of Hemocoagulation Disorders on the Development of Posttraumatic Cerebral Infarction and Outcome in Patients with Moderate or Severe Head Trauma

Author(s): Hao Chen | Li-Xia Xue | Yan Guo | Shi-Wen Chen | Gan Wang | He-Li Cao | Jiong Chen | Heng-Li Tian
Prevalence of minimal hepatic encephalopathy and quality of life evaluations in hospitalized cirrhotic patients in China

Author(s): Ji-Yao Wang | Ning-Ping Zhang | Bao-Rong Chi | Yu-Qing Mi | Li-Na Meng | Ying-Di Liu | Jiang-Bin Wang | Hai-Xing Jiang | Jin-Hui Yang | Yun Xu | Xiao Li | Jian-Ming Xu | Guo Zhang | Xin-Min Zhou | Yu-Zheng Zhuge | De-An Tian | Jin Ye | Yu-Lan Liu
Mechanism of Residual Stresses in Anodic Oxidized Film on Lead Substrate under Electric Field

Author(s): LI Jian-Zhong, WEI Li-Hua, WANG Bo, SUN Xiu-Li, TIAN Yan-Wen
N,N-Diethyl-4-[1-phenyl-3-(pyridin-2-yl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-yl]aniline

Author(s): Ying-Zhong Zhu | Hui Wang | Ping-Ping Sun | Yu-Peng Tian
Effect of modified Zhu Jing prescriptions on the expression of VEGF in pathological myopia with choroidal neovascularization

Author(s): Nan-Nan Tian | Ze-Feng Kang | Qing Zhang | Wei Jiang | Ling Li | Yong-Gui Wang
An Ultra-High Element Density pMUT Array with Low Crosstalk for 3-D Medical Imaging

Author(s): Yi Yang | He Tian | Yu-Feng Wang | Yi Shu | Chang-Jian Zhou | Hui Sun | Cang-Hai Zhang | Hao Chen | Tian-Ling Ren
Safety and efficacy of single-incision laparoscopic surgery for appendectomies: A meta-analysis

Author(s): Ping Li | Zong-Hui Chen | Qing-Guo Li | Tang Qiao | You-Yong Tian | Dao-Rong Wang
PAN-based Activated Carbon Fiber/SnO2 Negative Electrodes for Lithium-ion Batteries

Author(s): WANG Su-Qing, ZHANG Xue-Jun, TIAN Yan-Hong, Zhang Li, LI Ya-Dong
Melatonin in Alzheimer’s Disease

Author(s): Li Lin | Qiong-Xia Huang | Shu-Sheng Yang | Jiang Chu | Jian-Zhi Wang | Qing Tian
Near-Infrared Indocyanine Materials for Bioanalysis and Nano-TiO2 Photoanodes of Solar Cell

Author(s): Liqiu Wang | Pengjun Wang | Yang Liu | Weiwei Nie | Xiaofei Lv | Yue Wei | Yangyang Hao | Hailing Yu | Liang Tian | Lihui Zheng | Liuqing Yang
Pathological Changes in Internal Organs after Blocking Low Hydraulic Resistance Channels along the Stomach Meridian in Pigs

Author(s): Wen-Ting Zhou | Shu-Yong Jia | Yu-Qing Zhang | Yu-Ying Tian | Guang-Jun Wang | Tao Huang | Li Pang | Yong-Sheng Zhou | Xue-Yan Sun | Wei-Bo Zhang
Copper-Catalyzed Allylic Oxidation of Cyclohexene with Molecular Oxygen

Author(s): Xu Zhang | Rong Yi | Tian Chen | Shichun Ni | Genlin Wang | Lei Yu
Integrated Control of Nonlinear Vehicle Stability

Author(s): Jie Tian | Yaqin Wang | Ning Chen
Total Variation based Multivariate Shearlet Shrinkage for Image Reconstruction

Author(s): Chengzhi Deng | Saifeng Hu | Wei Tian | Min Hu | Yan Li | Shengqian Wang
Regulatory effect of β-catenin on proliferation of hair follicle stem cells involves PI3K/Akt pathway

Author(s): Yi Zhang | Jin Yu | Chunying Shi | Yun Wang | Jin Yang | Tian Yang
The Functions and Applications of RGD in Tumor Therapy and Tissue Engineering

Author(s): Fen Wang | Yuanyuan Li | Yingqiang Shen | Anming Wang | Shuling Wang | Tian Xie
The Identification and Evaluation on the Risk Sources of Grid Electricity Purchasing

Author(s): Bing Wang | Lingfang Zhou | Tian Xia | Wei Xiong | Yongxiu He
Ocotillol Enhanced the Antitumor Activity of Doxorubicin via p53-Dependent Apoptosis

Author(s): Hongbo Wang | Pengfei Yu | Jing Bai | Jianqiao Zhang | Liang Kong | Fangxi Zhang | Guangying Du | Shiqian Pei | Lixia Zhang | Yongtao Jiang | Jingwei Tian | Fenghua Fu
Diels-Alder Reactions of 12-Hydroxy-9(10®20)-5aH-abeo-abieta-1(10),8(9),12(13)-triene-11,14-dione

Author(s): George Majetich | Yong Zhang | Xinrong Tian | Ge Zou | Yang Li | Yangyang Wang | Shougang Hu | Eric Huddleston
Inhibition of leukemic cells by valproic acid, an HDAC inhibitor, in xenograft tumors

Author(s): Zhang Z | Hao C | Wang L | Liu P | Zhao L | Zhu C | Tian X
Tat peptide-decorated gelatin-siloxane nanoparticles for delivery of CGRP transgene in treatment of cerebral vasospasm [Corrigendum]

Author(s): Tian XH | Wang ZG | Meng H | Wang YH | Feng W | Wei F | Huang ZC | Lin XN | Ren L
Hypothalamus-Related Resting Brain Network Underlying Short-Term Acupuncture Treatment in Primary Hypertension

Author(s): Hongyan Chen | Jianping Dai | Xiaozhe Zhang | Kai Wang | Shuhua Huang | Qingtian Cao | Hong Wang | Yuhong Liang | Chuanying Shi | Mengyuan Li | Tingting Ha | Lin Ai | Shaowu Li | Jun Ma | Wenjuan Wei | Youbo You | Zhenyu Liu | Jie Tian | Lijun Bai
Brain Responses to Acupuncture Are Probably Dependent on the Brain Functional Status

Author(s): Chuanfu Li | Jun Yang | Jinbo Sun | Chunsheng Xu | Yuanqiang Zhu | Qi Lu | Aihong Yuan | Yifang Zhu | Luoyi Li | Wei Zhang | Junping Liu | Jianjun Huang | Dongxiao Chen | Linying Wang | Wei Qin | Jie Tian
Synthesis and Surface Characterization of -Mn Nanostructures

Author(s): Chengxiang Liu | Jing Wang | Jiarui Tian | Lan Xiang
Comparison of Traditional Methods and Fractal Dimension Method in River Pattern Discrimination

Author(s): Shimin Tian | Weihong Wang | Hongxia Shang | Hong Peng
The Effect of Fundamental Risk of Listed Companies on the Market Pricing of Accruals Quality

Author(s): Zhaoyuan Geng | Zhendong Wang | Tian Song | Tingjun Liu | Wenting Chi | Yue Yu | Lufei Wang | Tong Zhang | Chaoying He | Minjie Wang | Yiyang Zheng | Yipeng Zhu | Gengen Zhou | Tiantian Li
Study of family environmental factor on only-children’s personality

Author(s): Yi-Xiao Fu | Xiao Hou | Lu Jia | Tian Qiu | Qing Qin | Hua-Qing Meng | Yi Huang | Xiaohong Ma | Wei Deng | Qing-Hua Luo | Ying-Cheng Wang | Hua Hu | Lian Du | Hait-Ang Qiu | Peng Xie | Tao Li
Effect of caprine testicular extract on acrosome formation of spermatids of lead-injured mice

Author(s): Hong-yan TIAN | Zhi-xin LI | Hong-jun WANG | Xin-wei ZHU | Xiao-yan PAN | Zhong-ping LIU | Dong-jing LIN
Immunotherapeutical role of Flt3 ligand amplification of pulmonary dendritic cells in murine multiple organ dysfunction syndrome in vivo

Author(s): Hong-wei WANG | Jiang-yang LU | Guang TIAN | Qian LIU | Yi YANG | Jia-rui KANG
Microsurgical removal of brainstem cavernoma: A report of 42 cases

Author(s): Jian-ning ZHANG | Ya-ming WANG | Gang CHENG | Zhi-chao LI | Xin YU | Hong-wei WANG | Quan-jun ZHAO | Hu-lin ZHAO | Wang-sheng LU | Rui LIU | Feng YIN | Zeng-min TIAN
Expression and functional role of S phase kinase associated protein 2 (Skp2) in development of glioma

Author(s): Feng YIN | Zeng-min TIAN | Shuang LIU | Ya-ming WANG | Zhi-chao LI | Rui HUI | Xin-ru GUO | Xue YU | Jian-ning ZHANG
Effect of HIP1 gene silencing on proliferation of PC-3 cells in human androgen-independent prostate tumor

Author(s): Ye XU | Zhi-xin LI | Hui-ling CAO | Hong-jun WANG | Hong-yan TIAN | Yang YU | Shi-bing LIU
Establishment of norm of mental disorders predictive scale for chinese soldiers

Author(s): Li-yi ZHANG | Yu-hui WANG | Xiao-dong ZHOU | Han LIN | Ying-ying LIU | Zhi-xiong XU | Chun-xia CHEN | Li-zhi JIN | Zhong-wen REN | Peng XU | Dan DING | Long-yuan TIAN | Hong-bo XIE | Lan YOU | Zhi-qiang LIN
Effect of regular screening and health education on the incidence of diabetes

Author(s): Fu-sheng FANG | Hui TIAN | Ying YU | Qin MA | Chun-lin LI | Xiao-ling CHENG | Liang-chen WANG | Xin-yu MIAO | Chen-xi LI | Nan LI
The protective effeet of hyperbaric oxygen against hepatic injury in septic rats under acute hypoxia of simulated high altitude

Author(s): Ke LIU | Fu-zhou TIAN | Ke-zhou LI | Jian-dong REN | Rui-feng WANG | Zhu-lin LUO
The Studies of Chlorogenic Acid Antitumor Mechanism by Gene Chip Detection: The Immune Pathway Gene Expression

Author(s): Tian Yi Kang | Hua Rong Yang | Jie Zhang | Dan Li | Jie Lin | Li Wang | XiaoPing Xu
The Pattern Element Scale: A Brief Tool of Traditional Medical Subtyping for Dementia

Author(s): Jing Shi | Jinzhou Tian | Ziyi Long | Xiawei Liu | Mingqing Wei | Jingnian Ni | Jianping Liu | Tonghua Liu | Pengwen Wang | Hengge Xie | Bin Qin | Yongyan Wang
Evaluation of the Effect of Different Doses of Low Energy Shock Wave Therapy on the Erectile Function of Streptozotocin (STZ)-Induced Diabetic Rats

Author(s): Jing Liu | Feng Zhou | Guang-Yong Li | Lin Wang | Hui-Xi Li | Guang-Yi Bai | Rui-Li Guan | Yong-De Xu | Ze-Zhu Gao | Wen-Jie Tian | Zhong-Cheng Xin
Tyrosine 23 Phosphorylation of Annexin A2 Promotes Proliferation, Invasion, and Stat3 Phosphorylation in the Nucleus of Human Breast Cancer SK-BR-3 Cells

Author(s): Yu-qing Wang | Fei Zhang | Ran Tian | Wei Ji | Yan Zhou | Xiu-mei Sun | Yuan Liu | Zhi-yong Wang | Rui-fang Niu
Chondroblastoma in the long bone diaphysis: a report of two cases with literature review

Author(s): Jilong Yang | Wei Tian | Xiongzeng Zhu | Jian Wang
LILRA3 Is Associated with Benign Prostatic Hyperplasia Risk in a Chinese Population

Author(s): Yang Jiao | Li Wang | Xin Gu | Sha Tao | Lu Tian | Rong Na | Zhuo Chen | Jian Kang | Siqun L. Zheng | Jianfeng Xu | Jielin Sun | Jun Qi
The potential mechanism of recombinant human erythropoietin treatment in vivo promoting the cognitive function recovery after traumatic brain injury in mice

Author(s): CHEN Tong-heng | ZHOU Zi-wei | LI Sheng-jie | TIAN Ye | YANG Guo-wei | WANG Shi-zhao | WEI Ming | LEI Ping | ZHANG Jian-ning
First integral method for an oscillator system

Author(s): Xiaoqian Gong | Jing Tian | Jiaoyan Wang
Growth of Hexagonal Columnar Nanograin Structured SiC Thin Films on Silicon Substrates with Graphene–Graphitic Carbon Nanoflakes Templates from Solid Carbon Sources

Author(s): Xingfang Liu | Guosheng Sun | Bin Liu | Guoguo Yan | Min Guan | Yang Zhang | Feng Zhang | Yu Chen | Lin Dong | Liu Zheng | Shengbei Liu | Lixin Tian | Lei Wang | Wanshun Zhao | Yiping Zeng
Effects of different resuscitation fluid on severe acute pancreatitis

Author(s): Gang Zhao | Jun-Gang Zhang | He-Shui Wu | Jin Tao | Qi Qin | Shi-Chang Deng | Yang Liu | Lin Liu | Bo Wang | Kui Tian | Xiang Li | Shuai Zhu | Chun-You Wang
Tat peptide-decorated gelatin-siloxane nanoparticles for delivery of CGRP transgene in treatment of cerebral vasospasm

Author(s): Tian XH | Wang ZG | Meng H | Wang YH | Feng W | Wei F | Huang ZC | Lin XN | Ren L
Integrated Control of Nonlinear Vehicle Stability

Author(s): Jie Tian | Yaqin Wang | Ning Chen
Synthesis and Anti-Influenza Virus Activities of a Novel Class of Gastrodin Derivatives

Author(s): Si-Tu Xue | Wei-Ying He | Lin-Lin Ma | Hui-Qiang Wang | Bo Wang | Guang-Hui Zheng | Xing-Yue Ji | Tian Zhang | Yu-Huan Li | Jian-Dong Jiang | Zhuo-Rong Li
A Novel Image Fusion Method Based on FRFT-NSCT

Author(s): Peiguang Wang | Hua Tian | Wei Zheng
Mating behavior and sexual selection in a polygamous beetle

Author(s): Wen LU, Qiao WANG, Mingyi TIAN, Jin XU, Jian LV, Aizhi QIN
Design and Implementation of Flight Visual Simulation System

Author(s): Feng Tian | Wenjian Chai | Chuanyun Wang | Xiaoping Sun
MDCT angiography to evaluate the therapeutic effect of PTVE for esophageal varices

Author(s): Aitao Sun | Yong-Jun Shi | Zhuo-Dong Xu | Xiang-Guo Tian | Jin-Hua Hu | Guang-Chuan Wang | Chun-Qing Zhang
MDCT angiography to evaluate the therapeutic effect of PTVE for esophageal varices

Author(s): Aitao Sun | Yong-Jun Shi | Zhuo-Dong Xu | Xiang-Guo Tian | Jin-Hua Hu | Guang-Chuan Wang | Chun-Qing Zhang
A novel whole-cell lysate kinase assay identifies substrates of the p38 MAPK in differentiating myoblasts

Author(s): Knight James DR | Tian Ruijun | Lee Robin EC | Wang Fangjun | Beauvais Ariane | Zou Hanfa | Megeney Lynn A | Gingras Anne-Claude | Pawson Tony | Figeys Daniel | Kothary Rashmi
Over-expression of BMPR-IB reduces the malignancy of glioblastoma cells by upregulation of p21 and p27Kip1

Author(s): Liu Shuang | Yin Feng | Fan Wenhong | Wang Shuwei | Guo Xin-ru | Zhang Jian-ning | Tian Zeng-min | Fan Ming
HSP70: a promising target for laryngeal carcinoma radiaotherapy by inhibiting cleavage and degradation of nucleolin

Author(s): Xu Jing | Wang Kangkai | Zhang Xin | Qiu Yuanzheng | Huang Donghai | Li Wei | Xiao Xianzhong | Tian Yongquan
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil