Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Tomasz Pytrus"

ADD TO MY LIST
 
Występowanie zaburzeń układu hemostatycznego u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit

Author(s): Katarzyna Akutko | Agnieszka Borys-Iwanicka | Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak
Ocena czynności mioelektrycznej żołądka w niestrawności czynnościowej u dzieci

Author(s): Tomasz Pytrus | Agnieszka Matkowska | Karol Kremens | Barbara Iwańczak
Ocena częstości występowania zakażenia Helicobacter pylori u dzieci z niskim wzrostem

Author(s): Barbara Iwańczak | Tomasz Pytrus | Franciszek Iwańczak
Badania epidemiologiczne częstości występowania zakażenia Helitobatter pylori u dzieci w Polsce

Author(s): Franciszek Iwańczak | Elżbieta Madorkowska | Maciej Kaczmarski | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka | Wrzesław Romańczuk | Barbara Iwańczak | Tomasz Pytrus | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Grażyna Mierzwa | Wojciech Cichy | Iwona Ignyś | Danuta Dzierżanowska | Grażyna Gościniak | Ewa Vogtt
Podstawowe zasady badania oraz znaczenie kliniczne elektrogastrografii (EGG) u dzieci i dorosłych ? konsensus wrocławski

Author(s): Barbara Iwańczak | Tomasz Pytrus | Krzysztof Fyderek | Maciej Kaczmarski | Mirosława Uścinowicz | Krzysztof Paweł Jonderko | Marcel Mazur | Jarosława Semianów-Wejchert | Dorota Waśko-Czopnik | Dorota Ksiądzyna | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Monika Parzęcka | Bartosz Romańczuk | Franciszek Iwańczak | Leszek Paradowski
Guzy neuroendokrynne u dzieci ? opis 3 przypadków rakowiaka

Author(s): Tomasz Hutyra | Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak
Ostre zapalenie trzustki wywołane zakażeniem wirusem Coxsackie B2, B3 u 15-letniego chłopca

Author(s): Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak | Małgorzata Ruczka | Agnieszka Borys-Iwanicka
Ocena częstości występowania chorób przełyku, żołądka i dwunastnicy w cukrzycy typu 1 u dziecia

Author(s): Franciszek Iwańczak | Anna Noczyńska | Krzysztof Matusiewicz | Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak
Ocena czynności mioelektrycznej żołądka metodą elektrogastrografii u dzieci z cukrzycą typu 1

Author(s): Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak | Anna Noczyńska | Franciszek Iwańczak
Zmiany okołoodbytnicze u dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna w materiale własnym

Author(s): Elżbieta Krzesiek | Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak
Manifestacje pozajelitowe i powikłania nieswoistych zapaleń jelit dotyczące skóry i błon śluzowych u dzieci

Author(s): Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak | Elżbieta Krzesiek | Franciszek Iwańczak
Podstawowe zasady badania oraz znaczenie kliniczne elektrogastrografii (EGG) u dzieci i dorosłych - konsensus wrocławski

Author(s): Barbara Iwańczak | Tomasz Pytrus | Krzysztof Fyderek | Maciej Kaczmarski | Mirosława Uścinowicz | Krzysztof Paweł Jonderko | Marcel Mazur | Jarosława Semianów-Wejchert | Dorota Waśko-Czopnik | Dorota Ksiądzyna | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Monika Parzęcka
Czas pasażu jelitowego znacznika w diagnostyce czynnościowego zaparcia stolca u dzieci

Author(s): Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak | Urszula Zaleska-Dorobisz | Franciszek Iwańczak
Częstość występowania zakażenia Helicobacter pylori u gastroenterologów dziecięcych w Polsce

Author(s): Franciszek Iwańczak | Barbara Iwańczak | Andrzej Stawarski | Maciej Potyrała | Tomasz Pytrus | Leszek Noga | Krystyna Laszki-Szcząchor | Michael Paul
Badanie czynności mioelektrycznej żołądka u dzieci z chorobą refluksową przełyku

Author(s): Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak | Franciszek Iwańczak
?ródmiąższowe włóknienie płuc u 8,5-letniego chłopca z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

Author(s): Tomasz Pytrus | Henryk Mazurek | Halina Nitoń-Marusińska | Krystyna Mowszet | Franciszek Iwańczak
Znaczenie elektrogastrografii w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego u dzieci

Author(s): Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak | Franciszek Iwańczak
Zespół Rapunzel - bezoar żołądka i jelita cienkiego u 7-letniego chłopca

Author(s): Tomasz Pytrus | Krystyna Sawicz-Birkowska | Franciszek Iwańczak | Maciej Bagłaj
Przewlekłe wapniejące zapalenie trzustki u dzieci. Materiał własny

Author(s): Franciszek Iwańczak | Barbara Iwańczak | Tomasz Pytrus | Andrzej Stawarski | Maciej Potyrała | Aleksander Blitek
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?