Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Tomasz Wolańczyk"

ADD TO MY LIST
 
Self-esteem of boys with attention deficit hyperactivity disorder – pilot study [Samoocena chłopców z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi – doniesienie wstępne]

Author(s): Błachno, Magdalena | Kołakowski, Artur | Wójtowicz, Stanisław | Wolańczyk, Tomasz | Bryńska, Anita | Pisula, Agnieszka | Złotkowska, Małgorzata
Różne oblicza nadmiernej aktywności ruchowej u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym – opis trzech przypadków

Author(s): Artur Wiśniewski | Celina Tomaszewicz-Libudzic | Aleksandra Brzozowska-Binda | Tomasz Wolańczyk
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona