Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Urszula Nawrot"

ADD TO MY LIST
 
Synthesis and Preliminary Biological Evaluations of 5′-Substituted Derivatives of Uridine as Glycosyltransferase Inhibitors

Author(s): Jadwiga Paszkowska | Katarzyna Kral | Tadeusz Bieg | Urszula Nawrot | Wiesław Szeja | Ilona Wandzik
Aktywność przeciwgrzybicza nowych, syntetycznych analogów allicyny - badania wstępne

Author(s): Urszula Nawrot | Ewa Zaczyńska | Anna Czarny | Vira Lubenets | Elena Karpenko
Ocena przydatności galaktomannanu Aspergillus w diagnostyce inwazyjnej aspergilozy u pacjentów po przeszczepie komórek hematopoetycznych

Author(s): Urszula Nawrot | Marek Ussowicz | Krzysztof Kałwak | Alicja Chybicka | Magdalena Pajączkowska
Diagnostyka laboratoryjna kandydozy - metody konwencjonalne

Author(s): Izabela Mecler | Urszula Nawrot
Techniki molekularne stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej

Author(s): Izabela Mecler | Urszula Nawrot
Cryptococcus curvatus w płynie otrzewnowym u chorego z chłoniakiem żołądka i złożonymi aberacjami chromosomalnymi - opis przypadku

Author(s): Jadwiga Nowicka | Urszula Nawrot | Olga Haus | Kazimierz Kuliczkowski | Pierre-Alain Fonteyne | Nicole Nolard
Badania "jednego dnia" jako metoda oceny mikobioty u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego

Author(s): Jadwiga Nowicka | Urszula Nawrot | Katarzyna Włodarczyk | Kazimierz Kuliczkowski
Skuteczność przeciwgrzybiczego działania opatrunku Textus®

Author(s): Rafał Białynicki-Birula | Urszula Nawrot | Eugeniusz Baran | Katarzyna Włodarczyk | Tomasz Kołodziej
Podatność grzybów drożdżopodobnych zasiedlających przewód pokarmowy dzieci z cukrzycą typu 1 na wybrane leki przeciwgrzybicze

Author(s): Urszula Nawrot | Maria Cisło | Anna Noczyńska | Katarzyna Włodarczyk | Eugeniusz Baran
Ocena przydatności chromogennego podłoża CandiSelect®4 (BioRad) do izolacji i wstępnej identyfikacji grzybów z rodzaju Candida

Author(s): Urszula Nawrot | Katarzyna Włodarczyk | Jacek Skała | Anna Przondo-Mordarska | Nicole Nolard
Przeciwgrzybicza aktywność entomopatogenicznego szczepu Paecilomyces sp.

Author(s): Jerzy Piątkowski | Aneta Krzyżewska | Urszula Nawrot
Problem diagnostyki mikologicznej u chorych z ostrą białaczką oraz poddawanych przeszczepom szpiku

Author(s): Urszula Nawrot | Jadwiga Nowicka | Katarzyna Juszczyk | Barbara Gusin
Patogeneza zakażeń wywołanych przez Candida albicans

Author(s): Urszula Nawrot | Anna Karpiewska
Podatność grzybów z rodzaju Candida na działanie antymikotyków oznaczona mikrometodą rozcieńczeniową

Author(s): Urszula Nawrot | Kryspina Grzybek-Hryncewicz | Anna Karpiewska
Poziom swoistych przeciwciał anty-Candida albicans w surowicy krwi pacjentek z nawracającą kandydozą pochwy

Author(s): Urszula Nawrot | Kryspina Grzybek-Hryncewicz | Marek Myśków | Krystyna Starszak | Andrzej Pawluk
Aspergiloza jako powikłanie chorób hematologicznych

Author(s): Jadwiga Nowicka | Grzegorz Mazur | Ewa Mędraś | Urszula Nawrot | Jerzy Rabczyński | Renata Wojtala

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions