Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Virgínia Ferrer Cerveró"

ADD TO MY LIST
 
Conversa amb Thomas S. Popkewitz. Els ensenyants i la reforma de la formació del professorat als EUA: professionalització i poder

Author(s): Virgínia Ferrer Cerveró | Àngel Forner | Francesc Imbernón | Thomas S. Popkewitz
Estudi sobre la investigació doctoral: 10 anys de tesis a Ciències de L'Educació a la Universitat de Barcelona (1979-1989)

Author(s): Virgínia Ferrer Cerveró | Júlia Parrilla | M. José Rubio | Joana M. Sancho
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?