Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "WANG Yu"

ADD TO MY LIST
 
Reliability analysis of wood-plastic planks based on predicted modulus of rupture

Author(s): Guiwen Yu | Yingcheng Hu | Jiyou Gu | Qingwen Wang
Association of Genetic Variants of BMP4 with Type 2 Diabetes Mellitus and Clinical Traits in a Chinese Han Population

Author(s): Shanshan Tang | Rong Zhang | Weihui Yu | Feng Jiang | Jie Wang | Miao Chen | Danfeng Peng | Jing Yan | Yuqian Bao | Weiping Jia
Systemic Revealing Pharmacological Signalling Pathway Networks in the Hippocampus of Ischaemia-Reperfusion Mice Treated with Baicalin

Author(s): Haixia Li | Yingying Zhang | Yanan Yu | Bing Li | YinYing Chen | Hongli Wu | Jingtao Wang | Jun Li | Xingjiang Xiong | Qiongyong He | Jinzhou Tian | Zhong Wang | Jie Wang
Microarray Analysis of Transcriptome of Medulla Identifies Potential Biomarkers for Parkinson’s Disease

Author(s): Xiao-Yang Liao | Wei-Wen Wang | Zheng-Hui Yang | Jun Wang | Hang Lin | Qing-Song Wang | Yu-Xian Wu | Yu Liu
Exploring the Effects of Different Walking Strategies on Bi-Directional Pedestrian Flow

Author(s): Lili Lu | Gang Ren | Wei Wang | Chen Yu | Chenzi Ding
Phase Transition and Optical Properties for Ultrathin KNbO3 Nanowires

Author(s): Shulin Yang | Yongming Hu | Shengfu Wang | Haoshuang Gu | Yu Wang
On the 2-MRS Problem in a Tree with Unreliable Edges

Author(s): Wei Ding | Yu Zhou | Guangting Chen | Hongfa Wang | Guangming Wang
A Strategy Based on Cooperative Transmission for Minimizing Delivery Delay in WSN

Author(s): Qingyu Yang | Xinyu Yang | Yu Wang | Dou An
Effects of Wenxin Keli on the Action Potential and L-Type Calcium Current in Rats with Transverse Aortic Constriction-Induced Heart Failure

Author(s): Yu Chen | Yang Li | Lili Guo | Wen Chen | Mingjing Zhao | Yonghong Gao | Aiming Wu | Lixia Lou | Jie Wang | Xiaoqiu Liu | Yanwei Xing
Demethylation of Cancer/Testis Antigens and CpG ODN Stimulation Enhance Dendritic Cell and Cytotoxic T Lymphocyte Function in a Mouse Mammary Model

Author(s): Jun-Zhong Sun | Lei Gao | Li Gao | Wei Wang | Nan Du | Juan Yang | Ling Wan | Fang Liu | Li-li Wang | Li Yu
Delay-Probability-Distribution-Dependent FIR Filtering Design with Envelope Constraints

Author(s): Cheng Peng | Zhandong Yu | Hamid Reza Karimi | Weizhi Wang | Nan Wang
The Research of Acupuncture Effective Biomolecules: Retrospect and Prospect

Author(s): Yu Wang | Lei-Miao Yin | Yu-Dong Xu | Yan-Yan Lui | Jun Ran | Yong-Qing Yang
Application of Radial Point Interpolation Method to Temperature Field

Author(s): Yu Chen | Maohui Xia | Dehua Wang | Dongmei Li
Sequential treatment of tyrosine kinase inhibitors and chemotherapy for EGFR-mutated non-small cell lung cancer: a meta-analysis of Phase III trials

Author(s): Zhang Y | Sun Y | Wang L | Ye T | Pan Y | Hu H | Yu Y | Zhao N | Song Y | Garfield D | Chen H
Transcriptional Profiling of Hilar Nodes from Pigs after Experimental Infection with Actinobacillus Pleuropneumoniae

Author(s): Shumin Yu | Zhicai Zuo | Hengmin Cui | Mingzhou Li | Xi Peng | Ling Zhu | Ming Zhang | Xuewei Li | Zhiwen Xu | Meng Gan | Junliang Deng | Jing Fang | Jideng Ma | Shengqun Su | Ya Wang | Liuhong Shen | Xiaoping Ma | Zhihua Ren | Bangyuan Wu | Yanchun Hu
Structure and Morphology Control in Thin Films of Conjugated Polymers for an Improved Charge Transport

Author(s): Haiyang Wang | Yaozhuo Xu | Xinhong Yu | Rubo Xing | Jiangang Liu | Yanchun Han
Probabilistic Confusion Entropy for Evaluating Classifiers

Author(s): Xiao-Ning Wang | Jin-Mao Wei | Han Jin | Gang Yu | Hai-Wei Zhang
Salvage irrigation-suction in gracilis muscle repair of complex rectovaginal and rectourethral fistulas

Author(s): Xiao-Bing Chen | You-Xin Wang | Hua Jiang | Dai-Xiang Liao | Jun-Hui Yu | Cheng-Hua Luo
SEPT12-Microtubule Complexes Are Required for Sperm Head and Tail Formation

Author(s): Pao-Lin Kuo | Han-Sun Chiang | Ya-Yun Wang | Yung-Che Kuo | Mei-Feng Chen | I-Shing Yu | Yen-Ni Teng | Shu-Wha Lin | Ying-Hung Lin
A Self-Learning Sensor Fault Detection Framework for Industry Monitoring IoT

Author(s): Yu Liu | Yang Yang | Xiaopeng Lv | Lifeng Wang
A Superresolution Image Reconstruction Algorithm Based on Landweber in Electrical Capacitance Tomography

Author(s): Chen Deyun | Li Zhiqiang | Gao Ming | Wang Lili | Yu Xiaoyang
Fast Disintegrating Quercetin-Loaded Drug Delivery Systems Fabricated Using Coaxial Electrospinning

Author(s): Xiao-Yan Li | Yan-Chun Li | Deng-Guang Yu | Yao-Zu Liao | Xia Wang
A 94-GHz Millimeter-Wave Sensor for Speech Signal Acquisition

Author(s): Sheng Li | Ying Tian | Guohua Lu | Yang Zhang | Hao Lv | Xiao Yu | Huijun Xue | Hua Zhang | Jianqi Wang | Xijing Jing
Isolation and Molecular Identification of an Aerobic Denitrifier

Author(s): Hongyu Wang | Kai Yang | Bin Ji | Yu Jiang
Identification and Characterization of Porcine Kobuvirus Variant Isolated from Suckling Piglet in Gansu Province, China

Author(s): Shengtao Fan | Heting Sun | Ying Ying | Xiaolong Gao | Zheng Wang | Yicong Yu | Yuanguo Li | Tiecheng Wang | Zhijun Yu | Songtao Yang | Yongkun Zhao | Chuan Qin | Yuwei Gao | Xianzhu Xia
Dual-wavelength laser with topological charge

Author(s): Haohai Yu | Miaomiao Xu | Yongguang Zhao | Yicheng Wang | Shuo Han | Huaijin Zhang | Zhengping Wang | Jiyang Wang
Light extraction improvement of InGaN light-emitting diodes with large-area highly ordered ITO nanobowls photonic crystal via self-assembled nanosphere lithography

Author(s): Kui Wu | Yiyun Zhang | Tongbo Wei | Ding Lan | Bo Sun | Haiyang Zheng | Hongxi Lu | Yu Chen | Junxi Wang | Yi Luo | Jinmin Li
Influence of the channel electric field distribution on the polarization Coulomb field scattering in AlGaN/AlN/GaN heterostructure field-effect transistors

Author(s): Yingxia Yu | Zhaojun Lin | Chongbiao Luan | Yuanjie Lv | Zhihong Feng | Ming Yang | Yutang Wang | Hong Chen
The Anti-Lung Cancer Activities of Steroidal Saponins of P. polyphylla Smith var. chinensis (Franch.) Hara through Enhanced Immunostimulation in Experimental Lewis Tumor-Bearing C57BL/6 Mice and Induction of Apoptosis in the A549 Cell Line

Author(s): Yu Li | Jun-Fei Gu | Xi Zou | Jian Wu | Ming-Hua Zhang | Jun Jiang | Dong Qin | Jin-Yong Zhou | Bao-Xin-Zi Liu | Yun-Tao Zhu | Xiao-Bin Jia | Liang Feng | Rui-Ping Wang
The clinical efficacy and prognosis of hemisphere skull bone flap decompression and mild hypothermia treatment for severe craniocerebral trauma

Author(s): YANG Hua-tang | SU Yu-qing | WANG Xi-wang | ZHANG Ning | LIU Xiu-jie | YU Guo-yuan | DUAN Xiao-wei | ZHAO Jun-cang
A Disaster Response and Management Competency Mapping of Community Nurses in China

Author(s): Yu Luo | Ling Liu | Wen-Quan Huang | Ya-Na Yang | Jie Deng | Chun-Hong Yin | Hui Ren | Xian-Yuan Wang
ASSESSMENT OF IMMUNOGENICITY OF CP8, CLFA-FnBPB AND CP8-CLFA-FnBPB ANTIGENS

Author(s): Xiuli Liu | Yongqing Hao | Shuyi Wang | Airong Zhang | Yuxi Wang | Yu Guo | Chunguang Xu
Reduced Paraoxonase 1 Activity as a Marker for Severe Coronary Artery Disease

Author(s): Chiyan Zhou | Jia Cao | Liang Shang | Chuanfeng Tong | Hanling Hu | Hui Wang | Daping Fan | Hong Yu
Overexpression of FXYD-3 Is Involved in the Tumorigenesis and Development of Esophageal Squamous Cell Carcinoma

Author(s): Zhen-Long Zhu | Bao-Yong Yan | Yu Zhang | Yan-Hong Yang | Ming-Wei Wang | Hanswalter Zentgraf | Xiang-Hong Zhang | Xiao-Feng Sun
PINCH Expression and Its Clinicopathological Significance in Gastric Adenocarcinoma

Author(s): Zhen-Long Zhu | Bao-Yong Yan | Yu Zhang | Yan-Hong Yang | Zheng-Min Wang | Hong-Zhen Zhang | Ming-Wei Wang | Xiang-Hong Zhang | Xiao-Feng Sun
Abnormal Expression of Matrix Metalloproteinase-9 (MMP9) Correlates with Clinical Course in Chinese Patients with Endometrial Cancer

Author(s): Fang Yu | Qingping Jiang | Ying Zhou | Zhen Yang | Xiaoli Yu | Hao Wang | Zhen Liu | Lijing Wang | Weiyi Fang | Suiqun Guo
PTPN2 is Associated with Crohn’s Disease and Its Expression Is Regulated by NKX2-3

Author(s): Wei Yu | John P. Hegarty | Arthur Berg | Ashley A. Kelly | Yunhua Wang | Lisa S. Poritz | Andre Franke | Stefan Schreiber | Walter A. Koltun | Zhenwu Lin
Expression and Significance of FXYD-3 Protein in Gastric Adenocarcinoma

Author(s): Zhen-Long Zhu | Zeng-Ren Zhao | Yu Zhang | Yan-Hong Yang | Zheng-Min Wang | Dong-Sheng Cui | Ming-Wei Wang | Jörg Kleeff | Hany Kayed | Bao-Yong Yan | Xiao-Feng Sun
PINCH Expression and Its Significance in Esophageal Squamous Cell Carcinoma

Author(s): Zhenlong Zhu | Yanhong Yang | Yu Zhang | Zhengmin Wang | Dongsheng Cui | Jinting Zhang | Mingwei Wang | Xiao-Feng Sun
Molecular Detection of Disseminated Tumor Cells in the Peripheral Blood of Patients with Gastric Cancer: Evaluation of Their Prognostic Significance

Author(s): C. H. Wu | S. R. Lin | J. S. Hsieh | F. M. Chen | C. Y. Lu | F. J. Yu | T. L. Cheng | T. J. Huang | S. Y. Huang | J. Y. Wang
The Use of Injectable Chitosan/Nanohydroxyapatite/Collagen Composites with Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells to Promote Ectopic Bone Formation In Vivo

Author(s): Bo Yu | Yichen Zhang | Xiaoming Li | Qiongren Wang | Yi Ouyang | Yuanyou Xia | Bo Yu | Bomiao Lin | Songjian Li | Yubo Fan | Yan Chen
Epimedium Extract Promotes Peripheral Nerve Regeneration in Rats

Author(s): Yuhui Kou | Zhiyong Wang | Zhihong Wu | Peixun Zhang | Yu Zhang | Xiaofeng Yin | Xisheng Wong | Guixing Qiu | Baoguo Jiang
Upregulated MicroRNA-155 Expression in Peripheral Blood Mononuclear Cells and Fibroblast-Like Synoviocytes in Rheumatoid Arthritis

Author(s): Li Long | Ping Yu | Yanying Liu | Shiyao Wang | Ru Li | Jinxia Shi | Xiaoping Zhang | Yanmei Li | Xiaolin Sun | Bin Zhou | Liufu Cui | Zhanguo Li
Electrophysiological and Proteomic Studies of Protobothrops mangshensis Venom Revealed Its High Bioactivities and Toxicities

Author(s): Yu Liu | Xiaojuan Wang | Zhe Wu | Ping Chen | Yang Xiang | Dongsong Nie | Jianmin Yi | Jizu Yi | Zhonghua Liu
Flexible solid-state symmetric supercapacitors based on MnO2 nanofilms with high rate capability and long cyclability

Author(s): Lingxia Wu | Ruizhi Li | Junling Guo | Cheng Zhou | Wenpei Zhang | Chong Wang | Yu Huang | Yuanyuan Li | Jinping Liu
HBV Subgenotype C2 Infection, A1762T/G1764A Mutations May Contribute To Hepatocellular Carcinoma with Cirrhosis in Southeast China

Author(s): Yueming Chen | Daojun Yu | Weiying Zhang | Chunning Qiu | Guoqian Xiang | Weijian Dai | Shenghai Wu | Xianjun Wang
Enzymatic Synthesis and Characterization of Thermosensitive Polyester with Pendent Ketoprofen

Author(s): Wan-Xia Wu | Hai-Yang Wang | Na Wang | Wei-Wei Zhang | Han Lai | Xiao-Qi Yu
Design and characterization of a smog chamber for studying gas-phase chemical mechanisms and aerosol chemistry

Author(s): X. Wang | T. Liu | F. Bernard | X. Ding | S. Wen | Y. Zhang | Z. Zhang | Q. He | S. Lü | J. Chen | S. Saunders | J. Yu
Decomposition theorems on vague sets

Author(s): Lijun Yang | Lin Wang | Jiankun Yu
Application and Performance of 3D Printing in Nanobiomaterials

Author(s): Wenyong Liu | Ying Li | Jinyu Liu | Xufeng Niu | Yu Wang | Deyu Li
Screening of Genes Specifically Expressed in Males of Fenneropenaeus chinensis and Their Potential as Sex Markers

Author(s): Shihao Li | Fuhua Li | Yusu Xie | Bing Wang | Rong Wen | Chengsong Zhang | Kuijie Yu | Jianhai Xiang
Robust Cubic-Based 3-D Localization for Wireless Sensor Networks

Author(s): Hnin Yu Shwe | Chenchao Wang | Peter Han Joo Chong | Arun Kumar
Functional Diversity of Genes for the Biosynthesis of Paeoniflorin and Its Derivatives in Paeonia

Author(s): Yuan Yuan | Jun Yu | Chao Jiang | Minhui Li | Shufang Lin | Xumin Wang | Luqi Huang
Regulation of T lymphocyte subpopulations in specific pathogen-free chickens following experimental fowl adenovirus-Ⅷinfection

Author(s): Chun-jie Wang | Siriguleng Yu | Ao-ri-ge-le | De-gang Jia | Hong-qiang Yao | Huai-ping Zhao | H.S. Lillehoj | Si-mu-ji-de | Andrew CL Postnikoff | Si-ri-gu-leng Xu
A characterization for the flow behavior of as-extruded 7075 aluminum alloy by the improved Arrhenius model with variable parameters

Author(s): Guo-zheng Quan | Gui-sheng Li | Yang Wang | Wen-quan Lv | Chun-tang Yu | Jie Zhou
Comparison of trabeculectomy and trabeculectomy with amniotic membrane transplantation in the same patient with bilateral glaucoma

Author(s): Qing-Shan Ji | Bing Qi | Lian Liu | Wei Lao | Zhi-Hao Yang | Gui-Fang Wang | Guo-Cheng Yu | Jing-Xiang Zhong
Rifampicin-resistant Mycobacterium leprae in an elderly leprosy patient in the People's Republic of China

Author(s): Yu MW | Wu K | Pei B | Yang DG | Wang QL | Wang HS | Shen JP | Yan LB | Zhang GC
Galactosylated Chitosan Oligosaccharide Nanoparticles for Hepatocellular Carcinoma Cell-Targeted Delivery of Adenosine Triphosphate

Author(s): Xiu Liang Zhu | Yong Zhong Du | Ri Sheng Yu | Ping Liu | Dan Shi | Ying Chen | Ying Wang | Fang Fang Huang
Synthesis and SAR Studies of Praziquantel Derivatives with Activity against Schistosoma japonicum

Author(s): Wen-Long Wang | Li-Jun Song | Xia Chen | Xu-Ren Yin | Wen-Hua Fan | Gu-Ping Wang | Chuan-Xin Yu | Bainian Feng
Molecular Characterization and Phylogenetic Analysis of New Variants of the Porcine Epidemic Diarrhea Virus in Gansu, China in 2012

Author(s): Yufei Tian | Zhijun Yu | Kaihui Cheng | Yuxiu Liu | Jing Huang | Yue Xin | Yuanguo Li | Shengtao Fan | Tiecheng Wang | Geng Huang | Na Feng | Zhenguo Yang | Songtao Yang | Yuwei Gao | Xianzhu Xia
MicroRNA-143 Downregulates Interleukin-13 Receptor Alpha1 in Human Mast Cells

Author(s): Shaoqing Yu | Ruxin Zhang | Chunshen Zhu | Jianqiu Cheng | Hong Wang | Jing Wu
A Fast Adaptive Receive Antenna Selection Method in MIMO System

Author(s): Chaowei Wang | Weidong Wang | Cheng Wang | Shuai Wang | Yang Yu
Stent-grafts for the treatment of TIPS dysfunction: Fluency stent vs Wallgraft stent

Author(s): Xue-Feng Luo | Ling Nie | Zhu Wang | Jiaywei Tsauo | Ling-Jun Liu | Yang Yu | Biao Zhou | Cheng-Wei Tang | Xiao Li
Pancreatitis in patients with pancreas divisum: Imaging features at MRI and MRCP

Author(s): Deng-Bin Wang | Jinxing Yu | Ann S Fulcher | Mary A Turner
Valproic acid-associated low fibrinogen and delayed intracranial hemorrhage: case report and mini literature review

Author(s): Chen HF | Xu LP | Luo ZY | Yu ZQ | Li ZY | Cui QY | Qin LM | Ren YY | Shen HS | Tang JQ | Jin LJ | Zhu JJ | Wang J | Wang KY | Wu TQ | Wang ZY
Defending Against LDoS Attacks Using Fair AQM

Author(s): Bianqin Wang | Shunzheng Yu
Preparation and Electrochemical Properties of Porous Silicon/Carbon Composite as Negative Electrode Materials

Author(s): YU Xiao-Lei, YANG Jun, FENG Xue-Jiao, GAO Peng-Fei, WANG Jiu-Lin, NULI Yan-Na
Enzymatic Synthesis of Extremely Pure Triacylglycerols Enriched in Conjugated Linoleic Acids

Author(s): Yu Cao | Weifei Wang | Yang Xu | Bo Yang | Yonghua Wang
Skp2 Regulates Subcellular Localization of PPARγ by MEK Signaling Pathways in Human Breast Cancer

Author(s): Hongge Cheng | Jie Meng | Guisheng Wang | Yuming Meng | Yu Li | Dong Wei | Chunyun Fu | Kaifeng Deng | Aiguo Shen | Huimin Wang | Shengming Dai
A novel role of proteasomal β1 subunit in tumorigenesis

Author(s): Fuqiang Yuan | Yana Ma | Pan You | Wenbo Lin | Haojie Lu | Yinhua Yu | Xiaomin Wang | Jie Jiang | Pengyuan Yang | Qilin Ma | Tao Tao
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?