Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Wang Hongqiang"

ADD TO MY LIST
 
Low-Grazing Angle Detection in Compound-Gaussian Clutter with Hybrid MIMO Radar

Author(s): Jincan Ding | Haowen Chen | Hongqiang Wang | Xiang Li | Zhaowen Zhuang
Robust Fault Detection Algorithm for the Smart Anti-pinch Window of Pure Electric Vehicles

Author(s): Hongqiang Li | Xiaofei Wang | Fangshu Liu | Hong Chen | Yongqiang Meng
Surfactant-Assisted in situ Chemical Etching for the General Synthesis of ZnO Nanotubes Array

Author(s): Wang Hongqiang | Li Ming | Jia Lichao | Li Liang | Wang Guozhong | Zhang Yunxia | Li Guanghai
Controlling exchange bias in Fe3O4/FeO composite particles prepared by pulsed laser irradiation

Author(s): Swiatkowska-Warkocka Zaneta | Kawaguchi Kenji | Wang Hongqiang | Katou Yukiko | Koshizaki Naoto

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program