Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Wang Junjie"

ADD TO MY LIST
 
Enhanced performance of GaN-based light-emitting diodes with graphene/Ag nanowires hybrid films

Author(s): Zhi Li | Junjie Kang | Zhiqiang Liu | Chengxiao Du | Xiao Lee | Xiao Li | Liancheng Wang | Xiaoyan Yi | Hongwei Zhu | Guohong Wang
Probability Model Based Coverage-Enhancing Algorithm for WSNs of Nodes' Adjustable Movement Pattern

Author(s): Junjie Huang | Haiping Huang | Peng Sun | Ruchuan Wang | Xun Wei
Bioinformatic Screening of Key Genes Controlling the Development 
and Progression of Lung Cancer

Author(s): Junlong WANG | Junjie SHI | Wenzhou LIU | Yu SUN | Huafu ZHOU
Expression of NSE and AFI in Fatal Lamb’s Lungs before and after Relieving Ureteral Obstruction

Author(s): Gaoyan Deng | Fenghua Wang | Junjie Sun | Jiacong Mo | Zhijian Deng | Wei Liu
Effect of Bone Morphogenetic Protein-2 on Proliferation and Apoptosis of Gastric Cancer Cells

Author(s): Junjie Zhang, Yanli Ge, Longe Sun, Jianchun Cao, Qiong Wu, Likun Guo, Zhirong Wang
Hemichorea in nonketotic hyperglycemia: Putamenal and cerebellum lesion on MR imaging

Author(s): Yeting Zhou | Guangsheng Wang | Xiaodong Chen | Tonghui Yang | Yuanwei Wang | Chunhong Chang | Ying Wang | Hanbei Gu | Junjie Bao | Gaihong Xu | Daoming Tong
Upconversion luminescence of Er3+/Yb3+ Co-Doped Sb2O3-WO3-Li2O Antimonate Glasses

Author(s): Deqiang Wang | Junjie Lu | Zhen Zhang | Yingfei Hu | Zhiling Shen
PLC Modeling and Checking Based on Formal Method

Author(s): Yueshan Zheng | Guiming Luo | Junbo Sun | Junjie Zhang | Zhenfeng Wang
Bismuth nanowire growth under low deposition rate and its ohmic contact free of interface damage

Author(s): Ye Tian | Chuan Fei Guo | Shengming Guo | Yongsheng Wang | Junjie Miao | Qi Wang | Qian Liu
Hydrothermal Synthesis of Nitrogen-Doped Titanium Dioxide and Evaluation of Its Visible Light Photocatalytic Activity

Author(s): Junjie Qian | Guanjun Cui | Mingjun Jing | Yan Wang | Min Zhang | Jianjun Yang
Development of a novel TaqMan-based real-time PCR assay for the detection of porcine boca-like virus (Pbo-likeV)

Author(s): Li Bin | Xiao Shaobo | Ma Junjie | Liu Yanling | Mao Li | Wen Libin | Mao Aihua | Zhang Xuehan | Ni Yanxiu | Guo Rongli | Zhou Junming | Yu Zhengyu | Lv Lixin | Wang Xiaomin | Fang Liurong | Chen Huanchun | He Kongwang
Efficient production of human acidic fibroblast growth factor in pea (Pisum sativum L.) plants by agroinfection of germinated seeds

Author(s): Fan Yajun | Li Wei | Wang Junjie | Liu Jingying | Yang Meiying | Xu Duo | Zhu Xiaojuan | Wang Xingzhi
Characters of homogentisate oxygenase gene mutation and high clonality of the natural pigment-producing Vibrio cholerae strains

Author(s): Wang Ruibai | Wang Hengliang | Zhou Haijian | Wang Yuelan | Yue Junjie | Diao Baowei | Kan Biao
Rapamycin-loaded nanoparticles for inhibition of neointimal hyperplasia in experimental vein grafts

Author(s): Zou Junjie | Zhang Xiwei | Yang Hongyu | Zhu Yi | Ma Hao | Wang Shui
1,5-Dimethyl-4-(1-methyl-3-oxo-3-phenylprop-1-enylamino)-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one

Author(s): Hualing Zhu | Zhan Wang | Junjie Ren | Miao Zhang | Wei Xu
EGFR inhibitor C225 increases the radiosensitivity of human lung squamous cancer cells

Author(s): Zhang Yingdong | Wang Junjie | Liu Feng | You Zhenyu | Yang Ruijie | Zhao Yong
Mobility, risk behavior and HIV/STI rates among female sex workers in Kaiyuan City, Yunnan Province, China

Author(s): Wang Haibo | Chen Ray | Sharp Gerald | Brown Katherine | Smith Kumi | Ding Guowei | Jin Xia | Xu Junjie | Dong Ruiling | Wang Ning
Energy-aware Scheduling of Surveillance in Wireless Multimedia Sensor Networks

Author(s): Xue Wang | Sheng Wang | Junjie Ma | Xinyao Sun
Analysis of Attack Actions for E-Commerce Based on Stochastic Game Nets Model

Author(s): Yuanzhuo Wang | Chuang Lin | Kun Meng | Junjie Lv
Intraoperative ultrasound-guided iodine-125 seed implantation for unresectable pancreatic carcinoma

Author(s): Wang Junjie | Jiang Yuliang | Li Jinna | Tian Suqing | Ran Weiqiang | Xiu Dianrong
Identification and characterization of insect-specific proteins by genome data analysis

Author(s): Zhang Guojie | Wang Hongsheng | Shi Junjie | Wang Xiaoling | Zheng Hongkun | Wong Gane | Clark Terry | Wang Wen | Wang Jun | Kang Le
Effects of the presence of ColE1 plasmid DNA in Escherichia coli on the host cell metabolism

Author(s): Wang Zhijun | Xiang Li | Shao Junjie | Węgrzyn Alicja | Węgrzyn Grzegorz
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?