Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Wang Liqiu"

ADD TO MY LIST
 
Local stabilisation of polar order at charged antiphase boundaries in antiferroelectric (Bi0.85Nd0.15)(Ti0.1Fe0.9)O3

Author(s): Ian MacLaren | LiQiu Wang | Owen Morris | Alan J. Craven | Robert L. Stamps | Bernhard Schaffer | Quentin M. Ramasse | Shu Miao | Kambiz Kalantari | Iasmi Sterianou | Ian M. Reaney
Near-Infrared Indocyanine Materials for Bioanalysis and Nano-TiO2 Photoanodes of Solar Cell

Author(s): Liqiu Wang | Pengjun Wang | Yang Liu | Weiwei Nie | Xiaofei Lv | Yue Wei | Yangyang Hao | Hailing Yu | Liang Tian | Lihui Zheng | Liuqing Yang
Heat Transfer in Nanofluids 2012

Author(s): Yogesh Jaluria | Oronzio Manca | Dimos Poulikakos | Kambiz Vafai | Liqiu Wang
Nanofluids Research: Key Issues

Author(s): Wang Liqiu | Fan Jing
Constructal blade shape in nanofluids

Author(s): Bai Chao | Wang Liqiu
Special issue on nanofluids

Author(s): Choi Stephen | Jaluria Yogesh | Manca Oronzio | Wang Liqiu

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program