Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Wang Wei-Lin"

ADD TO MY LIST
 
Chromatin remodeling enzyme Brg1 is required for mouse lens fiber cell terminal differentiation and its denucleation

Author(s): He Shuying | Pirity Melinda K | Wang Wei-Lin | Wolf Louise | Chauhan Bharesh K | Cveklova Kveta | Tamm Ernst R | Ashery-Padan Ruth | Metzger Daniel | Nakai Akira | Chambon Pierre | Zavadil Jiri | Cvekl Ales
The Risk Factors for Nosocomial Infection in Chinese Patients with Active Rheumatoid Arthritis in Shanghai

Author(s): Wei-Lin Xie | Zhuo-Ling Li | Zhen Xu | Huan-Ru Qu | Luan Xue | Xiao Su | Qiang-Hua Wei | Hui Wang | Miao-Ying Li | Fu-Tao Zhao | Lin-Di Jiang | Jiong Zhang | Wei-Guo Wan | Min Dai | Cheng-De Yang | Jian-Long Guan | Li Su | Dong-Bao Zhao | Dong-Yi He | Hu-Ji Xu | He-Jian Zou | Chun-De Bao
Effects of 1α,25 dihydroxyvitamin D3 and testosterone on miRNA and mRNA expression in LNCaP cells

Author(s): Wang Wei-Lin | Chatterjee Namita | Chittur Sridar | Welsh JoEllen | Tenniswood Martin
A second modification of poly[diaquadi-μ-citrato(3−)-trizinc(II)]

Author(s): Xiang-He Li | Wei-Lin Chen | En-Bo Wang
Rybp, a polycomb complex-associated protein, is required for mouse eye development

Author(s): Pirity Melinda | Wang Wei-Lin | Wolf Louise | Tamm Ernst | Schreiber-Agus Nicole | Cvekl Ales

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program