Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Wei Ge"

ADD TO MY LIST
 
Route to 100 TW Ti: Sapphire laser at repetitive mode

Author(s): Teng Hao | Ma Jinglong | Wang Zhaohua | Zheng Yi | Ge Xulei | Wei Zhiyi | Li Yutong | Zhang Jie
Study on Fisher Analysis of Electroencephalograph Data

Author(s): Yuan Shi | Qi Wei | Ruijie Liu | Yuli Ge
Analysis of Interlayer Connection Catastrophe Characteristics in Internet AS level Topology

Author(s): Bo Yang | Hai Zhao | Jun Zhang | Jun Ai | Si-yuan Jia | Xin Ge | Wei Liu
Effects of huperzine A on acute hypobaric hypoxic-induced apoptosis of hippocampal neurons in rats

Author(s): Qing-hai SHI | Ru HAN | Jian-feng FU | Jing WEI | Di GE | Ji-hua RAN | Zheng-xiang LIU
A case report of primary small cell carcinoma of the breast and review of the literature

Author(s): Qi-Dong Ge | Ning Lv | Yun Cao | Xi Wang | Jun Tang | Ze-Ming Xie | Xiang-Sheng Xiao | Peng Liu | Xiao-Ming Xie | Wei-Dong Wei
Study on Fisher Analysis of Electroencephalograph Data

Author(s): Yuan Shi | Qi Wei | Ruijie Liu | Yuli Ge
Analysis of Interlayer Connection Catastrophe Characteristics in Internet AS level Topology

Author(s): Bo Yang | Hai Zhao | Jun Zhang | Jun Ai | Si-yuan Jia | Xin Ge | Wei Liu
Killing Effect of Ad5/F35-APE1 siRNA Recombinant Adenovirus in Combination with Hematoporphrphyrin Derivative-Mediated Photodynamic Therapy on Human Nonsmall Cell Lung Cancer

Author(s): Lei Xia | Wei Guan | Dong Wang | Yun-Song Zhang | Lin-Li Zeng | Zeng-Peng Li | Ge Wang | Zhen-Zhou Yang
Anti-Inflammatory Effects of Arsenic Trioxide Eluting Stents in a Porcine Coronary Model

Author(s): Li Shen | Feirong Gong | Wenjie Tian | Weiming Li | Feng Zhang | Juying Qian | Aijun Sun | Yunzeng Zou | Wei Yang | Junbo Ge
The Inhibition of Spinal Astrocytic JAK2-STAT3 Pathway Activation Correlates with the Analgesic Effects of Triptolide in the Rat Neuropathic Pain Model

Author(s): Jun Tang | Zhi-Hong Li | Shun-Nan Ge | Wei Wang | Xiao-Peng Mei | Wen Wang | Ting Zhang | Li-Xian Xu | Jin-Lian Li
The Effect of Glycyrrhetinic Acid on Pharmacokinetics of Cortisone and Its Metabolite Cortisol in Rats

Author(s): Dan Lin | Wei Sun | Zhe Wang | Lian-Guo Chen | Xiao-Le Chen | Shuang-Hu Wang | Wan-Shu Li | Ren-Shan Ge | Guo-Xin Hu
Integrated Coordinated Optimization Control of Automatic Generation Control and Automatic Voltage Control in Regional Power Grids

Author(s): Qiu-Yu Lu | Wei Hu | Le Zheng | Yong Min | Miao Li | Xiao-Ping Li | Wei-Chun Ge | Zhi-Ming Wang
Ethyl 2,4-dimethylpyrido[1,2-a]benzimidazole-3-carboxylate

Author(s): Ai Guo Zhu | Zhuo Ming Ma | Lin Jie Li | Tian Tian Wei | Yan Qing Ge
Occurrence of Streptococcus dysgalactiae Subsp. equisimilis in Masked Palm Civet (Paguma larvata)

Author(s): Run-Cheng Li | Chao-Ting Xiao | Xing Qian | Wei Luo | Meng Ge | Da-Liang Jiang | Xing-Long Yu
Surface rupture and hazard characteristics of the Wenchuan Ms 8.0 earthquake, Sichuan, China

Author(s): Rong-Jun Zhou | Yong Li | Liang Yan | Jian-Cheng Lei | Yi Zhang | Yu-Lin He | Long-Shen Chen | Xiao-Gang Li | Shi-Yuan Wang | You-Qing Ye | Yu-Fa Liu | Chuan-Chuan Kang | Tian-Yong Ge | Qiang He | Wei Huang
4,4′-[(5-Carboxy-1,3-phenylene)bis(oxy)]dibenzoic acid

Author(s): Chao Du | Wei Wu | Ge Tian
Self-polarizing terahertz liquid crystal phase shifter

Author(s): Xiao-wen Lin | Jing-bo Wu | Wei Hu | Zhi-gang Zheng | Zi-jian Wu | Ge Zhu | Fei Xu | Biao-bing Jin | Yan-qing Lu
Apoptosis of human cholangiocarcinoma cells induced by ESC-3 from Crocodylus siamensis bile

Author(s): Wei Song | Dong-Yan Shen | Jin-He Kang | Shan-Shan Li | Hui-Wang Zhan | Yan Shi | You-Xiong Xiong | Ge Liang | Qing-Xi Chen
HIF-1α effects on angiogenic potential in human small cell lung carcinoma

Author(s): Wan Jun | Chai Huiping | Yu Zaicheng | Ge Wei | Kang Ningning | Xia Wanli | Che Yun
Synthesis and Luminescence Properties of Core/Shell ZnS:Mn/ZnO Nanoparticles

Author(s): Jiang Daixun | Cao Lixin | Liu Wei | Su Ge | Qu Hua | Sun Yuanguang | Dong Bohua
Silibinin Causes Apoptosis and Cell Cycle Arrest in Some Human Pancreatic Cancer Cells

Author(s): Yakun Ge | Yuanxin Zhang | Yunpeng Chen | Quanshun Li | Jun Chen | Ying Dong | Wei Shi
Efficacy and Safety of rh-Endostatin Combined with Chemotherapy 
versus Chemotherapy Alone for Advanced NSCLC: A Meta-analysis Review

Author(s): Dedong CAO | Wei GE | Huimin WANG | Ling ZHANG | Yongfa ZHENG | Jinzhong ZHANG
Improvement of Physiological Characteristic of Selenium-Enriched Candida utilis with Amino Acids Addition

Author(s): Ge Xiaoguang | Wang Dahui | Wei Gongyuan | Nie Min | Shao Na
Melatonin and Doxorubicin synergistically induce cell apoptosis in human hepatoma cell lines

Author(s): Lu-Lu Fan, Guo-Ping Sun, Wei Wei, Zhang-Gui Wang, Lei Ge, Wei-Zheng Fu, Hua Wang
Changes of Constituents and Activity to Apoptosis and Cell Cycle During Fermentation of Tea

Author(s): Hang Zhao | Min Zhang | Lu Zhao | Ya-kun Ge | Jun Sheng | Wei Shi
Inverse Fourier Transform in the Gamma Coordinate System

Author(s): Yuchuan Wei | Hengyong Yu | Ge Wang
Prediction of Carbohydrate-Binding Proteins from Sequences Using Support Vector Machines

Author(s): Seizi Someya | Masanori Kakuta | Mizuki Morita | Kazuya Sumikoshi | Wei Cao | Zhenyi Ge | Osamu Hirose | Shugo Nakamura | Tohru Terada | Kentaro Shimizu
Synthesis and Photovoltaic Devices Performance of Single Crystalline TiO2 Nanowire Bundle Arrays

Author(s): GE Zeng-Xian, WEI Ai-Xiang, LIU Jun, ZHAO Wang, LIU Chuan-Biao
Global Egr1-miRNAs Binding Analysis in PMA-Induced K562 Cells Using ChIP-Seq

Author(s): Wei Wang | Dequang Zhou | Xiaolong Shi | Chao Tang | Xueying Xie | Jing Tu | Qinyu Ge | Zuhong Lu
4-(1H-Tetrazol-5-yl)-1H-indole

Author(s): Yu-Hua Ge | Pei Han | Ping Wei | Ping-Kai Ou-yang
Global transcriptome profiling of wild soybean (Glycine soja) roots under NaHCO3 treatment

Author(s): Ge Ying | Li Yong | Zhu Yan-Ming | Bai Xi | Lv De-Kang | Guo Dianjing | Ji Wei | Cai Hua
2-Ethoxy-6-[(methylimino)methyl]phenol

Author(s): Cheng Min Ge | Shu-Hua Zhang | Feng Chao | Yin Guang Wang | Wei Li
PCBP-1 regulates alternative splicing of the CD44 gene and inhibits invasion in human hepatoma cell line HepG2 cells

Author(s): Zhang Tong | Huang Xian-Hong | Dong Lan | Hu Deqing | Ge Changhui | Zhan Yi-Qun | Xu Wang-Xiang | Yu Miao | Li Wei | Wang Xiaohui | Tang Liujun | Li Chang-Yan | Yang Xiao-Ming
Effects of Rh-endostar in Combination with Radiotherapy on Rats with Lung Cancer

Author(s): Du HE | Wei GE | Changhu LI | Zhenyu ZHAO | Ximin XU | Fang YANG
A Dependable Cluster Based Topology in P2P Networks

Author(s): Guiyi Wei | Yun Ling | Ye Gu | Yujia Ge
Protein microarray: sensitive and effective immunodetection for drug residues

Author(s): Zhong Li | Zhang Wei | Zer Cindy | Ge Kun | Gao Xu | Kernstine Kemp
Synthesis and Antifungal Activity of (z)-3-(bromomethylene)thiochroman-4-ones

Author(s): Baoling Fang | Zhengyue Ma | Gengliang Yang | Ge Wang | Wei Tian | Linbo Li
Synthesis and Antifungal Activity of Some 6H-thiochromeno[4,3-b]quinolines

Author(s): Ge Wang | Gengliang Yang | Zhengyue Ma | Wei Tian | Baoling Fang | Linbo Li
Association of vitamin D receptor polymorphisms with the risk of prostate cancer in the Han population of Southern China

Author(s): Bai Yongheng | Yu Yaping | Yu Bin | Ge Jianrong | Ji Jingzhang | Lu Hong | Wei Jia | Weng Zhiliang | Tao Zhihua | Lu Jianxin
BOAT: Basic Oligonucleotide Alignment Tool

Author(s): Zhao Shu-Qi | Wang Jun | Zhang Li | Li Jiong-Tang | Gu Xiaocheng | Gao Ge | Wei Liping
Polyploid evolution in Oryza officinalis complex of the genus Oryza

Author(s): Wang Baosheng | Ding Zhuoya | Liu Wei | Pan Jin | Li Changbao | Ge Song | Zhang Daming
(4S,5S)-2-(3-Methoxyphenyl)-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxamide

Author(s): De-Cai Wang | Tao Ge | Wen-Yuan Wu | Wei Xu | Zheng Yang
Temperature-Change-Based Thermal Tomography

Author(s): Yong Xu | Xiangyu Wei | Ge Wang
A major reorganization of Asian climate regime by the early Miocene

Author(s): Z. T. Guo | B. Sun | Z. S. Zhang | S. Z. Peng | G. Q. Xiao | J. Y. Ge | Q. Z. Hao | Y. S. Qiao | M. Y. Liang | J. F. Liu | Q. Z. Yin | J. J. Wei
A major reorganization of Asian climate by the early Miocene

Author(s): Z. T. Guo | B. Sun | Z. S. Zhang | S. Z. Peng | G. Q. Xiao | J. Y. Ge | Q. Z. Hao | Y. S. Qiao | M. Y. Liang | J. F. Liu | Q. Z. Yin | J. J. Wei
Members of miR-169 family are induced by high salinity and transiently inhibit the NF-YA transcription factor

Author(s): Zhao Botao | Ge Liangfa | Liang Ruqiang | Li Wei | Ruan Kangcheng | Lin Hongxuan | Jin Youxin
4,4′-Bipyridine–cyanoacetic acid (1/2)

Author(s): Ge Song | Er-Jun Hao | Wei Li
Disodium tricopper(II) tetrakis[selenate(IV)] tetrahydrate

Author(s): Wei Liu | Lan Zhang | Kai Hu | Lixin Cao | Ge Su | Jingtai Zhao
Endometrial regenerative cells: A novel stem cell population

Author(s): Meng Xiaolong | Ichim Thomas | Zhong Jie | Rogers Andrea | Yin Zhenglian | Jackson James | Wang Hao | Ge Wei | Bogin Vladimir | Chan Kyle | Thébaud Bernard | Riordan Neil
A General Local Reconstruction Approach Based on a Truncated Hilbert Transform

Author(s): Yangbo Ye | Hengyong Yu | Yuchuan Wei | Ge Wang
Evolution-Operator-Based Single-Step Method for Image Processing

Author(s): Yuhui Sun | Peiru Wu | G. W. Wei | Ge Wang
Evolution-Operator-Based Single-Step Method for Image Processing

Author(s): Yuhui Sun | Peiru Wu | G. W. Wei | Ge Wang
Return to fertility after extended chemical castration with a GnRH antagonist

Author(s): Kostanski Janusz | Jiang Ge | Dani Bhas | Murty Santos | Qiu Wei | Schrier Bruce | Thanoo B | DeLuca Patrick
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions