Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Wei He"

ADD TO MY LIST
 
Two Novel Hepatocellular Carcinoma Cycle Inhibitory Cyclodepsipeptides from a Hydrothermal Vent Crab-Associated Fungus Aspergillus clavatus C2WU

Author(s): Wei Jiang | Panpan Ye | Chen-Tung Arthur Chen | Kuiwu Wang | Pengyuan Liu | Shan He | Xiaodan Wu | Lishe Gan | Ying Ye | Bin Wu
A Simple Spatial Working Memory and Attention Test on Paired Symbols Shows Developmental Deficits in Schizophrenia Patients

Author(s): Wei Song | Kai Zhang | Jinhua Sun | Lina Ma | Forrest Fabian Jesse | Xiaochun Teng | Ying Zhou | Hechen Bao | Shiqing Chen | Shuai Wang | Beimeng Yang | Xixia Chu | Wenhua Ding | Yasong Du | Zaohuo Cheng | Bin Wu | Shanguang Chen | Guang He | Lin He | Xiaoping Chen | Weidong Li
Manual Acupuncture and Laser Acupuncture for Autonomic Regulations in Rats: Observation on Heart Rate Variability and Gastric Motility

Author(s): Zhao-Kun Yang | Mei-Ling Wu | Juan-Juan Xin | Wei He | Yang-Shuai Su | Hong Shi | Xiao-Yu Wang | Ling Hu | Xiang-Hong Jing | Gerhard Litscher
Effectiveness of Interstitial Laser Acupuncture Depends upon Dosage: Experimental Results from Electrocardiographic and Electrocorticographic Recordings

Author(s): Wei He | Gerhard Litscher | Xiang-Hong Jing | Hong Shi | Xiao-Yu Wang | Ingrid Gaischek | Yang-Shuai Su | Daniela Litscher | Zhao-Kun Yang | Juan-Juan Xin | Ling Hu
Material Discrimination Based on K-edge Characteristics

Author(s): Peng He | Biao Wei | Peng Feng | Mianyi Chen | Deling Mi
Combination of Human Leukocyte Antigen and Killer Cell Immunoglobulin-Like Receptor Genetic Background Influences the Onset Age of Hepatocellular Carcinoma in Male Patients with Hepatitis B Virus Infection

Author(s): Ning Pan | Jie Qiu | Hang Sun | Fengqin Miao | Qian Shi | Jinhuan Xu | Wei Jiang | Hui Jin | Wei Xie | Youji He | Jianqiong Zhang
Study of RNA Interference Targeting NET-1 Combination with Sorafenib for Hepatocellular Carcinoma Therapy In Vitro and In Vivo

Author(s): Song He | Ying-ze Wei | Gui-lan Wang | Yu-yin Xu | Jia-ming Zhou | Yi-xin Zhang | Li Chen
Numerical Modeling of the Fluid Flow in Continuous Casting Tundish with Different Control Devices

Author(s): Zhu He | Kun Zhou | Shuang Liu | Wei Xiong | Baokuan Li
The Effect of Temperature on Rest Metabolic Rate and Hypoxia Tolerance in Qingbo (Spinibarbus sinensis)

Author(s): HE Wei, CAO Zhen-dong, FU Shi-jian | CAO Zhen-dong | FU Shi-jian
Mechanism of transcription factor Twist on promoting peritoneal fibrosis in patients undergoing peritoneal dialysis

Author(s): Zhen JIA | Li-hua JI | Jing-he CHEN | Wei LIANG | Ming-wen CHE | Li-jie HE | Shi-ren SUN | Han-min WANG
Table-top solar flares produced with laser driven magnetic reconnections

Author(s): Zhong J.Y. | Li Y.T. | Wang X.G. | Wang J.Q. | Dong Q.L. | Liu X. | Lin X.X. | Yuan D.W. | Du F. | Wang S.J. | Zhang L. | An L. | Xiao C.J. | Wei H.G. | Zhang K. | Wang F.L. | Jiang S.E. | Ding Y.K. | Cao Z.R. | Yuan Z. | Zhang H.Y. | Yang Z.W. | Zhu J.Q. | He X.T. | Cai H.B. | Zhao G. | Zhang J.
Screening of cytokines associated with ionizing radiation dose in serum by cytokine array

Author(s): Qiong LIU | Ying HE | Xian-rong SHEN | Lin-fang MO | Qing-rong WANG | Wei CHEN | Ding-wen JIANG | Deng-yong HOU | Xiao-yi HE | Tian-tian QIAN | Yu-ming LIU | Ke-xian LI
Protective Roles of Gadd45 and MDM2 in Blueberry Anthocyanins Mediated DNA Repair of Fragmented and Non-Fragmented DNA Damage in UV-Irradiated HepG2 Cells

Author(s): Wei Liu | Xiangyi Lu | Guangyang He | Xiang Gao | Maonian Xu | Jingkai Zhang | Meiling Li | Lifeng Wang | Zhenjing Li | Likui Wang | Cheng Luo
New options for uveitis treatment

Author(s): Yu He | Song-Bai Jia | Wei Zhang | Jing-Ming Shi
Prognostic Role of microRNA-155 in Various Carcinomas: Results from a Meta-Analysis

Author(s): Jing He | Fengmei Zhang | Ying Wu | Wei Zhang | Xiaoli Zhu | Xuelian He | Yuhang Zhao | Wei Zhang | Yulan Zhao
Endostatin Polymorphism 4349G/A(D104N) Is Not Associated with Aggressiveness of Disease in Postate Cancer

Author(s): He Cheng Li | Qiu Yin Cai | Eric T. Shinohara | Hui Cai | Carolyn Cao | Zuo Fei Wang | Ming Teng | Wei Zheng | Bo Lu
Endostatin Polymorphism 4349G/A(D104N) Is Not Associated with Aggressiveness of Disease in Prostate Cancer

Author(s): He Cheng Li | Qiu Yin Cai | Eric T. Shinohara | Hui Cai | Carolyn Cao | Zuo Fei Wang | Ming Teng | Wei Zheng | Bo Lu
The Application of Analytic Network Process in Brand Crisis Management: A Case of the Chery and Geely of China

Author(s): Liu He | Chun Xiao | Wei Xu | Hai-Ying Wei | Qing He | Rajeev Batra
A phase II study of paclitaxel and nedaplatin as front-line chemotherapy in Chinese patients with metastatic esophageal squamous cell carcinoma

Author(s): Yi-Fu He | Chu-Shu Ji | Bing Hu | Ping-Sheng Fan | Chang-Lu Hu | Feng-Shou Jiang | Jian Chen | Lei Zhu | Yi-Wei Yao | Wei Wang
High Peak Power, Single-polarized, Sub-nanoseconds Pulses Generation of a Yb-doped Rod-type Photonic Crystal Fiber Amplifier

Author(s): Ziwei Wang | Songtao Du | Zhaokun Wang | Jing He | Yunrong Wei | Qihong Lou | Jun Zhou
BMP signaling in mesenchymal stem cell differentiation and bone formation

Author(s): Maureen Beederman | Joseph D. Lamplot | Guoxin Nan | Jinhua Wang | Xing Liu | Liangjun Yin | Ruidong Li | Wei Shui | Hongyu Zhang | Stephanie H. Kim | Wenwen Zhang | Jiye Zhang | Yuhan Kong | Sahitya Denduluri | Mary Rose Rogers | Abdullah Pratt | Rex C. Haydon | Hue H. Luu | Jovito Angeles | Lewis L. Shi | Tong-Chuan He
Liver Resection for Hepatocellular Carcinoma in Patients with Cirrhosis: Radiofrequency-Assisted versus Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator

Author(s): Ke-Fei Chen | Wei-Hong He | Hong-Yu Li | Yong-Gang Wei | Bin Huang | Bo Li | Han-Teng Yang
Lessons Learned from the 787 Dreamliner Issue on Lithium-Ion Battery Reliability

Author(s): Nicholas Williard | Wei He | Christopher Hendricks | Michael Pecht
Schizophrenia is not associated with the ERBB3 gene in a Han Chinese population sample: results from case-control and family-based studies

Author(s): Dawei Li | Guang He | Yifeng Xu | Yun Duan | Niufan Gu | Xingwang Li | Yongyong Shi | Wei Qin | Guoyin Feng | Lin He
Anti-Lung Cancer Activity through Enhancement of Immunomodulation and Induction of Cell Apoptosis of Total Triterpenes Extracted from Ganoderma luncidum (Leyss. ex Fr.) Karst.

Author(s): Liang Feng | Ling Yuan | Meng Du | Yan Chen | Ming-Hua Zhang | Jun-Fei Gu | Jun-Jie He | Ying Wang | Wei Cao
Effects of Chromite Additive on the Microstructure and Performance of Bauxite-based Fracturing Proppant

Author(s): GAO Feng, WU Yao-Peng, LIU Jun, HE Hong-Wei, KANG Li-Tao, LIANG Wei
“Intensity-Response” Effects of Electroacupuncture on Gastric Motility and Its Underlying Peripheral Neural Mechanism

Author(s): Yang-Shuai Su | Wei He | Chi Wang | Hong Shi | Yu-Feng Zhao | Juan-Juan Xin | Xiao-Yu Wang | Hong-Yan Shang | Ling Hu | Xiang-Hong Jing | Bing Zhu
Magnetic anisotropy of ultrathin Fe films grown on vicinal Si (111)

Author(s): Hao-Liang Liu | Wei He | Qiong Wu | Jun Ye | Xiang-Qun Zhang | Hai-Tao Yang | Zhao-Hua Cheng
A New Linearized Crank-Nicolson Mixed Element Scheme for the Extended Fisher-Kolmogorov Equation

Author(s): Jinfeng Wang | Hong Li | Siriguleng He | Wei Gao | Yang Liu
Synthesis and Bioactivity of Benzothiazol Compounds Containing bisamide Unit

Author(s): Wei Xue | Haichang Li | Huitao Fan | Zhuang Xiong | Yong He | Huixue Qi | Qiujuan Qiu
The EHTA for two shallow water wave equations

Author(s): Ping He | Defei Zhang | Wei Li
Improved Power Flow Algorithm for VSC-HVDC System Based on High-Order Newton-Type Method

Author(s): Yanfang Wei | Qiang He | Yonghui Sun | Yanzhou Sun | Cong Ji
The Correlations of Disease Activity, Socioeconomic Status, Quality of Life, and Depression/Anxiety in Chinese Patients with Systemic Lupus Erythematosus

Author(s): Biyu Shen | Wei Tan | Guijuan Feng | Yan He | Jinwei Liu | Weijun Chen | Xiaoqin Huang | Zhanyun Da | Xujuan Xu | Hong Liu | Zhifeng Gu
Low density lipoprotein cholesterol level inversely correlated with coronary flow velocity reserve in patients with Type 2 diabetes

Author(s): Jie Yu | Jiang-Li Han | Li-Yun He | Xin-Heng Feng | Wei-Hong Li | Jie-Ming Mao | Wei Gao | Guang Wang
The Identification and Evaluation on the Risk Sources of Grid Electricity Purchasing

Author(s): Bing Wang | Lingfang Zhou | Tian Xia | Wei Xiong | Yongxiu He
Research on Optimization of Vehicle Driving Based on Energy-saving and Low-carbon

Author(s): Liao Wei | He Zhenggang | Qiang Yong | Song Jinyu
A long adult intussusception secondary to transverse colon cancer

Author(s): Xie-Qun Xu | Tao Hong | Wei Liu | Chao-Ji Zheng | Xiao-Dong He | Bing-Lu Li
Low Cost Human Pulse Wave Velocity Automated Measuring Device

Author(s): Songnong Li | Wei He | Binhua Zhu
Efficacy of adjuvant XELOX and FOLFOX6 chemotherapy after D2 dissection for gastric cancer

Author(s): Ying Wu | Zhe-Wei Wei | Yu-Long He | Roderich E Schwarz | David D Smith | Guang-Kai Xia | Chang-Hua Zhang
Case Study of Integrating an Offshore Wind Farm with Offshore Oil and Gas Platforms and with an Onshore Electrical Grid

Author(s): Wei He | Kjetil Uhlen | Mahesh Hadiya | Zhe Chen | Gang Shi | Emilio del Rio
A Convenient RP-HPLC Method for Assay Bioactivities of Angiotensin I-Converting Enzyme Inhibitory Peptides

Author(s): Wei Wang | Nan Wang | Yu Zhang | Zheng Cai | Qihe Chen | Guoqing He
Using Swarm Intelligence to Optimize the Energy Consumption for Distributed Systems

Author(s): Neil Bergmann | Yuk Ying Chung | Xiangrui Yang | Zhe Chen | Wei Chang Yeh | Xiangjian He | Raja Jurdak
One-Pot Synthesis of Novel Chiral β-Amino Acid Derivatives by Enantioselective Mannich Reactions Catalyzed by Squaramide Cinchona Alkaloids

Author(s): Kankan Zhang | Xueping Liang | Ming He | Jian Wu | Yuping Zhang | Wei Xue | Linhong Jin | Song Yang | Deyu Hu
Treatment effect of balloon kyphoplasty and Sky expander kyphoplasty on vertebral compression fracture: a Meta-analysis

Author(s): Wei HE | Zu-hong QING | Wei GAO | Yong-huan LI | Xiao-nan HUANG | Ming LIU
Neuroprotective effect of n-butanol extract of Chinese toon seeds on mouse with injury of ischemia-reperfusion and its mechanism

Author(s): Di MA | Chao CHEN | Wei WU | Yan YOU | Yi-yun PAN | Meng-ting SHENG | Feng ZHU | Zhi HE
Protective effects of Sipunculus nudus polysaccharides on rats injured by low-dose irradiation combined with carbon monoxide, benzene and noise

Author(s): Ying HE | Xian-rong SHEN | Ding-wen JIANG | Yu-ming LIU | Deng-yong HOU | Wei CHEN | Ke-xian LI | Qing-rong WANG | Lin-fang MO | Tian-tian QIAN | Yan WANG
Expression of granulocyte colony-stimulating factor and its receptor in childhood neuroblastoma

Author(s): Xin WU | Da-wei HE | Yong-bo ZHANG | Wen-fei HE | Ze-dong BIAN | Qin-jun YI | Guang-hui WEI
De-adaptation change in cardiac function of laborers engaged in physical labor at high altitude after returning to lower altitude

Author(s): En-zhi FENG | Sheng-yue YANG | Zi-qiang YAN | Wei HE | Zhong-xin TIAN | He YIN | Li-fu MA | Zi-fu SHI | Qi-quan ZHOU
Relationship between the monocyte proportion in peripheral blood and the extent of liver lesion in patients infected with HBV

Author(s): Da-gang WANG | Wei HONG | Jiang-ying HE | Wen-hui QIU | Jun-li PANG | Yan LI | Ning YANG | Han WANG | Hai-bin WANG | Jian-gong ZHU
Expression and significance of Homer1 protein isoforms in the hippocampus after diffuse axonal injury in rats

Author(s): Lei ZHANG | Ning SU | Kai WANG | Wei LIU | Xiao-sheng HE | Yan QU | Gang LU | Wai-sang POON | Li-ze XIONG | Zhou FEI
Chemical Composition and Nematicidal Activity of Essential Oil of Agastache rugosa against Meloidogyne incognita

Author(s): He Qin Li | Qi Zhi Liu | Zhi Long Liu | Shu Shan Du | Zhi Wei Deng
Regioselective chlorination and bromination of unprotected anilines under mild conditions using copper halides in ionic liquids

Author(s): Han Wang | Kun Wen | Nurbiya Nurahmat | Yan Shao | He Zhang | Chao Wei | Ya Li | Yongjia Shen | Zhihua Sun
Dynamic protein-protein interaction subnetworks of lung cancer in cases with smoking history

Author(s): Wei Yu | Li-Ran He | Yan-Chao Zhao | Man-Him Chan | Meng Zhang | Miao He
Two Classifiers Based on Serum Peptide Pattern for Prediction of HBV-Induced Liver Cirrhosis Using MALDI-TOF MS

Author(s): Yuan Cao | Kun He | Ming Cheng | Hai-Yan Si | He-Lin Zhang | Wei Song | Ai-Ling Li | Cheng-Jin Hu | Na Wang
Evaluation on Anti-Inflammatory, Analgesic, Antitumor, and Antioxidant Potential of Total Saponins from Nigella glandulifera Seeds

Author(s): Jun Zhao | Fang Xu | Hua Huang | Zhengyi Gu | Linlin Wang | Wei Tan | Jinhua He | Yan Chen | Chenyang Li
Comparative Analysis of Features for Determining State of Health in Lithium-Ion Batteries

Author(s): Nick Williard | Wei He | Michael Osterman | Michael Pecht
Double-balloon enteroscopy for mesenchymal tumors of small bowel: Nine years’ experience

Author(s): Qiong He | Yang Bai | Fa-Chao Zhi | Wei Gong | Hong-Xiang Gu | Zhi-Min Xu | Jian-Qun Cai | De-Shou Pan | Bo Jiang
Overexpression of DNA damage-induced 45 α gene contributes to esophageal squamous cell cancer by promoter hypomethylation

Author(s): Wang Bao xiang | Yin Bang Liang | He Bin | Chen Chen | Zhao Ming | Zhang Wei xing | Xia Zhen Kun | Pan Yi zhi | Tang Jing qun | Zhou Xin min | Yin Ni
Up-regulation of fas reverses cisplatin resistance of human small cell lung cancer cells

Author(s): Wu Wei | Wang Hai-dong | Guo Wei | Yang Kang | Zhao Yun-ping | Jiang Yao-guang | He Ping
Anti-tumor effect of adenovirus-mediated gene transfer of pigment epithelium-derived factor on mouse B16-F10 melanoma

Author(s): Yang Li-Ping | Cheng Ping | Peng Xing-Chen | Shi Hua-Shan | He Wei-Hong | Cui Feng-Yu | Luo Shun-Tao | Wei Yu-Quan | Yang Li
Gankyrin gene deletion followed by proteomic analysis: insight into the roles of Gankyrin in Tumorigenesis and Metastasis

Author(s): Luo Xue | Chen Liang | Dai Jiang | Gao Yanfei | Wang Hongli | Wang Na | Zhao Yongqiang | Liu Feng | Sang Zhihong | Wang Jie | Li Weihua | He Kun | Jin Baofeng | Man Jianghong | Zhang Wei | Xia Qing
Abnormal splenic artery diameter/hepatic artery diameter ratio in cirrhosis-induced portal hypertension

Author(s): Dao-Bing Zeng | Chuan-Zhou Dai | Shi-Chun Lu | Ning He | Wei Wang | Hong-Jun Li
Induction of Mast-Cell Accumulation by Promutoxin, an Arg-49 Phospholipase

Author(s): Ji-Fu Wei | Xiao-Long Wei | Ya-Zhen Mo | Haiwei Yang | Shaoheng He
Differentiation of Induced Pluripotent Stem Cells into Male Germ Cells In Vitro through Embryoid Body Formation and Retinoic Acid or Testosterone Induction

Author(s): Peng Li | Hongliang Hu | Shi Yang | Ruhui Tian | Zhenzhen Zhang | Wei Zhang | Meng Ma | Yong Zhu | Xizhi Guo | Yiran Huang | Zuping He | Zheng Li
Novel CDH1 germline mutations identified in Chinese gastric cancer patients

Author(s): Qin-Hua Chen | Wei Deng | Xiao-Wei Li | Xiu-Fang Liu | Jing-Mei Wang | Li-Feng Wang | Nong Xiao | Qiong He | Ya-Ping Wang | Yi-Mei Fan
The effects of temperature on oxygen uptake and nutrient flux in sediment inhabited by molluscs

Author(s): Lei Zhang | Qianjiahua Liao | Wei He | Jingge Shang | Chengxin Fan
Compound K, a Ginsenoside Metabolite, Inhibits Colon Cancer Growth via Multiple Pathways Including p53-p21 Interactions

Author(s): Zhiyu Zhang | Guang-Jian Du | Chong-Zhi Wang | Xiao-Dong Wen | Tyler Calway | Zejuan Li | Tong-Chuan He | Wei Du | Marc Bissonnette | Mark W. Musch | Eugene B. Chang | Chun-Su Yuan
Optimization of Ultrasonic Assisted Extraction of Antioxidants from Black Soybean (Glycine max var) Sprouts Using Response Surface Methodology

Author(s): Jixiang Lai | Can Xin | Ya Zhao | Bing Feng | Congfen He | Yinmao Dong | Yun Fang | Shaomin Wei
Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation Protects Endotoxemic Rat from Lipopolysaccharide-Induced Inflammation

Author(s): Yu Xue Zhao | Wei He | Xiang Hong Jing | Jun Ling Liu | Pei Jing Rong | Hui Ben | Kun Liu | Bing Zhu
Modeling the Microstructure Curvature of Boron-Doped Silicon in Bulk Micromachined Accelerometer

Author(s): Wu Zhou | Huijun Yu | Bei Peng | Huaqin Shen | Xiaoping He | Wei Su
Clinical features and risk factors of acute hepatitis E with severe jaundice

Author(s): Bin Xu | Hai-Bin Yu | Wei Hui | Jia-Li He | Lin-Lin Wei | Zheng Wang | Xin-Hui Guo
Effects of Different Land Use in Terracing Area on Soil Nutrients: a Case Study of Wushan County in Chongqing

Author(s): YANG Min | CHEN Guo-jian | WEI Jie | HE Gan-hao | LI Pei-xia | ZHENG Hong-li
Auricular Acupuncture and Vagal Regulation

Author(s): Wei He | Xiaoyu Wang | Hong Shi | Hongyan Shang | Liang Li | Xianghong Jing | Bing Zhu
Colorectal cancer lymph node staining by activated carbon nanoparticles suspension in vivo or methylene blue in vitro

Author(s): Hong-Ke Cai | Hai-Fei He | Wei Tian | Mei-Qi Zhou | Yue Hu | Yong-Chuan Deng
Galactosylated chitosan/5-fluorouracil nanoparticles inhibit mouse hepatic cancer growth and its side effects

Author(s): Ming-Rong Cheng | Qing Li | Tao Wan | Bing He | Jiang Han | Hou-Xiang Chen | Feng-Xiao Yang | Wei Wang | Hong-Zhi Xu | Tao Ye | Bing-Bing Zha
Focal peliosis hepatis in a colon cancer patient resembling metastatic liver tumor

Author(s): Wu-Jun Xiong | Li-Juan Hu | Yi-Cheng Jian | Yi He | Wei Zhou | Xin-Lai Guo | Ya-Xin Zheng
Are Primo Vessels (PVs) on the Surface of Gastrointestine Involved in Regulation of Gastric Motility Induced by Stimulating Acupoints ST36 or CV12?

Author(s): Xiaoyu Wang | Hong Shi | Hongyan Shang | Yangshuai Su | Juanjuan Xin | Wei He | Xianghong Jing | Bing Zhu
Study of Active Ingredients in Black Soybean Sprouts and Their Safety in Cosmetic Use

Author(s): Jixiang Lai | Can Xin | Ya Zhao | Bing Feng | Congfen He | Yinmao Dong | Yun Fang | Shaomin Wei
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona