Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Wei Song"

ADD TO MY LIST
 
Expression of Toll-like receptor 4 in hippocampus of rat model with temporal lobe epilepsy

Author(s): PAN Li-ping | WU Qiu-jing | CHANG Wei | SONG Yi-jun
A Simple Spatial Working Memory and Attention Test on Paired Symbols Shows Developmental Deficits in Schizophrenia Patients

Author(s): Wei Song | Kai Zhang | Jinhua Sun | Lina Ma | Forrest Fabian Jesse | Xiaochun Teng | Ying Zhou | Hechen Bao | Shiqing Chen | Shuai Wang | Beimeng Yang | Xixia Chu | Wenhua Ding | Yasong Du | Zaohuo Cheng | Bin Wu | Shanguang Chen | Guang He | Lin He | Xiaoping Chen | Weidong Li
1D Nanostructures: Controlled Fabrication and Energy Applications

Author(s): Jian Wei | Xuchun Song | Chunli Yang | Michael Z. Hu
Experimental Study of the Performance of Air Source Heat Pump Systems Assisted by Low-Temperature Solar-Heated Water

Author(s): Jinshun Wu | Chao Chen | Song Pan | Jun Wei | Tianquan Pan | Yixuan Wei | Yunmo Wang | Xinru Wang | Jiale Su
Restoration of Critical-Sized Defects in the Rabbit Mandible Using Autologous Bone Marrow Stromal Cells Hybridized with Nano-β-tricalcium Phosphate/Collagen Scaffolds

Author(s): Xuehui Zhang | Mingming Xu | Xinggang Liu | Feng Zhang | Yan Wei | Song Meng | Xiaohan Dai | Aizhu Duan | Xuliang Deng
Study of RNA Interference Targeting NET-1 Combination with Sorafenib for Hepatocellular Carcinoma Therapy In Vitro and In Vivo

Author(s): Song He | Ying-ze Wei | Gui-lan Wang | Yu-yin Xu | Jia-ming Zhou | Yi-xin Zhang | Li Chen
Rapid Screening of Ammonia Oxidizing Bacteria in the Sewage

Author(s): Cuijuan Zhao | Wenjun Song | Jiping Wei | Bozhi Li
Input Partitioning Based on Correlation for Neural Network Learning

Author(s): Shu Juan Guo | Sheng-Uei Guan | Shang Yang | Wei Fan Li | Lin Fan Zhao | Jing Hao Song
Study on Association between Spatial Distribution of Metal Mines and Disease Mortality: A Case Study in Suxian District, South China

Author(s): Daping Song | Dong Jiang | Yong Wang | Wei Chen | Yaohuan Huang | Dafang Zhuang
Diversity of endophytic Pestalotiopsis associated with three plant families in Guangxi

Author(s): Man Li | Weiwang Chen | Jiguang Wei | Lisha Song | Songdian Huang | Jitong Luo | Xiuhu Pan
Hypothyroxinemia Induced by Mild Iodine Deficiency Deregulats Thyroid Proteins during Gestation and Lactation in Dams

Author(s): Wei Wei | Yi Wang | Jing Dong | Yuan Wang | Hui Min | Binbin Song | Zhongyan Shan | Weiping Teng | Qi Xi | Jie Chen
Simulated Microgravity Combined with Polyglycolic Acid Scaffold Culture Conditions Improves the Function of Pancreatic Islets

Author(s): Yimin Song | Zheng Wei | Chun Song | Shanshan Xie | Jinfa Feng | Jiehou Fan | Zengling Zhang | Yubo Shi
Molecular genetics of congenital cataract

Author(s): Zi-Xun Song | Wei Xiao
Clinical features of pure hereditary spastic paraplegia

Author(s): WEI Qian-qian | GUO Xiao-yan | SONG Wei | CHEN Ke | CAO Bei | SHANG Hui-fang
Development of a Monoclonal Antibody-Based Sandwich ELISA for Peanut Allergen Ara h 1 in Food

Author(s): Juan Peng | Shanshan Song | Liguang Xu | Wei Ma | Liqiang Liu | Hua Kuang | Chuanlai Xu
Measuring Tape-Like Sampling Arm and Drill for Sampling Lunar Regolith

Author(s): Wei Lu | Yun Ling | Aiguo Song | Heng Zeng | Weimin Ding | Baoguo Xu | Shipeng Gu
A Visual Lifting Approach for Dynamic Bipedal Walking

Author(s): Wei Song | Mamoru Minami | Yanan Zhang
Design of a Vibrotactile Vest for Contour Perception

Author(s): Juan Wu | Jun Zhang | Ju Yan | Wei Liu | Guangming Song
Real-Time Obstacle Avoidance for Telerobotic Systems Based on Equipotential Surface

Author(s): Xin Li | Aiguo Song | Huijun Li | Wei Lu | Chen Mao
Evaluating Meridian-Sinew Release Therapy for the Treatment of Knee Osteoarthritis

Author(s): Song Wei | Zhi-Huang Chen | Wei-Feng Sun | Geng-Peng Zhang | Xiao-Hao Li | Chun-Fu Hou | Liu-Dan Lu | Lu Zhang
Research on Optimization of Vehicle Driving Based on Energy-saving and Low-carbon

Author(s): Liao Wei | He Zhenggang | Qiang Yong | Song Jinyu
A Novel Control System Design Based On Solid the PLC

Author(s): Wei Wei | Jing Zhang | Hongye Li | Jie Hu | Wei Wang | Xiaoyan Yin | Feng Wang | Xin Song | Zhixiao Wang | Yongchao Wang | Peiyi Shen | Jiachen Geng
Foreign body retained in liver long after gauze packing

Author(s): Jian Xu | Heng Wang | Zheng-Wei Song | Miao-Da Shen | Shao-Hua Shi | Wei Zhang | Min Zhang | Shu-Sen Zheng
High Incidence of Disorder-Promoting Amino Acids in the Amino Terminus of Mature Proteins in Bacillus subtilis

Author(s): Guangqiang Wang | Yining Dong | Haiqin Chen | Heping Zhang | Yuanda Song | Hao Zhang | Wei Chen
Mechanistic study of angiogenesis induced by shh-transfected BMMSC transplantation after myocardial infarction

Author(s): Fenglin Song | Ming Wu | Tao Tang | Xiaoming Wu | Wenwu Zhou | Jin Shi | Wei Zhang | Zhiping Tan | Jinfu Yang
One-Pot Synthesis of Novel Chiral β-Amino Acid Derivatives by Enantioselective Mannich Reactions Catalyzed by Squaramide Cinchona Alkaloids

Author(s): Kankan Zhang | Xueping Liang | Ming He | Jian Wu | Yuping Zhang | Wei Xue | Linhong Jin | Song Yang | Deyu Hu
Studies on the reliability of high-field intra-operative MRI in brain glioma resection

Author(s): Zhi-jun SONG | Xiao-lei CHEN | Zheng-hui SUN | Bai-nan XU | Yan ZHAO | Guo-chen SUN | Fei WANG | Yu-bo WANG | Wei DING
Clinical and pathologic features of renal mucinous tubular and spindle cell carcinoma

Author(s): Zhi-gang SONG | Guo YU | Xin SONG | Jie GAO | Li-xin WEI
Effects of microwave radiation on morphology and function of hematopoietic system of rats

Author(s): Wei SONG | Rui-yun PENG | Ya-bing GAO | Shui-ming WANG | Jing ZHANG | Li ZHAO | Xiang LI | Yang LI | Ji DONG
Subcutaneous nephro-vesical bypass in the treatment of ureteral obstruction

Author(s): Zhi-guo YANG | Hai-dong ZHAO | Yong-jiang LIU | Wei CHEN | Wei-ping SONG | Yong-hong WANG
Progression from Excessive to Deficient Syndromes in Chronic Hepatitis B: A Dynamical Network Analysis of miRNA Array Data

Author(s): Qi-Long Chen | Yi-Yu Lu | Gui-Biao Zhang | Ya-Nan Song | Qian-Mei Zhou | Hui Zhang | Wei Zhang | Shi-Bing Su
Adaptive Exponential Synchronization of Coupled Complex Networks on General Graphs

Author(s): Song Liu | Xianfeng Zhou | Wei Jiang | Yizheng Fan
Application of multiple intraoperative monitoring techniques in microsurgery for anterior communicating aneurysms

Author(s): NI Wei | CHEN Liang | XU Geng | SONG Dong-lei | LEI Yu | GU Yu-xiang
Antioxidant Activity and Proanthocyanidin Profile of Selliguea feei Rhizomes

Author(s): Caili Fu | Hongyu Wang | Wei Ling Ng | Lixia Song | Dejian Huang
Mosaic Defect Detection Based on Macro Block Solid Edge Detection

Author(s): Zhenhua Wei | Jie Lin | Le Zhang | Shibo Song
A New Digit Positioning Method for Analog Measuring Instruments

Author(s): Zhenhua Wei | Le Zhang | Jie Lin | Shibo Song
Missed diagnosis of early gastric cancer or high-grade intraepithelial neoplasia

Author(s): Wei Ren | Jin Yu | Zhi-Mei Zhang | Yuan-Kun Song | Yi-Hui Li | Lei Wang
Therapeutic Efficacy of Fuzheng-Huayu Tablet Based Traditional Chinese Medicine Syndrome Differentiation on Hepatitis-B-Caused Cirrhosis: A Multicenter Double-Blind Randomized Controlled Trail

Author(s): Ya-Nan Song | Ji-Jia Sun | Yi-Yu Lu | Lie-Ming Xu | Yue-Qiu Gao | Wei Zhang | Xiao-Su Wang | Dong-Ying Xue | Qing-Shan Zheng | Shi-Bing Su
Two Classifiers Based on Serum Peptide Pattern for Prediction of HBV-Induced Liver Cirrhosis Using MALDI-TOF MS

Author(s): Yuan Cao | Kun He | Ming Cheng | Hai-Yan Si | He-Lin Zhang | Wei Song | Ai-Ling Li | Cheng-Jin Hu | Na Wang
Differential Expression of Genes Associated with the Progression of Renal Disease in the Kidneys of Liver-Specific Glucokinase Gene Knockout Mice

Author(s): Wei Xu | Hui Li | Rong Wang | Zhen Lei | Yiqing Mao | Xi Wang | Yizhuang Zhang | Tingting Guo | Rongjing Song | Xiaojing Zhang | Ling Jin | Zhixin Li | David M. Irwin | Gang Niu | Huanran Tan
CFTR Polymorphisms of Healthy Individuals in Two Chinese Cities—Changchun and Nanjing

Author(s): CHUN XIANG JIN | KOTOYO FUJIKI | YING SONG | ZHANG PING | MIYUKI NAKAKUKI | MU XIN WEI | SU MIN ZHANG | HIROSHI ISHIGURO | SATORU NARUSE
Single-cell sequencing analysis characterizes common and cell-lineage-specific mutations in a muscle-invasive bladder cancer

Author(s): Li Yingrui | Xu Xun | Song Luting | Hou Yong | Li Zesong | Tsang Shirley | Li Fuqiang | Im Kate | Wu Kui | Wu Hanjie | Ye Xiaofei | Li Guibo | Wang Linlin | Zhang Bo | Liang Jie | Xie Wei | Wu Renhua | Jiang Hui | Liu Xiao | Yu Chang | Zheng Hancheng | Jian Min | Nie Liping | Wan Lei | Shi Min | Sun Xiaojuan | Tang Aifa | Guo Guangwu | Gui Yaoting | Cai Zhiming | Li Jingxiang | Wang Wen | Lu Zuhong | Zhang Xiuqing | Bolund Lars | Kristiansen Karsten | Wang Jian | Yang Huanming | Dean Michael | Wang Jun
Augmented inhibition of angiogenesis by combination of HER2 antibody chA21 and trastuzumab in human ovarian carcinoma xenograft

Author(s): Zhang Anli | Shen Guodong | Zhao Ting | Zhang Guihong | Liu Jing | Song Lihua | Wei Wei | Bing Ling | Wu Zhengsheng | Wu Qiang
First report of Toxoplasma gondii infection in market-sold adult chickens, ducks and pigeons in northwest China

Author(s): Cong Wei | Huang Si-Yang | Zhou Dong-Hui | Xu Min-Jun | Wu Song-Ming | Yan Chao | Zhao Quan | Song Hui-Qun | Zhu Xing-Quan
Vibration Adaptive Control of the Flexible Lunar Regolith Sampler

Author(s): Wei LU | Hong ZENG | Ai-guo SONG | Wei-min DING | Yun LING | Bao-guo XU
Oral Administration Recombinant Bifidobacterium-LTB (B Subunit of Heat-Labile Enterotoxin) Enhances the OVA (Ovalbumin)-Specific sIgA in Jejunal Mucosa of Sprague-Dawley (SD) Rat

Author(s): Yong-ping Ma | Ya-ning Hao | Wei Tang | Rong-rong Wang | Fa-ping Yi | You-quan Bu | Lu-yu Zhang | Fang-zhou Song
Application of Flower-Like ZnO Nanorods Gas Sensor Detecting Decomposition Products

Author(s): Shudi Peng | Gaolin Wu | Wei Song | Qian Wang
Symptomatic Venous Thromboembolism Is a Disease Related to Infection and Immune Dysfunction

Author(s): Qianglin Duan, Zhu Gong, Haoming Song, Lemin Wang, Fan Yang, Wei Lv, Yanli Song
Interaction between Polymorphisms of DNA Repair Genes Significantly Modulated Bladder Cancer Risk

Author(s): Yi Zhi, Jing Yu, Yang Liu, Quanfang Wei, Fang Yuan, Xiaozhou Zhou, Bo Song, Zhiwen Chen, Jin Yang
The Integration and Functional Evaluation of Rabbit Pacing Cells Transplanted into the Left Ventricular Free Wall

Author(s): Zhihui Zhang, Zhiyuan Song, Jun Cheng, Yaoming Nong, Lu Wei, Changhai Zhang
Chemical Constituents of Caesalpinia decapetala (Roth) Alston

Author(s): Xiao-Hua Wei | Sheng-Jie Yang | Na Liang | De-Yu Hu | Lin-Hong Jin | Wei Xue | Song Yang
A Study on the Coordination of Urban Traffic Control and Traffic Assignment

Author(s): ZhaoWei Qu | Yan Xing | XianMin Song | YuZhou Duan | Fulu Wei
LC-MS-MS Measurements of Urinary Creatinine and the Application of Creatinine Normalization Technique on Cotinine in Smokers’ 24 Hour Urine

Author(s): Hongwei Hou | Wei Xiong | Xiaotao Zhang | Dongkui Song | Gangling Tang | Qingyuan Hu
Selection of Suitable Reference Genes for Normalization of Quantitative Real-Time PCR in Cartilage Tissue Injury and Repair in Rabbits

Author(s): Xiao-Xiang Peng | Rong-Lan Zhao | Wei Song | Hai-Rong Chu | Meng Li | Shu-Ya Song | Guang-Zhou Li | Dong-Chun Liang
Structure, Dielectric and Crystal Chemistry Properties of Bi1.5-xCaxZnNb1.5O7 Ceramics

Author(s): WANG Hong-Ni, DING Shi-Hua, SONG Tian-Xiu, TU Wei, ZHANG Jing
Hypothermia Induced by Adenosine

Author(s): Zhimin Miao | Shulai Lu | Na Du | Weiting Guo | Jidong Zhang | Yu Song | Xuefeng Wang | Wei Ren | Yunlong Wang | Tao Jiang
Serum Autofluorescence, a Potential Serum Marker for the Diagnosis of Liver Fibrosis in Rats

Author(s): Yu-Tao Zhan | Li Li | Jing Weng | Xin Song | Shao-Qi Yang | Wei An
Preparation and Characterization of Multiferroics BiFeO3

Author(s): SONG Wei, WANG Xuan, ZHANG Dong, SUN Zhi, HAN Bai, HE Li-Juan, LEI Qing-Quan
High Incidence of Disorder-Promoting Amino Acids in the Amino Terminus of Mature Proteins in Bacillus subtilis

Author(s): Guangqiang Wang | Yining Dong | Haiqin Chen | Heping Zhang | Yuanda Song | Hao Zhang | Wei Chen
Design and Synthesis of a Series of Pyrido[2,3-d]pyrimidine Derivatives as CCR4 Antagonists

Author(s): Hongwei Gong | Hui Qi | Wei Sun | Yang Zhang | Dan Jiang | Junhai Xiao | Xiaohong Yang | Ying Wang | Song Li
Complete Scene Recovery and Terrain Classification in Textured Terrain Meshes

Author(s): Wei Song | Kyungeun Cho | Kyhyun Um | Chee Sun Won | Sungdae Sim
L-Arginine and L-Glutamine as Immunonutrients and Modulating Agents for Erysipelothrix rusiopathiae Infection

Author(s): Shaolian Wang | Mingqi Qiao | Dailin Wei | Chunhong Song | Haijun Wang | Xiaohong Shi
Trehalose dihydrate from Tremella fuciformis

Author(s): Wei Liu | Jun Yan | Qin Song | Xiao-Jun Gou | Feng-Zheng Chen
Evaluate the Investment Efficiency by Using Data Envelopment Analysis: The Case of China

Author(s): Hualun Zhang | Wei Song | Xiaobao Peng | Xiaoyan Song
Wollastonite nanofiber–doped self-setting calcium phosphate bioactive cement for bone tissue regeneration

Author(s): Guo H | Wei J | Song WH | Zhang S | Yan YG | Liu CS | Xiao TQ
The effects of astragalus polysaccharide on zebrafish cell apoptosis and senescence

Author(s): Guangqing Xia | Xiaojuan Han | Jie Qi | Wei Liu | Jinzhi Song | Jiamei Qin | Lihua Liu
Biocompatible Single-Crystal Selenium Nanobelt Based Nanodevice as a Temperature-Tunable Photosensor

Author(s): Yongshan Niu | Aimiao Qin | Wei Song | Menghang Wang | Xuenan Gu | Yangfei Zhang | Min Yu | Xiaoguang Zhao | Ming Dai | Ling Yan | Zhou Li | Yubo Fan
Anti-tumor effect of 5-aza-2'-deoxycytidine by inhibiting telomerase activity in hepatocellular carcinoma cells

Author(s): Shuang-Fen Tao | Chang-Song Zhang | Xian-Ling Guo | Yun Xu | Shan-Shan Zhang | Jian-Rui Song | Rong Li | Meng-Chao Wu | Li-Xin Wei
Validated LC-MS/MS Method for the Determination of Rosuvastatin in Human Plasma: Application to a Bioequivalence Study in Chinese Volunteers

Author(s): Dujuan Zhang | Jing Zhang | Xiaoyan Liu | Chunmin Wei | Rui Zhang | Haojing Song | Han Yao | Guiyan Yuan | Benjie Wang | Ruichen Guo
Treatment of Children’s Shaft Fracture of Tibia and Fibula with ESIN Fixation

Author(s): Ping Liu | Zuo Wei | You-Xiu Wei | Wen-Xiao Sun | He-Wei Li | Song Huang
Luminescent Properties of Europium Complexes with Different Long Chains in Langmuir-Blodgett (LB) Films

Author(s): Tiesheng Li | Wei Shang | Fuli Zhang | Luyuan Mao | Caiqin Tang | Maoping Song | Chenxia Du | Yangjie Wu
Particle Filtering Optimized by Swarm Intelligence Algorithm

Author(s): Wei Jing | Hai Zhao | Chunhe Song | Dan Liu
ADPF Algorithm for Target Tracking in WSN

Author(s): Chunhe Song | Hai Zhao | Wei Jing | Dan Liu
Synthesis of biodiesel from Jatropha curcas L. seed oil using artificial zeolites loaded with CH3COOK as a heterogeneous catalyst

Author(s): Wei Xue | You-Chun Zhou | Bao-An Song | Xia Shi | Jun Wang | Shi-Tao Yin | De-Yu Hu | Lin-Hong Jin | Song Yang
Research on State Prediction Based on Multi-Model Fusion

Author(s): Yan Lin | ZhiQuan Feng | Bo Yang | Wei Gai | XianHui Song
Research on Grasping Hand Gesture Based on Analysis of Occluded Information

Author(s): Xianhui Song | Zhiquan Feng | Bo Yang | Wei Gai | Yan Lin
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions