Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Wei Yue"

ADD TO MY LIST
 
Correlation between the Frequency of Th17 Cell and the Expression of MicroRNA-206 in Patients with Dermatomyositis

Author(s): Xinyi Tang | Xinyu Tian | Yue Zhang | Wei Wu | Jie Tian | Ke Rui | Jia Tong | Liwei Lu | Huaxi Xu | Shengjun Wang
Association between γ-Glutamyl Transferase and Metabolic Syndrome: A Cross-Sectional Study of an Adult Population in Beijing

Author(s): Lixin Tao | Xia Li | Huiping Zhu | Yue Gao | Yanxia Luo | Wei Wang | Zhaoping Wang | Dongning Chen | Lijuan Wu | Xiuhua Guo
Reasons and clinical managements of canalicular laceration in 78 cases

Author(s): Li-Tai Shen | Qiu-Hong Wei | Chen Chen | Ying Li | Chao Liu | Yue Zeng
Near-Infrared Indocyanine Materials for Bioanalysis and Nano-TiO2 Photoanodes of Solar Cell

Author(s): Liqiu Wang | Pengjun Wang | Yang Liu | Weiwei Nie | Xiaofei Lv | Yue Wei | Yangyang Hao | Hailing Yu | Liang Tian | Lihui Zheng | Liuqing Yang
Clinical observation on fibrin glue technique in pterygium surgery performed with limbal autograft transplantation

Author(s): Hui Liu | Rui-Hua Wei | Yue Huang | Rui-Bo Yang | Chen Zhang | Shao-Zhen Zhao
Assessment of hypoxia right heart remodeling after acclimatization at high different altitude areas

Author(s): Xiao-jin LAI | Xin-rong XIAO | Jin-chun GUO | Ming-song LIAO | Yan LIANG | Dan DENG | Jie TAO | Yue HUANG | Wei LI | Kai-qiang ZHANG | Yan PENG | Kuan-jun MA
Effects of complex TIANPU tablets on immune and hematopoietic function of radiation-injured mice

Author(s): Feng-jin CHANG | Yong-xin WANG | Ri-bao WEI | Li CAO | Yue LI | Li-yong LI | Xu-zhao REN
A Hybrid Authenticated Group Key Agreement Protocol in Wireless Sensor Networks

Author(s): Yue Li | Dehua Chen | Wei Li | Gaoli Wang | Paul Smith
Combination of olfactory test and substantia nigra transcranial sonopraphy in the differential diagnosis of Parkinson’s disease: a pilot study from China

Author(s): Chen Wei | Tan Yu-Yan | Hu Yun-Yun | Zhan Wei-Wei | Wu Li | Lou Yue | Wang Xi | Zhou Yi | Huang Pei | Gao Yuan | Xiao Qin | Chen Sheng-Di
The sequence and analysis of a Chinese pig genome

Author(s): Fang Xiaodong | Mu Yulian | Huang Zhiyong | Li Yong | Han Lijuan | Zhang Yanfeng | Feng Yue | Chen Yuanxin | Jiang Xuanting | Zhao Wei | Sun Xiaoqing | Xiong Zhiqiang | Yang Lan | Liu Huan | Fan Dingding | Mao Likai | Ren Lijie | Liu Chuxin | Wang Juan | Li Kui | Wang Guangbiao | Yang Shulin | Lai Liangxue | Zhang Guojie | Li Yingrui | Wang Jun | Bolund Lars | Yang Huanming | Wang Jian | Feng Shutang | Li Songgang | Du Yutao
Noninvasive Fetal Trisomy (NIFTY) test: an advanced noninvasive prenatal diagnosis methodology for fetal autosomal and sex chromosomal aneuploidies

Author(s): Jiang Fuman | Ren Jinghui | Chen Fang | Zhou Yuqiu | Xie Jiansheng | Dan Shan | Su Yue | Xie Jianhong | Yin Baomin | Su Wen | Zhang Huakun | Wang Wei | Chai Xianghua | Lin Linhua | Guo Hui | Li Qiyun | Li Peipei | Yuan Yuying | Pan Xiaoyu | Li Yihan | Liu Lifu | Chen Huifei | Xuan Zhaoling | Chen Shengpei | Zhang Chunlei | Zhang Hongyun | Tian Zhongming | Zhang Zhengyu | Jiang Hui | Zhao Lijian | Zheng Weimou | Li Songgang | Li Yingrui | Wang Jun | Wang Jian | Zhang Xiuqing
Joint linkage and imprinting analyses of GAW15 rheumatoid arthritis and gene expression data

Author(s): Zhou Xiaojun | Chen Wei | Swartz Michael D | Lu Yue | Yu Robert | Amos Christopher I | Wu Chih-Chieh | Shete Sanjay
Dual Turbo MIMO-OFDM Channel Estimation Based on Puncher Technique via UWA Channels

Author(s): Gang Qiao | Wei Wang | Rehan Khan | Yue Wang | Songzuo Liu
Study on Mechanism of Soy Protein Oxidation Induced by Lipid Peroxidation Products

Author(s): Wei Wu | Qinlu Lin | Yufei Hua | Yue Wu | Ying Liang | Xiangjin Fu | Huaxi Xiao
Colorectal cancer lymph node staining by activated carbon nanoparticles suspension in vivo or methylene blue in vitro

Author(s): Hong-Ke Cai | Hai-Fei He | Wei Tian | Mei-Qi Zhou | Yue Hu | Yong-Chuan Deng
Numerical Solutions of a Variable-Order Fractional Financial System

Author(s): Shichang Ma | Yufeng Xu | Wei Yue
Expression of Deiodinase Gene mRNA after Melatonin Manipulated in Cashmere Goats Skin During Cashmere Growth

Author(s): Chunwang Yue | Maohong Sun | Haiying Liu | Wei Zhang | Xiaoping Zhu | Xianghao Kong | Zhihai Jia
A Nanoparticle Approach towards Morphology Controlled Organic Photovoltaics (OPV)

Author(s): Thomas R. Andersen | Quanxiang Yan | Thue T. Larsen-Olsen | Roar Søndergaard | Qi Li | Birgitta Andreasen | Kion Norrman | Mikkel Jørgensen | Wei Yue | Donghong Yu | Frederik C. Krebs | Hongzheng Chen | Eva Bundgaard
Intravenous injection of mesenchymal stem cells is effective in treating liver fibrosis

Author(s): Wei Zhao | Jun-Jie Li | Da-Yong Cao | Xiao Li | Lin-Ying Zhang | Yong He | Shu-Qiang Yue | De-Sheng Wang | Ke-Feng Dou
Pattern Expression Nonnegative Matrix Factorization: Algorithm and Applications to Blind Source Separation

Author(s): Junying Zhang | Le Wei | Xuerong Feng | Zhen Ma | Yue Wang
Transcriptome analysis of Bupleurum chinense focusing on genes involved in the biosynthesis of saikosaponins

Author(s): Sui Chun | Zhang Jie | Wei Jianhe | Chen Shilin | Li Ying | Xu Jiesen | Jin Yue | Xie Caixiang | Gao Zhihui | Chen Hongjiang | Yang Chengmin | Zhang Zheng | Xu Yanhong
Application Layer Multicast Technology of Streaming Media

Author(s): Jiansheng Liu | Jiajia Wei | Guangxue Yue | Linquan Xie | Xiaofeng Xiong
Survey on Scheduling Technologies of P2P Media Streaming

Author(s): Guangxue Yue | Nanqing Wei | Jiansheng Liu | Xiaofeng Xiong | Linquan Xie
A Novel Network Traffic Anomaly Detection Model Based on Superstatistics Theory

Author(s): Yue Yang | Hanping Hu | Wei Xiong | Fan Ding
Detection of copy number variations in rice using array-based comparative genomic hybridization

Author(s): Yu Ping | Wang Caihong | Xu Qun | Feng Yue | Yuan Xiaoping | Yu Hanyong | Wang Yiping | Tang Shengxiang | Wei Xinghua
On the Approximation of Fuzzy System

Author(s): Shihong Yue | Wei Chen | Jin Wang | Huaxiang Wang
Induction of Cyclooxygenase-2 Expression by Hepatitis B Virus Depends on Demethylation-associated Recruitment of Transcription Factors to the Promoter

Author(s): Yue Xin | Yang Fang | Yang Yongbo | Mu Yongxin | Sun Wei | Li Wei | Xu Dongping | Wu Jianguo | Zhu Ying
Expression of interleukin 6 in brain and colon of rats with TNBS-induced colitis

Author(s): Kai Wang, Chuan-Ping Yuan, Wei Wang, Zhan-Qing Yang, Wei Cui, Lian-Zhi Mu, Zhan-Peng Yue, Xiu-Ling Yin, Zhong-Ming Hu, Ju-Xiong Liu
Porcine circovirus type 2 (PCV2): genetic variation and newly emerging genotypes in China

Author(s): Guo Long | Lu Yue | Wei Yan | Huang Li | Liu Chang
In Vivo Bioassay of Recombinant Human Growth Hormone Synthesized in B. mori Pupae

Author(s): Hanglian Lan | Zuoming Nie | Yue Liu | Zhengbing Lv | Yingshuo Liu | Yanping Quan | Jianqing Chen | Qingliang Zhen | Qin Chen | Dan Wang | Qing Sheng | Wei Yu | Jian Chen | Xiangfu Wu | Yaozhou Zhang
Endoplasmic reticulum protein 29 (ERp29), a protein related to sperm maturation is involved in sperm-oocyte fusion in mouse

Author(s): Ying Xiaoqian | Liu Yue | Guo Qiangsu | Qu Fei | Guo Wei | Zhu Yemin | Ding Zhide
Research of X-ray Nondestructive Detection System for High-speed running Conveyor Belt with Steel Wire Ropes

Author(s): Junfeng Wang | Changyun Miao | Yue Cui | Wei Wang | Lei Zhou
Poly[[diaquahemi-μ4-oxalato-μ2-oxalato-praseodymium(III)] monohydrate]

Author(s): Ting-Hai Yang | Qiang Chen | Wei Zhuang | Zhe Wang | Bang-Yi Yue
Increased p38-MAPK is responsible for chemotherapy resistance in human gastric cancer cells

Author(s): Guo Xianling | Ma Nannan | Wang Jin | Song Jianrui | Bu Xinxin | Cheng Yue | Sun Kai | Xiong Haiyan | Jiang Guocheng | Zhang Baihe | Wu Mengchao | Wei Lixin
Pattern Expression Nonnegative Matrix Factorization: Algorithm and Applications to Blind Source Separation

Author(s): Junying Zhang | Le Wei | Xuerong Feng | Zhen Ma | Yue Wang
High Expression of TCF-4 Positively Correlated with Lung Cancer Progression

Author(s): Lianhe YANG | Hongtao XU | Yan WANG | Yang LIU | Yue ZHAO | Shundong DAI | Qiang WEI | Yuan MIAO | Yang HAN | Zhiqiang YANG | Nan LIU | Enhua WANG
The Relationship between EGFR Mutations and Response and Prognosis of Tyrosine Kinase Inhibitors in Advanced Non-small-cell Lung Cancer

Author(s): Xinyong ZHANG | Liyan XU | Hui WANG | Yunzhong ZHU | Zhe LIU | Wentao YUE | Junfang TANG | Wei WU | Zan LIU | Yuhua WU | Chunyan ZHANG | Yuankai SHI | Mengzhao WANG | Heling SHI | Mingzhi LI | Qiyi MENG | Lili GUO | Jinghui WANG | Xuebing LI
(E)-2-(Cyclohexylmethylene)succinic acid

Author(s): Wei Wang | Yi Deng | Xiao-hui Cao | Yue Wang | Ling Qin
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?