Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Wei Zheng"

ADD TO MY LIST
 
A Biomechanical Research of Growth Control of Spine by Shape Memory Alloy Staples

Author(s): Wei Zhang | Yonggang Zhang | Guoquan Zheng | Ruyi Zhang | Yan Wang
LEPREL1 Expression in Human Hepatocellular Carcinoma and Its Suppressor Role on Cell Proliferation

Author(s): Jianguo Wang | Xiao Xu | Zhikun Liu | Xuyong Wei | Runzhou Zhuang | Di Lu | Lin Zhou | Haiyang Xie | Shusen Zheng
Route to 100 TW Ti: Sapphire laser at repetitive mode

Author(s): Teng Hao | Ma Jinglong | Wang Zhaohua | Zheng Yi | Ge Xulei | Wei Zhiyi | Li Yutong | Zhang Jie
Efficient Radio Map Construction Based on Low-Rank Approximation for Indoor Positioning

Author(s): Yongli Hu | Wei Zhou | Zheng Wen | Yanfeng Sun | Baocai Yin
Facile Synthesis and Characterization of Au Nanoclusters-Silica Fluorescent Composite Nanospheres

Author(s): Huiping Wang | Chaoyong Xu | Chengzhi Zheng | Wei Xu | Tianjiao Dong | Kanglei Liu | Heyou Han | Jiangong Liang
Light extraction improvement of InGaN light-emitting diodes with large-area highly ordered ITO nanobowls photonic crystal via self-assembled nanosphere lithography

Author(s): Kui Wu | Yiyun Zhang | Tongbo Wei | Ding Lan | Bo Sun | Haiyang Zheng | Hongxi Lu | Yu Chen | Junxi Wang | Yi Luo | Jinmin Li
A new endoscopic ultrasonography image processing method to evaluate the prognosis for pancreatic cancer treated with interstitial brachytherapy

Author(s): Wei Xu | Yan Liu | Zheng Lu | Zhen-Dong Jin | Yu-Hong Hu | Jian-Guo Yu | Zhao-Shen Li
OptiVol fluid index predicts acute decompensation of heart failure with a high rate of unexplained events

Author(s): Xin-Wei Yang | Wei Hua | Li-Gang Ding | Jing Wang | Li-Hui Zheng | Chong-Qiang Li | Zhi-Min Liu | Ke-Ping Chen | Shu Zhang
Lower Limb Wearable Capacitive Sensing and Its Applications to Recognizing Human Gaits

Author(s): Enhao Zheng | Baojun Chen | Kunlin Wei | Qining Wang
Adiposity and Fat Distribution in relation to Inflammation and Oxidative Stress in a Relatively Lean Population of Chinese Women

Author(s): Sheng-Hui Wu | Xiao-Ou Shu | Wong-Ho Chow | Yong-Bing Xiang | Xianglan Zhang | Qiuyin Cai | Hong-Lan Li | Ginger Milne | Wanqing Wen | Bu-Tian Ji | Nathaniel Rothman | Yu-Tang Gao | Wei Zheng | Gong Yang
Correlates of High Serum C-Reactive Protein Levels in a Socioeconomically Disadvantaged Population

Author(s): Xianglan Zhang | Xiao-Ou Shu | LisaB. Signorello | Margaret K. Hargreaves | Qiuyin Cai | MacRae F. Linton | Sergio Fazio | Wei Zheng | William J. Blot
Stability and Reliability of Plasma Level of Lipid Biomarkers and Their Correlation with Dietary Fat Intake

Author(s): Sang-Ah Lee | Wanqing Wen | Yong-Bing Xiang | Sergio Fazio | MacRae F. Linton | Qiuyin Cai | Dake Liu | Wei Zheng | Xiao-Ou Shu
Endostatin Polymorphism 4349G/A(D104N) Is Not Associated with Aggressiveness of Disease in Postate Cancer

Author(s): He Cheng Li | Qiu Yin Cai | Eric T. Shinohara | Hui Cai | Carolyn Cao | Zuo Fei Wang | Ming Teng | Wei Zheng | Bo Lu
Endostatin Polymorphism 4349G/A(D104N) Is Not Associated with Aggressiveness of Disease in Prostate Cancer

Author(s): He Cheng Li | Qiu Yin Cai | Eric T. Shinohara | Hui Cai | Carolyn Cao | Zuo Fei Wang | Ming Teng | Wei Zheng | Bo Lu
New Developments in Time-Delay Systems and Its Applications in Engineering

Author(s): Guangdeng Zong | Wei Xing Zheng | Ligang Wu | Yang Yi
Simulated Microgravity Combined with Polyglycolic Acid Scaffold Culture Conditions Improves the Function of Pancreatic Islets

Author(s): Yimin Song | Zheng Wei | Chun Song | Shanshan Xie | Jinfa Feng | Jiehou Fan | Zengling Zhang | Yubo Shi
A QoS-Satisfied Prediction Model for Cloud-Service Composition Based on a Hidden Markov Model

Author(s): Qingtao Wu | Mingchuan Zhang | Ruijuan Zheng | Ying Lou | Wangyang Wei
Accurate Counting Bloom Filters for Large-Scale Data Processing

Author(s): Wei Li | Kun Huang | Dafang Zhang | Zheng Qin
Is Deqi an Indicator of Clinical Efficacy of Acupuncture? A Systematic Review

Author(s): Shuo Zhang | Wei Mu | Lu Xiao | Wen-Ke Zheng | Chun-Xiang Liu | Li Zhang | Hong-Cai Shang
Appropriate treatment of acute sigmoid volvulus in the emergency setting

Author(s): Zheng Lou | En-Da Yu | Wei Zhang | Rong-Gui Meng | Li-Qiang Hao | Chuan-Gang Fu
Massive presacral bleeding during rectal surgery: From anatomy to clinical practice

Author(s): Zheng Lou | Wei Zhang | Rong-Gui Meng | Chuan-Gang Fu
Identification and Expression Profile Analysis of Odorant Binding Proteins in the Oriental Fruit Fly Bactrocera dorsalis

Author(s): Weiwei Zheng | Wei Peng | Chipan Zhu | Qun Zhang | Giuseppe Saccone | Hongyu Zhang
The Genus Gnaphalium L. (Compositae): Phytochemical and Pharmacological Characteristics

Author(s): Xing Zheng | Wei Wang | Huishan Piao | Weiqiang Xu | Haibo Shi | Chengai Zhao
Near-Infrared Indocyanine Materials for Bioanalysis and Nano-TiO2 Photoanodes of Solar Cell

Author(s): Liqiu Wang | Pengjun Wang | Yang Liu | Weiwei Nie | Xiaofei Lv | Yue Wei | Yangyang Hao | Hailing Yu | Liang Tian | Lihui Zheng | Liuqing Yang
Identification of Genes Critical for Resistance to Infection by West Nile Virus Using RNA-Seq Analysis

Author(s): Feng Qian | Lisa Chung | Wei Zheng | Vincent Bruno | Roger P. Alexander | Zhong Wang | Xiaomei Wang | Sebastian Kurscheid | Hongyu Zhao | Erol Fikrig | Mark Gerstein | Michael Snyder | Ruth R. Montgomery
SOC EKF Estimation based on a Second-order LiFePO4 Battery Model

Author(s): Zheng Zhu | Wei Jin Sun | Yongbing Rong | Dan Liu
An IOT Security Risk Autonomic Assessment Algorithm

Author(s): Ruijuan Zheng | Mingchuan Zhang | Qingtao Wu | Chunlei Yang | Wangyang Wei | Dan Zhang | Zhengchao Ma
Study of high indium InXGa1-XN alloys with synchrotron radiation

Author(s): Wei Zheng | Zhe Chuan Feng | Rui Sheng Zheng | Hao-Hsiung Lin | Xin Qiang Wang | Ting-Shan Chan | Ling-Yun Jang | Chee Wee Liu
Visual Appearance-Based Unmanned Vehicle Sequential Localization

Author(s): Wei Liu | Nanning Zheng | Jianru Xue | Xuetao Zhang | Zejian Yuan
The Dynamic Performance of Concrete under Impact Loading

Author(s): Wei Shi | Guoping Jiang | Zheng Chunhang | Wu Rujun
The Entropy of Co-Compact Open Covers

Author(s): Zheng Wei | Yangeng Wang | Guo Wei | Tonghui Wang | Steven Bourquin
Configuration Optimization Method of Reconfigurable Manufacturing Systems

Author(s): Xie Xiaowen | Zheng Beirong | Xue Wei
Drawing Clustered Graph Using Modular Decomposition Tree

Author(s): Wan-Yu Deng | Kai Zhang | Qing-Hua Zheng | Wei Wei
A long adult intussusception secondary to transverse colon cancer

Author(s): Xie-Qun Xu | Tao Hong | Wei Liu | Chao-Ji Zheng | Xiao-Dong He | Bing-Lu Li
Foreign body retained in liver long after gauze packing

Author(s): Jian Xu | Heng Wang | Zheng-Wei Song | Miao-Da Shen | Shao-Hua Shi | Wei Zhang | Min Zhang | Shu-Sen Zheng
Contribution of CFTR to Alveolar Fluid Clearance by Lipoxin A4 via PI3K/Akt Pathway in LPS-Induced Acute Lung Injury

Author(s): Yi Yang | Yang Cheng | Qing-Quan Lian | Li Yang | Wei Qi | De-Rong Wu | Xia Zheng | Yong-Jian Liu | Wen-Juan Li | Sheng-Wei Jin | Fang Gao Smith
The Cardioprotective Effects of Citric Acid and L-Malic Acid on Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury

Author(s): Xilan Tang | Jianxun Liu | Wei Dong | Peng Li | Lei Li | Chengren Lin | Yongqiu Zheng | Jincai Hou | Dan Li
A Convenient RP-HPLC Method for Assay Bioactivities of Angiotensin I-Converting Enzyme Inhibitory Peptides

Author(s): Wei Wang | Nan Wang | Yu Zhang | Zheng Cai | Qihe Chen | Guoqing He
Cellular Anchorage Sensing and Anoikis

Author(s): Wei Du | Zhi-chao Zheng | Zhe Liu | Zhen-yi Ma
Effect of regulatory dendritic cells on IL-10-producing regulatory B cells of skin allograft in mice

Author(s): Yu-xiang WEI | Wen-qiang ZHOU | Li XIAO | De-hua ZHENG | Zhi QI | Ming CAI | Ye-yong QIAN | Tao YU | Ke LIAO | Bing-yi SHI
Histopathological features and optimal operative procedure for patients with late intractable epilepsy after traumatic brain injuries

Author(s): Jin-xi GAO | Liang-feng WEI | Peng-fan YANG | Zhao-cong ZHENG | Zheng LIU | Shou-sen WANG
Combined radiotherapy and chemotherapy for pediatric medulloblastoma: a clinical study of 33 cases

Author(s): Wei ZHENG | Qing NIE | Jing-bo KANG | Ping YANG | Li-ping ZHANG | Fang-ming LI
Effect of cytokine on differentiation to Th17 and secretion of IL-17 of mouse spleen mononuclear cells

Author(s): Hui-li ZHENG | Hai-bin LI | Li XIAO | Wei ZHAO | Guo-sheng DU | Zhen WANG | Bing-yi SHI
Differences of Excess and Deficiency Zheng in Patients with Chronic Hepatitis B by Urinary Metabonomics

Author(s): Shujun Sun | Jianye Dai | Junwei Fang | Xiaojun Gou | Huijuan Cao | Ningning Zheng | Yang Wang | Wei Zhang | Yongyu Zhang | Wei Jia | Yiyang Hu
Similar Connotation in Chronic Hepatitis B and Nonalcoholic Fatty Liver Patients with Dampness-Heat Syndrome

Author(s): Jianye Dai | Shujun Sun | Jianmei Cao | Yu Zhao | Huijuan Cao | Ningning Zheng | Junwei Fang | Yang Wang | Wei Zhang | Yongyu Zhang | Yiyang Hu | Zhiwei Cao
Comparisons of LES and RANS Computations with PIV Experiments on a Cylindrical Cavity Flow

Author(s): Wen-Tao Su | Xiao-Bin Li | Feng-Chen Li | Xian-Zhu Wei | Zhi-Ying Zheng | Xin Zhang
Prognostic value of preoperative mean corpuscular volume in esophageal squamous cell carcinoma

Author(s): Yu-Zhen Zheng | Shu-Qin Dai | Wei Li | Xun Cao | Yong Li | Lan-Jun Zhang | Jian-Hua Fu | Jun-Ye Wang
Surgical treatment of a patient with peliosis hepatis: A case report

Author(s): Wei Pan | Hai-Jie Hong | Yan-Ling Chen | Sheng-Hua Han | Chang-Yue Zheng
Id2 regulates the proliferation of squamous cell carcinoma in vitro via the NF-Kappa B/Cyclin D1 pathway

Author(s): Chuan Wang | Qiang Chen | Yuki Hamajima | Wei Sun | Yi-Qing Zheng | Xiao-Hua Hu | Frank G. Ondrey | Ji-Zhen Lin
Synthesis, Biological Evaluation, and Pharmacokinetic Study of Novel Liguzinediol Prodrugs

Author(s): Zheng Liu | Wei Li | Hong-Mei Wen | Hui-Min Bian | Jing Zhang | Lei Chen | Long Chen | Kun-Di Yang
Cytotoxic and Antibacterial Cembranoids from a South China Sea Soft Coral, Lobophytum sp.

Author(s): Min Zhao | Jian Yin | Wei Jiang | Minshan Ma | Xinxiang Lei | Zheng Xiang | Jianyong Dong | Kexin Huang | Pengcheng Yan
Therapeutic Efficacy of Fuzheng-Huayu Tablet Based Traditional Chinese Medicine Syndrome Differentiation on Hepatitis-B-Caused Cirrhosis: A Multicenter Double-Blind Randomized Controlled Trail

Author(s): Ya-Nan Song | Ji-Jia Sun | Yi-Yu Lu | Lie-Ming Xu | Yue-Qiu Gao | Wei Zhang | Xiao-Su Wang | Dong-Ying Xue | Qing-Shan Zheng | Shi-Bing Su
A Novel Image Fusion Method Based on FRFT-NSCT

Author(s): Peiguang Wang | Hua Tian | Wei Zheng
Saikosaponin a Enhances Transient Inactivating Potassium Current in Rat Hippocampal CA1 Neurons

Author(s): Wei Xie | Yun Hong Yu | Yong Ping Du | Yun Yan Zhao | Chang Zheng Li | Lin Yu | Jian Hong Duan | Jun Ling Xing
Preparation of a Paeonol-Containing Temperature-Sensitive In Situ Gel and Its Preliminary Efficacy on Allergic Rhinitis

Author(s): Kedan Chu | Lidian Chen | Wei Xu | Huang Li | Yuqin Zhang | Weirong Xie | Jian Zheng
Determinants of vigilance in a reintroduced population of Père David's deer

Author(s): Wei ZHENG, Guy BEAUCHAMP, Xuelei JIANG, Zhongqiu LI, Qinglong YANG
A Novel Problem-solving Metric for Future Internet Routing Based on Virtualization and Cloud-computing

Author(s): Ruijuan Zheng | Mingchuan Zhang | Qingtao Wu | Wangyang Wei | Haixia Zhao
Cognitive Internet of Things: Concepts and Application Example

Author(s): Mingchuan Zhang | Haixia Zhao | Ruijuan Zheng | Qingtao Wu | Wangyang Wei
Single-cell sequencing analysis characterizes common and cell-lineage-specific mutations in a muscle-invasive bladder cancer

Author(s): Li Yingrui | Xu Xun | Song Luting | Hou Yong | Li Zesong | Tsang Shirley | Li Fuqiang | Im Kate | Wu Kui | Wu Hanjie | Ye Xiaofei | Li Guibo | Wang Linlin | Zhang Bo | Liang Jie | Xie Wei | Wu Renhua | Jiang Hui | Liu Xiao | Yu Chang | Zheng Hancheng | Jian Min | Nie Liping | Wan Lei | Shi Min | Sun Xiaojuan | Tang Aifa | Guo Guangwu | Gui Yaoting | Cai Zhiming | Li Jingxiang | Wang Wen | Lu Zuhong | Zhang Xiuqing | Bolund Lars | Kristiansen Karsten | Wang Jian | Yang Huanming | Dean Michael | Wang Jun
Outbreaks of highly pathogenic porcine reproductive and respiratory syndrome in Jiangxi province, China

Author(s): Guo Aijiang | Wu Guohua | Gong Wei | Luo Xuenong | Zheng Haixue | Jia Huanjie | Cai Xuepeng
Sex differences in renal angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) activity are 17β-oestradiol-dependent and sex chromosome-independent

Author(s): Liu Jun | Ji Hong | Zheng Wei | Wu Xie | Zhu Janet J | Arnold Arthur P | Sandberg Kathryn
Enhanced efficacy and specificity of epithelial ovarian carcinogenesis by embedding a DMBA-coated cloth strip in the ovary of rat

Author(s): Huang Yiping | Jiang Wei | Wang Yisheng | Zheng Yufang | Cong Qing | Xu Congjian
Mesothelin regulates growth and apoptosis in pancreatic cancer cells through p53-dependent and -independent signal pathway

Author(s): Zheng Chunning | Jia Wei | Tang Yong | Zhao HuiLiang | Jiang Yingsheng | Sun Shaochuan
Down-regulation of the PI3K/Akt signaling pathway and induction of apoptosis in CA46 Burkitt lymphoma cells by baicalin

Author(s): Huang Yi | Hu Jianda | Zheng Jing | Li Jing | Wei Tiannan | Zheng Zhihong | Chen Yingyu
Oncogenic role of the chromobox protein CBX7 in gastric cancer

Author(s): Zhang Xiao-Wei | Zhang Li | Qin Wei | Yao Xiao-Hong | Zheng Lei-Zhen | Liu Xin | Li Jin | Guo Wei-Jian
p53 nuclear accumulation and ERα expression in ductal hyperplasia of breast in a cohort of 215 Chinese women

Author(s): Mao Xiao-yun | Fan Chui-feng | Zheng Hua-chuan | Wei Jing | Yao Fan | Jin Feng
Correlation of SRSF1 and PRMT1 expression with clinical status of pediatric acute lymphoblastic leukemia

Author(s): Zou Limin | Zhang Han | Du Chaohao | Liu Xiao | Zhu Shanshan | Zhang Wei | Li Zhigang | Gao Chao | Zhao Xiaoxi | Mei Mei | Bao Shilai | Zheng Huyong
Identification and profiling of circulating antigens by screening with the sera from schistosomiasis japonica patients

Author(s): Lu Yan | Xu Bin | Ju Chuan | Mo Xiaojin | Chen Shenbo | Feng Zheng | Wang Xiaoning | Hu Wei
Noninvasive Fetal Trisomy (NIFTY) test: an advanced noninvasive prenatal diagnosis methodology for fetal autosomal and sex chromosomal aneuploidies

Author(s): Jiang Fuman | Ren Jinghui | Chen Fang | Zhou Yuqiu | Xie Jiansheng | Dan Shan | Su Yue | Xie Jianhong | Yin Baomin | Su Wen | Zhang Huakun | Wang Wei | Chai Xianghua | Lin Linhua | Guo Hui | Li Qiyun | Li Peipei | Yuan Yuying | Pan Xiaoyu | Li Yihan | Liu Lifu | Chen Huifei | Xuan Zhaoling | Chen Shengpei | Zhang Chunlei | Zhang Hongyun | Tian Zhongming | Zhang Zhengyu | Jiang Hui | Zhao Lijian | Zheng Weimou | Li Songgang | Li Yingrui | Wang Jun | Wang Jian | Zhang Xiuqing
LINE-1 methylation status and its association with tetralogy of fallot in infants

Author(s): Sheng Wei | Wang Huijun | Ma Xiaojing | Qian Yanyan | Zhang Ping | Wu Yao | Zheng Fengyun | Chen Long | Huang Guoying | Ma Duan
Large-scale risk prediction applied to Genetic Analysis Workshop 17 mini-exome sequence data

Author(s): Li Gengxin | Ferguson John | Zheng Wei | Lee Joon | Zhang Xianghua | Li Lun | Kang Jia | Yan Xiting | Zhao Hongyu
Collapsing-based and kernel-based single-gene analyses applied to Genetic Analysis Workshop 17 mini-exome data

Author(s): Li Lun | Zheng Wei | Lee Joon | Zhang Xianghua | Ferguson John | Yan Xiting | Zhao Hongyu
Whole-tree Agarwood-Inducing Technique: An Efficient Novel Technique for Producing High-Quality Agarwood in Cultivated Aquilaria sinensis Trees

Author(s): Yangyang Liu | Huaiqiong Chen | Yun Yang | Zheng Zhang | Jianhe Wei | Hui Meng | Weiping Chen | Jindong Feng | Bingchun Gan | Xuyu Chen | Zhihui Gao | Junqin Huang | Bo Chen | Hongjiang Chen
Remove and recover phosphorus during anaerobic digestion of excess sludge by adding waste iron scrap

Author(s): Zheng Wei | Li Xiao Ming | Wang Dong Bo | Yang Qi | Luo Kun | Jing Yang Guo | Zeng Guang Ming
An IOT Security Risk Autonomic Assessment Algorithm

Author(s): Ruijuan Zheng | Mingchuan Zhang | Qingtao Wu | Chunlei Yang | Wangyang Wei | Dan Zhang | Zhengchao Ma
Study of high indium InXGa1-XN alloys with synchrotron radiation

Author(s): Wei Zheng | Zhe Chuan Feng | Rui Sheng Zheng | Hao-Hsiung Lin | Xin Qiang Wang | Ting-Shan Chan | Ling-Yun Jang | Chee Wee Liu
Differentiation of Induced Pluripotent Stem Cells into Male Germ Cells In Vitro through Embryoid Body Formation and Retinoic Acid or Testosterone Induction

Author(s): Peng Li | Hongliang Hu | Shi Yang | Ruhui Tian | Zhenzhen Zhang | Wei Zhang | Meng Ma | Yong Zhu | Xizhi Guo | Yiran Huang | Zuping He | Zheng Li
Simulated Direct Selection for Feed Conversion Ratio in Laying Hens and its Effect on Relative Traits

Author(s): Zong Tao Peng | Chuan Wei Zheng | Bing Liao | Hong Guang Qiao | Zhong Hua Ning
Synthesis of Effective and Qualified Cu-doped ZnSe Quantum Dots and Their Optical Properties

Author(s): ZHENG Jin-Ju, CAO Sheng, GAO Feng-Mei, WEI Guo-Dong, JIA Long, YANG Wei-You
Microstrcture Characterization and Properties of TiO2/α-FeOOH Nanocomposites

Author(s): WANG Yan-Fei, WANG Wei, ZHENG Yi-Fan, LI Guo-Hua
Mutations and Down-Regulation of CDX1 in Children with Anorectal Malformations

Author(s): Tao Zhang, Xiao Bing Tang, Li Li Wang, Yu Zuo Bai, Guang Rong Qiu, Zheng Wei Yuan, Wei Lin Wang
High Level of COP1 Expression is Associated with Poor Prognosis in Primary Gastric Cancer

Author(s): Yuan-fang Li, Dan-dan Wang, Bai-wei Zhao, Wei Wang, Chun-yu Huang, Yong-ming Chen, Yan Zheng, Rajiv Prasad Keshari, Jian-chuan Xia, Zhi-wei Zhou
Clinical features and risk factors of acute hepatitis E with severe jaundice

Author(s): Bin Xu | Hai-Bin Yu | Wei Hui | Jia-Li He | Lin-Lin Wei | Zheng Wang | Xin-Hui Guo
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions