Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Weidong Yang"

ADD TO MY LIST
 
A Simple Spatial Working Memory and Attention Test on Paired Symbols Shows Developmental Deficits in Schizophrenia Patients

Author(s): Wei Song | Kai Zhang | Jinhua Sun | Lina Ma | Forrest Fabian Jesse | Xiaochun Teng | Ying Zhou | Hechen Bao | Shiqing Chen | Shuai Wang | Beimeng Yang | Xixia Chu | Wenhua Ding | Yasong Du | Zaohuo Cheng | Bin Wu | Shanguang Chen | Guang He | Lin He | Xiaoping Chen | Weidong Li
Bioinformatics Analysis for the Antirheumatic Effects of Huang-Lian-Jie-Du-Tang from a Network Perspective

Author(s): Haiyang Fang | Yichuan Wang | Tinghong Yang | Yang Ga | Yi Zhang | Runhui Liu | Weidong Zhang | Jing Zhao
A Fast Adaptive Receive Antenna Selection Method in MIMO System

Author(s): Chaowei Wang | Weidong Wang | Cheng Wang | Shuai Wang | Yang Yu
Involvement of miR-20a in Promoting Gastric Cancer Progression by Targeting Early Growth Response 2 (EGR2)

Author(s): Xiangsheng Li | Zhichao Zhang | Ming Yu | Liqi Li | Guangsheng Du | Weidong Xiao | Hua Yang
Design, Synthesis and Inhibitory Properties against Coxsackie B3/B6 of Some Novel Triazole Derivatives

Author(s): Dongping Shao | Yanbing Yang | Fei Xue | Xianjin Luo | Reyila Wubulikasimu | Yuhuan Li | Rongmei Gao | Weidong Ye
Energy Efficiency Maximization through Cooperative Transmit and Receive Antenna Selection for Multicell MU-MIMO System

Author(s): Yanjie Dong | Yinghai Zhang | Weidong Wang | Gaofeng Cui | Yang Yu
Is Yangxue Qingnao Granule Combined with Antihypertensive Drugs, a New Integrative Medicine Therapy, More Effective Than Antihypertensive Therapy Alone in Treating Essential Hypertension?

Author(s): Jie Wang | Xiaochen Yang | Bo Feng | Weidong Qian | Zhuyuan Fang | Wei Liu | Haixia Li | Xiaoke Li | Fuyong Chu | Xingjiang Xiong
GCS overexpression is associated with multidrug resistance of human HCT-8 colon cancer cells

Author(s): Song Min | Zang Weidong | Zhang Baohua | Cao Jing | Yang Guanrui
Antioxidant Properties of cis-Z,Z'-3a.7a',7a.3a'-Dihydroxy-ligustilide on Human Umbilical Vein Endothelial Cells in Vitro

Author(s): Weidong Li | Yu Wu | Xuedong Liu | Cuiping Yan | Dan Liu | Yang Pan | Guangming Yang | Fangzhou Yin | Zebin Weng | Ding Zhao | Zhipeng Chen | Baochang Cai
Correlation of Apparent Diffusion Coefficient with Histologic Type and Grade 
of Lung Cancer

Author(s): Fei LI | Tielian YU | Weidong LI | Chong ZHANG | Yang CAO | Datong SU | Ying WANG | Dong LI
Metabolic Profiling Study of Yang Deficiency Syndrome in Hepatocellular Carcinoma by NMR and Pattern Recognition

Author(s): Xueqiang Huang | Qunwei Chen | Genjin Yang | Weixing Dai | Qingbo Lang | Juan Du | Shikai Yan | Weidong Zhang | Changquan Ling
Successful Remove of a Metal Axletree Causing Penile Strangulation in a 19-Year-Old Male by Degloving Operation

Author(s): Weidong Gan | Rong Yang | Changwei Ji | Huibo Lian | Hongqian Guo
Design and Analysis of a Novel Surface Acoustic Wave Micro Position Sensor

Author(s): Kai Yang | Zhigang Li | Liwei Shang | Weidong Yi
Microscopic observation of the intercellular transport of CdTe quantum dot aggregates through tunneling-nanotubes

Author(s): Lan Mi | Rongling Xiong | Yu Zhang | Weidong Yang | Ji-Yao Chen | Pei-Nan Wang
Design and Analysis of a Novel Surface Acoustic Wave Micro Position Sensor

Author(s): Liwei Shang | Weidong Yi | Kai Yang | Zhigang Li
Intensive Reading and Necessity to Integrate Learning Strategies Instruction

Author(s): Weidong Yang | Weiping Dai | Lijia Gao
Study on Construction of Emergency Plan Ontology Model

Author(s): Huang Weidong | Yang Jidong | Zhao Jia | Zhai Danni
Rote Memorization of Vocabulary and Vocabulary Development

Author(s): Weidong Yang | Weiping Dai
Pitfalls of DG index in quantifying biodiversity and its intrinsic implication as a community parameter: a comment

Author(s): Shaokui Yan | Anand Narain Singh | Hongbing Qiu | Weidong Zhang | Silong Wang | Yang Cui
A BAC/BIBAC-based physical map of chickpea, Cicer arietinum L

Author(s): Zhang Xiaojun | Scheuring Chantel | Zhang Meiping | Dong Jennifer | Zhang Yang | Huang James | Lee Mi-Kyung | Abbo Shahal | Sherman Amir | Shtienberg Dani | Chen Weidong | Muehlbauer Fred | Zhang Hong-Bin
Keratin 18 attenuates estrogen receptor α-mediated signaling by sequestering LRP16 in cytoplasm

Author(s): Meng Yuanguang | Wu Zhiqiang | Yin Xiaoyun | Zhao Yali | Chen Meixia | Si Yiling | Yang Jie | Fu Xiaobing | Han Weidong
Expression of DLL4 and VEGF in Lung Adenocarcinoma and their Relationship with Angiogenesis in Tumor

Author(s): Xiaoping LI | Qingfu ZHANG | Bin LU | Xueshan QIU | Yang LUO | Weidong ZHANG | Shun XU

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program