Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Wen-Tao Wang"

ADD TO MY LIST
 
Value of α-fetoprotein in association with clinicopathological features of hepatocellular carcinoma

Author(s): Chang Liu | Guang-Qin Xiao | Lu-Nan Yan | Bo Li | Li Jiang | Tian-Fu Wen | Wen-Tao Wang | Ming-Qing Xu | Jia-Yin Yang
Health-related quality of life of 256 recipients after liver transplantation

Author(s): Pei-Xian Chen | Lu-Nan Yan | Wen-Tao Wang
Comparison of total splenic artery embolization and partial splenic embolization for hypersplenism

Author(s): Xin-Hong He | Jian-Jian Gu | Wen-Tao Li | Wei-Jun Peng | Guo-Dong Li | Sheng-Ping Wang | Li-Chao Xu | Jun Ji
Prophylaxis of chronic kidney disease after liver transplantation - experience from west China

Author(s): Zhen-Yong Shao | Lu-Nan Yan | Wen-Tao Wang | Bo Li | Tian-Fu Wen | Jia-Yin Yang | Ming-Qing Xu | Ji-Chun Zhao | Yong-Gang Wei
Interleukin-10-1082G/A polymorphism and acute liver graft rejection: A meta-analysis

Author(s): Fei Liu | Bo Li | Wen-Tao Wang | Yong-Gang Wei | Lv-Nan Yan | Tian-Fu Wen | Ming-Qing Xu | Jia-Yin Yang
Quality of life and psychological outcome of donors after living donor liver transplantation

Author(s): Shu-Guang Jin | Bo Xiang | Lu-Nan Yan | Zhe-Yu Chen | Jia-Ying Yang | Ming-Qing Xu | Wen-Tao Wang
Interleukin-10 gene polymorphisms and hepatocellular carcinoma susceptibility: A meta-analysis

Author(s): Yong-Gang Wei | Fei Liu | Bo Li | Xi Chen | Yu Ma | Lv-Nan Yan | Tian-Fu Wen | Ming-Qing Xu | Wen-Tao Wang | Jia-Yin Yang
Origin of Giant Dielectric Permittivity in CaCu3Ti4O12 Ceramics

Author(s): HAO Wen-Tao, ZHANG Jia-Liang, TAN Yong-Qiang, ZHENG Peng, WANG Chun-Lei
Preparation and Characterization of Water―soluble Graphene and Highly Conducting Films

Author(s): CHEN Cao, ZHAI Wen-Tao, ZHENG Wen-Ge, LU Ding-Ding, WANG Jing,SHEN Bin, ZHANG Hao-Bin
Total embolization of the main splenic artery as a supplemental treatment modality for hypersplenism

Author(s): Xin-Hong He | Wen-Tao Li | Wei-Jun Peng | Guo-Dong Li | Sheng-Ping Wang | Li-Chao Xu
Effect of b value on monitoring therapeutic response by diffusion-weighted imaging

Author(s): Zhao-Xia Jiang, Wei-Jun Peng, Wen-Tao Li, Feng Tang, Shi-Yuan Liu, Xu-Dong Qu, Jian-Hua Wang, Hong-Feng Lu
Tacrolimus dosage requirements in living donor liver transplant recipients with small-for-size grafts

Author(s): Fei Liu, Ya Li, Xiang Lan, Yong-Gang Wei, Bo Li, Lv-Nan Yan, Tian-Fu Wen, Ji-Chun Zhao, Ming-Qing Xu, Wen-Tao Wang, Jia-Yin Yang
Indicators of prognosis after liver transplantation in Chinese hepatocellular carcinoma patients

Author(s): Jin Li, Lu-Nan Yan, Jian Yang, Zhe-Yu Chen, Bo Li, Yong Zeng, Tian-Fu Wen, Ji-Chun Zhao, Wen-Tao Wang, Jia-Yin Yang, Ming-Qing Xu, Yu-Kui Ma
Microproteinuria for detecting calcineurin inhibitor-related nephrotoxicity after liver transplantation

Author(s): Jing Li, Bin Liu, Lu-Nan Yan, Lan-Lan Wang, Wan Y Lau, Bo Li, Wen-Tao Wang, Ming-Qing Xu, Jia-Yin Yang, Fu-Gui Li
Management of venous stenosis in living donor liver transplant recipients

Author(s): Jie Yang, Ming-Qing Xu, Lu-Nan Yan, Wu-Sheng Lu, Xiao Li, Zheng-Rong Shi, Bo Li, Tian-Fu Wen, Wen-Tao Wang, Jia-Ying Yang
Microsurgical reconstruction of hepatic artery in A-A LDLT: 124 consecutive cases without HAT

Author(s): Yi Yang, Lu-Nan Yan, Ji-Chun Zhao, Yu-Kui Ma, Bin Huang, Bo Li, Tian-Fu Wen, Wen-Tao Wang, Ming-Qing Xu, Jia-Yin Yang
Microstructure of SiC Fiber Fabricated by Three-stage Chemical Vapor Deposition

Author(s): ZHANG Rong-Jun, YANG Yan-Qing, WANG Chen, SHEN Wen-Tao, LUO Xian
Repeat gamma knife radiosurgery for recurrent or refractory trigeminal neuralgia

Author(s): Wang Liang | Zhao Zhen-wei | Qin Huai-zhou | Li Wen-tao | Zhang Hua | Zong Jian-hai | Deng Jian-Ping | Gao Guo-dong
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona