Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Wiesława Rudnicka"

ADD TO MY LIST
 
Interaction of Helicobacter pylori with C-Type Lectin Dendritic Cell-Specific ICAM Grabbing Nonintegrin

Author(s): Eliza Miszczyk | Karolina Rudnicka | Anthony P. Moran | Marek Fol | Magdalena Kowalewicz-Kulbat | Magdalena Druszczyńska | Agnieszka Matusiak | Maria Walencka | Wiesława Rudnicka | Magdalena Chmiela
Rozpoznawanie antygenów Helicobacter pylori przez jednojądrzaste leukocyty krwi obwodowej, izolowane od pacjentów z przewlekłą dyspepsją

Author(s): Agnieszka Jarosińska | Elżbieta Czkwianianc | Magdalena Chmiela | Anna Bajer | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka
Przypuszczalna rola białka CagA w hamowaniu aktywności limfocytów na drodze apoptozy w zakażeniach wywołanych przez pałeczki Helicobacter pylori

Author(s): Beata Paziak-Domańska | Magdalena Chmiela | Agnieszka Jarosińska | Lech Pokoca | Krzysztof Zeman | Wiesława Rudnicka
Zróżnicowanie odpowiedzi humoralnej na antygeny LewisX w zakażeniach wywoływanych przez Helicobacter pylori u ludzi

Author(s): Magdalena Chmiela | Magdalena Jurkiewicz | Monika Wiśniewska | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka
Skuteczność immunoenzymatycznego testu Premier Platinum HpSA w wykrywaniu zakażeń wywoływanych przez Helicobacter pylori

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Monika Wiśniewska | Karina Malczewska | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka | Magdalena Chmiela
Znaczenie krzyżowych reakcji serologicznych w interpretacji testów ELISA w serodiagnostyce zakażeń Helicobacter pylori

Author(s): Beata Paziak-Domańska | Magdalena Chmiela | Agnieszka Jarosińska | Fedwa A. Majeed | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka
Oznaczanie antygenów Helicobacter pylori w kale z zastosowaniem testu Premier Platinum HpSA

Author(s): Monika Wiśniewska | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka | Tomasz Rechciński | Małgorzata Płonka | Władysław Bielański | Stanisław J. Konturek | Wiesława Rudnicka | Magdalena Chmiela
Odpowiedź zapalna w zakażeniach Helicobacter pylori

Author(s): Wiesława Rudnicka | Magdalena Chmiela
Przydatność wybranych metod nieinwazyjnych w wykrywaniu zakażeń Helicobacter pylori

Author(s): Monika Wiśniewska | Aneta Grębowska | Tomasz Rechciński | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka | Władysław Bielański | Małgorzata Płonka | Stanisław Konturek | Magdalena Chmielą
Monocyte response receptors in BCG driven delayed type hypersensitivity to tuberculin.

Author(s): Dominik Strapagiel | Karolina Kasztalska | Magdalena Druszczyńska | Magdalena Kowalewicz-Kulbat | Adriana Vrba | Agnieszka Matusiak | Magdalena Chmiela | Wiesława Rudnicka
Naive helper T cells from BCG-vaccinated volunteers produce IFN-gamma and IL-5 to mycobacterial antigen-pulsed dendritic cells.

Author(s): Magdalena Kowalewicz-Kulbat | Dominik Kaźmierczak | Stefan Donevski | Franck Biet | JoĂŤl Pestel | Wiesława Rudnicka
Nontuberculous mycobacteria: M. marinum, M. ulcerans, M. xenopi – brief characteristics of the bacteria and diseases caused by them

Author(s): Marek Fol | Joanna Olek | Magdalena Kowalewicz-Kulbat | Magdalena Druszczyńska | Wiesława Rudnicka
Vaccination against M. tuberculosis – what next after BCG?

Author(s): Marek Fol | Katarzyna Zawadzka | Magdalena Druszczyńska | Magdalena Kowalewicz-Kulbat | Wiesława Rudnicka
Recognition of mycobacterial antigens by phagocytes

Author(s): Magdalena Druszczyńska | Marcin Włodarczyk | Marek Fol | Wiesława Rudnicka
Vaccination against M. tuberculosis – what next after BCG?

Author(s): Marek Fol | Katarzyna Zawadzka | Magdalena Druszczyńska | Magdalena Kowalewicz-Kulbat | Wiesława Rudnicka
Recognition of mycobacterial antigens by phagocytes

Author(s): Magdalena Druszczyńska | Marcin Włodarczyk | Marek Fol | Wiesława Rudnicka
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona