Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Wiktor Łaszewicz"

ADD TO MY LIST
 
Kliniczne wartości testów diagnostycznych w rozpoznawaniu zakażenia Helicobacter pylori

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka | Elżbieta Czkwianianc | Beata Sordyl | Stanisław Łukaszek | Ewa Vogtt | Elżbieta Rożynek | Danuta Dzierżanowska | Wiktor Łaszewicz
Wpływ krótkotrwałej terapii antyrefluksowej na parametry 24-godzinnego, równoczasowego monitorowania pH w przełyku i EKG u pacjentów z chorobą refluksową przełyku i potwierdzoną angiograficznie chorobą wieńcową

Author(s): Sławomir Dobrzycki | Andrzej Baniukiewicz | Włodzimierz J. Musiał | Janusz Korecki | Dorota Skrodzka | Przemysław Prokopczuk | Anna Zaremba-Woroniecka | Jerzy Żuk | Wiktor Łaszewicz
Czy refluks żołądkowo-przełykowy może prowokować niedokrwienie mięśnia sercowego? Obserwacje osób z koronarograficznie potwierdzoną chorobą wieńcową

Author(s): Sławomir Dobrzycki | Andrzej Baniukiewicz | Włodzimierz J. Musiał | Janusz Korecki | Dorota Skrodzka | Przemysław Prokopczuk | Anna Zaremba-Woroniecka | Jerzy Żuk | Wiktor Łaszewicz
Współistnienie zakażeń grzybami drożdżopodobnymi w przypadkach patologii żołądka

Author(s): Elżbieta Krajewska-Kułak | Cecylia Łukaszuk | Wiaczesław Niczyporuk | Jacek Romatowski | Wiktor Łaszewicz | Maryna Krawczuk-Rybak | Marek Wojtukiewicz
Pierwotna amyloidoza żołądka

Author(s): Andrzej Baniukiewicz | Anna Zaremba-Woroniecka | Eugeniusz Wróblewski | Wiktor Łaszewicz
Przerzutowy czerniak złośliwy żołądka jako przyczyna krwawienia z przewodu pokarmowego. Opis przypadku

Author(s): Andrzej Baniukiewicz | Anna Zaremba-Woroniecka | Eugeniusz Wróblewski | Wiktor Łaszewicz
Guz Abrikossoffa w przełyku - opis dwóch przypadków

Author(s): Andrzej Baniukiewicz | Anna Zaremba-Woroniecka | Andrzej Kemona | Wiktor Łaszewicz
Metabolity szlaku kinureniny w surowicy pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego - przypuszczalna rola w mechanizmie bólu trzewnego

Author(s): Tomasz Wollny | Grażyna Rydzewska | Dariusz Pawlak | Ewa Turecka-Kulesza | Włodzimierz Buczko | Wiktor Łaszewicz
Symulatory endoskopowe

Author(s): Adam Chwieśko | Eugeniusz Wróblewski | Wiktor Łaszewicz | Andrzej Baniukiewicz
Popromienne zapalenie odbytnicy – aspekty kliniczne

Author(s): Justyna Wasielica-Berger | Grażyna Piotrowska-Staworko | Andrzej Baniukiewicz | Wiktor Łaszewicz
Leczenie endoskopowe przetok przełykowych – opis dwóch przypadków

Author(s): Andrzej Baniukiewicz | Anna Zaremba-Woroniecka | Eugeniusz Wróblewski | Cezary Popławski | Wiktor Łaszewicz
Trzustkowa przewodowa śluzowa ektazja – opis przypadku, przegląd literatury

Author(s): Andrzej Baniukiewicz | Anna Zaremba-Woroniecka | Eugeniusz Wróblewski | Adam Chwieśko | Wiktor Łaszewicz
Ocena skuteczności meropenemu w zapobieganiu powikłaniom infekcyjnym w ciężkich postaciach ostrego zapalenia trzustki u ludzi

Author(s): Marta Piaścik | Grażyna Rydzewska | Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska | Janusz Milewski | Ilona Madejska | Dorota Skrodzka | Wiktor Łaszewicz
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil