Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "X. Xu"

ADD TO MY LIST
 
Effect of thermal treatment with methylolurea impregnated on poplar wood

Author(s): Heyu Chen | Qian Lang | Yilin Xu | Zifeng Feng | Guofeng Wu | Junwen Pu
Drainage Structure Datasets and Effects on LiDAR-Derived Surface Flow Modeling

Author(s): Ruopu Li | Zhenghong Tang | Xu Li | Jessie Winter
Synthesis and Binding Ability of Molecular Probes Based on a Phenanthroline Derivative: Theory and Experiment

Author(s): Xuefang Shang | Yingling Wang | Xiaofang Wei | Zhiyuan Fu | Jinlian Zhang | Xiufang Xu
Research on the space temperature control of grain bins with groundwater and heat exchanger

Author(s): Shen, Y. | Xu, J. | Wu, Z. | Gao, B. | Cao, Y. | Zhang, T.
Effects of Lactic Acid Bacteria Inoculated Fermentation on Pickled Cucumbers

Author(s): Xiaoyi Ji | Yuan Wu | Xingzhu Wu | Yonghua Lin | Weiwei Xu | Hui Ruan | Guoqing He
A New in Vitro Anti-Tumor Polypeptide Isolated from Arca inflata

Author(s): Jian Xu | Zhiyan Chen | Liyan Song | Lili Chen | Jianhua Zhu | Shuangshuang Lv | Rongmin Yu
The GC/MS Analysis of Volatile Components Extracted by Different Methods from Exocarpium Citri Grandis

Author(s): Zhisheng Xie | Qundi Liu | Zhikun Liang | Mingqian Zhao | Xiaoxue Yu | Depo Yang | Xinjun Xu
Engineering Applications of Intelligent Monitoring and Control

Author(s): Qingsong Xu | Pak-Kin Wong | Chengjin Zhang | Shane Xie | Ping-Lang Yen
Tensorial Kernel Principal Component Analysis for Action Recognition

Author(s): Cong Liu | Xu Wei-sheng | Wu Qi-di
Study on Analog Theory of Rock Mass Simulation and Its Engineering Application

Author(s): Sun Shaorui | Lu Yexu | Xu Yuanyuan | Liu Jin | Wei Jihong
Effect of Microstructure of Spongy Bone in Different Parts of Woodpecker’s Skull on Resistance to Impact Injury

Author(s): Lizhen Wang | Xufeng Niu | Yikun Ni | Peng Xu | Xiaoyu Liu | Shan Lu | Ming Zhang | Yubo Fan
What Would Be the Most Appropriate Ratio in the Setting of Stereotactic Body Radiation Therapy for Early Stage Non-Small Cell Lung Cancer

Author(s): Alexander Chi | Sijin Wen | Zhongxing Liao | Jack Fowler | Jiahong Xu | Nam P. Nguyen | James S. Welsh | Ritsuko Komaki
On Iterative Learning Control for Remote Control Systems with Packet Losses

Author(s): Chunping Liu | Rong Xiong | Jianxin Xu | Jun Wu
A Hybrid Multiobjective Differential Evolution Algorithm and Its Application to the Optimization of Grinding and Classification

Author(s): Yalin Wang | Xiaofang Chen | Weihua Gui | Chunhua Yang | Lou Caccetta | Honglei Xu
Towards Robust Routing in Three-Dimensional Underwater Wireless Sensor Networks

Author(s): Ming Xu | Guangzhong Liu | Huafeng Wu | Wei Sun
Comparison of User-Directed and Automatic Mapping of the Planned Isocenter to Treatment Space for Prostate IGRT

Author(s): Zijie Xu | Ronald Chen | Andrew Wang | Andrea Kress | Mark Foskey | An Qin | Timothy Cullip | Gregg Tracton | Sha Chang | Joel Tepper | Di Yan | Edward Chaney
A Dual-Cycle Architecture in Cognitive M2M Wireless Networks

Author(s): Ying Li | Xu Dong | Lifeng Wang | Xiaobo Guo | Lin Bai
Damping Based Traffic Allocation in Wireless Machine-to-Machine Communications Networks

Author(s): Ruiguo Yu | Zhenxia Yuan | Mankun Zhao | Mei Yu | Xu Lu
Electroacupuncture-Induced Neuroprotection against Cerebral Ischemia in Rats: Role of the Dopamine D2 Receptor

Author(s): Ming-Shu Xu | Shu-Jing Zhang | Dan Zhao | Cheng-Yong Liu | Chang-Zhi Li | Chun-Yan Chen | Li-Hui Li | Ming-Zhe Li | Jia Xu | Lin-Bao Ge
Local Temporal Correlation Common Spatial Patterns for Single Trial EEG Classification during Motor Imagery

Author(s): Rui Zhang | Peng Xu | Tiejun Liu | Yangsong Zhang | Lanjin Guo | Peiyang Li | Dezhong Yao
-Norm Regularization in Volumetric Imaging of Cardiac Current Sources

Author(s): Azar Rahimi | Jingjia Xu | Linwei Wang
Scenario-Based Analysis on the Structural Change of Land Uses in China

Author(s): Qian Xu | Qunou Jiang | Kai Cao | Xing Li | Xiangzheng Deng
Uptake and Distribution of Cd in Sweet Maize Grown on Contaminated Soils: A Field-Scale Study

Author(s): Wending Xu | Guining Lu | Zhi Dang | Changjun Liao | Qiangpei Chen | Xiaoyun Yi
Concave Urinary Crystallines: Direct Evidence of Calcium Oxalate Crystals Dissolution by Citrate In Vivo

Author(s): Yun-Feng Shang | Meng Xu | Guang-Na Zhang | Jian-Ming Ouyang
On Boundedness and Attractiveness of Nonlinear Switched Delay Systems

Author(s): Yi Zhang | Yuyun Zhao | Honglei Xu | Hongting Shi | Kok Lay Teo
N-n-Butyl Haloperidol Iodide Ameliorates Cardiomyocytes Hypoxia/Reoxygenation Injury by Extracellular Calcium-Dependent and -Independent Mechanisms

Author(s): Yanmei Zhang | Gaoyong Chen | Shuping Zhong | Fuchun Zheng | Fenfei Gao | Yicun Chen | Zhanqin Huang | Wenfeng Cai | Weiqiu Li | Xingping Liu | Yanshan Zheng | Han Xu | Ganggang Shi
Order Allocation Research of Logistics Service Supply Chain with Mass Customization Logistics Service

Author(s): Weihua Liu | Haitao Xu | Xinyu Sun | Yi Yang | Yuming Mo
Railroad Track Deterioration Characteristics Based Track Measurement Data Mining

Author(s): Peng Xu | Reng-Kui Liu | Feng Wang | Fu-Tian Wang | Quan-Xin Sun
Dynamic Ride Height Adjusting Controller of ECAS Vehicle with Random Road Disturbances

Author(s): Xing Xu | Long Chen | Liqin Sun | Xiaodong Sun
Improved Methane Sensing Properties of Co-Doped SnO2 Electrospun Nanofibers

Author(s): Weigen Chen | Qu Zhou | Lingna Xu | Fu Wan | Shudi Peng | Wen Zeng
CD59 Underlines the Antiatherosclerotic Effects of C-Phycocyanin on Mice

Author(s): Bing Li | Xian-Ming Chu | Ying-Jie Xu | Fan Yang | Cong-Yi Lv | Shu-min Nie
Asymmetric Event-Driven Localization Algorithm in Constrained Space

Author(s): Ning Wang | Xiaolin Qin | Xingye Xu
Optimal Joint Expected Delay Forwarding in Delay Tolerant Networks

Author(s): Jia Xu | Xin Feng | Wen Jun Yang | Ru Chuan Wang | Bing Qing Han
Peer Selection Strategy Using Mobile Agent and Trust in Peer-to-Peer Streaming Media System

Author(s): He Xu | Han-Chen Huang | Ruchuan Wang | Jun Dong
Cross-Layer Power-Control-Based Real-Time Routing Protocol for Wireless Sensor Networks

Author(s): Lin Feng | Yang Lu | Zhenchun Wei | Zengxi Zhu | Xu Ding
Microseismic Monitoring and Numerical Simulation of Rock Slope Failure

Author(s): Zhengzhao Liang | Nuwen Xu | Ke Ma | Shibin Tang | Chunan Tang
Estrogen Inhibits Colon Polyp Formation by Reducing Angiogenesis in a Carcinogen-Induced Rat Model

Author(s): Jia Yang | Li-juan Xiong | Fei Xu | Xiang Zhao | Bo Liu | Kai-Lin Cai | Guo-bin Wang
LEPREL1 Expression in Human Hepatocellular Carcinoma and Its Suppressor Role on Cell Proliferation

Author(s): Jianguo Wang | Xiao Xu | Zhikun Liu | Xuyong Wei | Runzhou Zhuang | Di Lu | Lin Zhou | Haiyang Xie | Shusen Zheng
Jiao Tai Wan Attenuates Hepatic Lipid Accumulation in Type 2 Diabetes Mellitus

Author(s): Zhaoyi Huang | Xiaohu Xu | Fuer Lu | Nan Wang | Guang Chen | Yan Zhao | Xin Zou | Kaifu Wang | Hui Dong | Lijun Xu
Bifurcations and Stability of Nondegenerated Homoclinic Loops for Higher Dimensional Systems

Author(s): Yinlai Jin | Feng Li | Han Xu | Jing Li | Liqun Zhang | Benyan Ding
Combination of Human Leukocyte Antigen and Killer Cell Immunoglobulin-Like Receptor Genetic Background Influences the Onset Age of Hepatocellular Carcinoma in Male Patients with Hepatitis B Virus Infection

Author(s): Ning Pan | Jie Qiu | Hang Sun | Fengqin Miao | Qian Shi | Jinhuan Xu | Wei Jiang | Hui Jin | Wei Xie | Youji He | Jianqiong Zhang
Association of Human Leukocyte Antigen Class I Polymorphism with Spontaneous Clearance of Hepatitis B Surface Antigen in Qidong Han Population

Author(s): Fengqin Miao | Hang Sun | Ning Pan | Jinhuan Xu | Jie Qiu | Yuqing Shen | Wei Xie | Jianqiong Zhang
Vertical Spindle Grinding of Si and Granite with a New Abrasive Disk

Author(s): Yiqing Yu | Juan Liu | Bin Kuang | Jianyun Shen | Xipeng Xu
Hyperglycemia-Induced Inhibition of DJ-1 Expression Compromised the Effectiveness of Ischemic Postconditioning Cardioprotection in Rats

Author(s): Min Liu | Bin Zhou | Zhong-Yuan Xia | Bo Zhao | Shao-Qing Lei | Qing-Jun Yang | Rui Xue | Yan Leng | Jin-Jin Xu | Zhengyuan Xia
Transient Acidosis during Early Reperfusion Attenuates Myocardium Ischemia Reperfusion Injury via PI3k-Akt-eNOS Signaling Pathway

Author(s): Xin Qiao | Jinjin Xu | Qing-Jun Yang | Yun Du | Shaoqing Lei | Zhi-Hong Liu | Xinwei Liu | Huimin Liu
Restoration of Critical-Sized Defects in the Rabbit Mandible Using Autologous Bone Marrow Stromal Cells Hybridized with Nano-β-tricalcium Phosphate/Collagen Scaffolds

Author(s): Xuehui Zhang | Mingming Xu | Xinggang Liu | Feng Zhang | Yan Wei | Song Meng | Xiaohan Dai | Aizhu Duan | Xuliang Deng
A Sociability-Based Spray and Forward Scheme for Opportunistic Network

Author(s): Guoxia Sun | Fu Xiao | Lingyun Jiang | Jia Xu | Ruchuan Wang
Study of RNA Interference Targeting NET-1 Combination with Sorafenib for Hepatocellular Carcinoma Therapy In Vitro and In Vivo

Author(s): Song He | Ying-ze Wei | Gui-lan Wang | Yu-yin Xu | Jia-ming Zhou | Yi-xin Zhang | Li Chen
Icariin Augments Bone Formation and Reverses the Phenotypes of Osteoprotegerin-Deficient Mice through the Activation of Wnt/β-Catenin-BMP Signaling

Author(s): Xiao-Feng Li | Hao Xu | Yong-Jian Zhao | De-Zhi Tang | Guo-Hua Xu | Jonathan Holz | Jing Wang | Shao-Dan Cheng | Qi Shi | Yong-Jun Wang
Development of Lifting and Propulsion Mechanism for Biped Robot Inspired by Basilisk Lizards

Author(s): Linsen Xu | Tao Mei | Xianming Wei | Kai Cao | Mingzhou Luo
Retrieving 3D Wind Field from Phased Array Radar Rapid Scans

Author(s): Xiaobin Qiu | Qin Xu | Chongjian Qiu | Kang Nai | Pengfei Zhang
Synergistic Flame Retardancy of Aluminium Dipropylphosphinate and Melamine in Polyamide 6

Author(s): Linsheng Tang | Zhigang Yuan | Lu Xu | Xue Li | Yuzhen Ge
A Study on Contact Fatigue Performance of Nitrided and TiN Coated Gears

Author(s): Hongbin Xu | Hui Li | Jianjun Hu | Song Wang
Robust Multisensor Image Matching Using Bayesian Estimated Mutual Information

Author(s): Lurong Shen | Xinsheng Huang | Yuzhuang Yan | Yongbin Zheng | Wanying Xu
Sliding Mode Control for Mass Moment Aerospace Vehicles Using Dynamic Inversion Approach

Author(s): Xiao-Yu Zhang | Yu-Xin Zhao | De-Xin Xu | Kun-Peng He
Localization with a Mobile Beacon Based on Compressive Sensing in Wireless Sensor Networks

Author(s): Chunhui Zhao | Yunlong Xu | Hui Huang | Bing Cui
The Research of Acupuncture Effective Biomolecules: Retrospect and Prospect

Author(s): Yu Wang | Lei-Miao Yin | Yu-Dong Xu | Yan-Yan Lui | Jun Ran | Yong-Qing Yang
Application of Genetic Algorithm for Discovery of Core Effective Formulae in TCM Clinical Data

Author(s): Ming Yang | Josiah Poon | Shaomo Wang | Lijing Jiao | Simon Poon | Lizhi Cui | Peiqi Chen | Daniel Man-Yuen Sze | Ling Xu
Overexpression of HIF-2α, TWIST, and CXCR4 Is Associated with Lymph Node Metastasis in Papillary Thyroid Carcinoma

Author(s): Ni Wang | Hao-Jun Luo | Guo-Bing Yin | Chao-Ran Dong | Man Xu | George G. Chen | Zhi-Min Liu
Correlation between the Frequency of Th17 Cell and the Expression of MicroRNA-206 in Patients with Dermatomyositis

Author(s): Xinyi Tang | Xinyu Tian | Yue Zhang | Wei Wu | Jie Tian | Ke Rui | Jia Tong | Liwei Lu | Huaxi Xu | Shengjun Wang
Study of Alloying Process on 40Cr Surface with Electron Beam after Electroplated Cr Layer

Author(s): Xu Hongbin | Hu Jianjun | Li Hui | Mao Rongshan | Sun Fei | Hou Tianfeng
Research on SDG-Based Qualitative Reasoning in Conceptual Design

Author(s): Kai Li | Zhen-Zhen Yi | Wei Xu | Ke Zhao | Lin Wang
Effects of Process Parameters on Microstructure of A2017 Alloy Strip Produced by a Novel Semisolid Rolling

Author(s): Zhan-yong Zhao | Ren-guo Guan | Xiang Wang | Jian Zhang | Chun-ming Liu | Guang-ming Xu

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program