Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Xiang Ding"

ADD TO MY LIST
 
Low-Grazing Angle Detection in Compound-Gaussian Clutter with Hybrid MIMO Radar

Author(s): Jincan Ding | Haowen Chen | Hongqiang Wang | Xiang Li | Zhaowen Zhuang
Human Intersectin 2 (ITSN2) binds to Eps8 protein and enhances its degradation

Author(s): Xiaofeng Ding | Zijian Yang | Fangliang Zhou | Xiang Hu | Chang Zhou | Chang Luo | Zhicheng He | Qian Liu | Hong Li | Feng Yan | Fangmei Wang | Shuanglin Xiang | Jian Zhang
A Neural Network Model for the Correlation between Sprinters’ Pre-competition Anxiety and Competition Performance

Author(s): Jiwei Yao | Yongliang Yang | Xiang Xie | Wenxin Xu | Xiushi Ding
An effective approach using blended learning to assist the average students to catch up with the talented ones

Author(s): Jiyou Jia | Dongfang Xiang | Zhuhui Ding | Yuhao Chen | Ying Wang | Yin Bai | Baijie Yang
Endothelial precursor cells promote angiogenesis in hepatocellular carcinoma

Author(s): Xi-Tai Sun | Xian-Wen Yuan | Hai-Tao Zhu | Zheng-Ming Deng | De-Cai Yu | Xiang Zhou | Yi-Tao Ding
Quantitative Genomics of 30 Complex Phenotypes in Wagyu x Angus F1 Progeny

Author(s): Lifan Zhang, Jennifer J. Michal, James V. O'Fallon, Zengxiang Pan, Charles T. Gaskins, Jerry J. Reeves, Jan R. Busboom, Xiang Zhou, Bo Ding, Michael V. Dodson, Zhihua Jiang
Recent Progress in Studies of Arterivirus- and Coronavirus-Host Interactions

Author(s): Yanxin Zhong | Yong Wah Tan | Ding Xiang Liu
Difference between Pb and Cd Accumulation in 19 Elite Maize Inbred Lines and Application Prospects

Author(s): Zhiming Zhang | Feng Jin | Cui Wang | Jun Luo | Haijian Lin | Kui Xiang | Li Liu | Maojun Zhao | Yunsong Zhang | Haiping Ding | Shufeng Zhou | Yaou Shen | Guangtang Pan
Fixed Points and Stability in Nonlinear Equations with Variable Delays

Author(s): Ding Liming | Li Xiang | Li Zhixiang
Folate receptor-targeted fluorescent paramagnetic bimodal liposomes for tumor imaging

Author(s): Ding N | Lu Y | Lee RJ | Yang C | Huang L | Liu J | Xiang G
Observations on Copy Number Variations in a Kidney-yang Deficiency Syndrome Family

Author(s): Wei Wei Liu | Yong Xiang Gao | Li Ping Zhou | Azure Duan | Ling Ling Tan | Wan Zhen Li | Min Yan | Hong Ya Yang | Shi Lin Yan | Mi Qu Wang | Wei Jun Ding
The chlamydial periplasmic stress response serine protease cHtrA is secreted into host cell cytosol

Author(s): Wu Xiang | Lei Lei | Gong Siqi | Chen Ding | Flores Rhonda | Zhong Guangming
Prevalence and trend of hepatitis C virus infection among blood donors in Chinese mainland: a systematic review and meta-analysis

Author(s): Gao Xiaofei | Cui Qian | Shi Xiang | Su Jing | Peng Zhihang | Chen Xin | Lei Na | Ding Keqin | Wang Lu | Yu Rongbin | Wang Ning
Biotransformation of aesculin by human gut bacteria and identification of its metabolites in rat urine

Author(s): Wei-Jun Ding, Yun Deng, Hao Feng, Wei-Wei Liu, Rong Hu, Xiang Li, Zhe-Ming Gu, Xiao-Ping Dong
Fixed Points and Stability in Nonlinear Equations with Variable Delays

Author(s): Liming Ding | Xiang Li | Zhixiang Li
Using gene co-expression network analysis to predict biomarkers for chronic lymphocytic leukemia

Author(s): Zhang Jie | Xiang Yang | Ding Liya | Keen-Circle Kristin | Borlawsky Tara | Ozer Hatice | Jin Ruoming | Payne Philip | Huang Kun
Dynamic Modeling and Multivariable Model Predictive Control of the Air Separation Columns in an IGCC Power Plant

Author(s): Tongshu Guo | Jianhong Lu | Wenguo Xiang | Weiming Ding | Tiejun Zhang
Identification of target genes of transcription factor activator protein 2 gamma in breast cancer cells

Author(s): Ailan He | Xiangwen Xiao | Daolong Ren | Lu Gan | Xiaofeng Ding | Xi Qiao | Xingwang Hu | Rushi Liu | Jian Zhang | Shuanglin Xiang
[2,6-Bis(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)pyridine]dichloridomanganese(II)

Author(s): Chun-Xia Ren | Su-Yun Li | Zhao-Zhong Yin | Xiang Lu | Yu-Qiang Ding
Subtle genetic changes enhance virulence of methicillin resistant and sensitive Staphylococcus aureus

Author(s): Highlander Sarah | Hultén Kristina | Qin Xiang | Jiang Huaiyang | Yerrapragada Shailaja | Mason Edward | Shang Yue | Williams Tiffany | Fortunov Régine | Liu Yamei | Igboeli Okezie | Petrosino Joseph | Tirumalai Madhan | Uzman Akif | Fox George | Cardenas Ana | Muzny Donna | Hemphill Lisa | Ding Yan | Dugan Shannon | Blyth Peter | Buhay Christian | Dinh Huyen | Hawes Alicia | Holder Michael | Kovar Christie | Lee Sandra | Liu Wen | Nazareth Lynne | Wang Qiaoyan | Zhou Jianling | Kaplan Sheldon | Weinstock George
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil