Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Xiangning FU"

ADD TO MY LIST
 
Small interference RNA targeting tissue factor inhibits human lung adenocarcinoma growth in vitro and in vivo

Author(s): Xu Chengcheng | Gui Qi | Chen Wenshu | Wu Leiming | Sun Wei | Zhang Ni | Xu Qinzi | Wang Jianing | Fu Xiangning
Application of Bio-chip in Lung Cancer Research

Author(s): Min ZHU | Jun YU | Wenli ZHOU | Xiangning FU
Left Main Bronchus Root Prolongation to Cure 3 Patients whose Carina is Involved by Lung Cancer

Author(s): Yangkai LI | Chengcheng XU | Wei SUN | Ni ZHANG | Xiangning FU
Advances of Tissue Factor in Lung Cancer

Author(s): Chengcheng XU | Xiangning FU
Comparison of the inhibitory effects of three transcriptional variants of CDKN2A in human lung cancer cell line A549

Author(s): Zhang Wei | Zhu Jing | Bai Jing | Jiang Hui | Liu Fangli | Liu An | Liu Peng | Ji Guohua | Guan Rongwei | Sun Donglin | Ji Wei | Yu Yang | Jin Yan | Meng Xiangning | Fu Songbin
The Relationship of GLUT1 and Lung Cancer and Its PET Imaging

Author(s): Bo AI | Xiangning FU | Yongde LIAO
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program