Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Xiao Shu"

ADD TO MY LIST
 
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF CELLULOSE-GRAFT-POLY (L-LACTIDE) VIA RING-OPENING POLYMERIZATION

Author(s): Shu Xiao, | Tongqi Yuan, | Huibo Cao, | Dai Lin, | Yue Shen, | Jing He, | Bo Wang
The Immune Factors Involved in the Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment of Sjogren's Syndrome

Author(s): Yi-fan Huang | Qian Cheng | Chun-miao Jiang | Shu An | Lan Xiao | Yong-chao Gou | Wen-jing Yu | Lei Lei | Qian-ming Chen | Yating Wang | Jun Wang
Multiple-, But Not Single-, Dose of Parecoxib Reduces Shoulder Pain after Gynecologic Laparoscopy

Author(s): Hufei Zhang, Haihua Shu, Lu Yang, Minghui Cao, Jingjun Zhang, Kexuan Liu, Liangcan Xiao, Xuyu Zhang
Large-Scale Separation of Alkaloids from Corydalis bungeana Turcz. by pH-Zone-Refining Counter-Current Chromatography

Author(s): Xiao Wang | Hongjing Dong | Xikai Shu | Zhenjia Zheng | Bin Yang | Luqi Huang
SYNTHESIS OF CELLULOSE-GRAFT-POLY(METHYL METHACRYLATE) VIA HOMOGENEOUS ATRP

Author(s): Ting-Ting Xin | Tongqi Yuan | Shu Xiao | Jing He
Well-Posedness by Perturbations for Variational-Hemivariational Inequalities

Author(s): Shu Lv | Yi-bin Xiao | Zhi-bin Liu | Xue-song Li
DC Flashover Performance of Various Types of Ice-Covered Insulator Strings under Low Air Pressure

Author(s): Jianlin Hu | Caixin Sun | Xingliang Jiang | Daibo Xiao | Zhijin Zhang | Lichun Shu
Structure–Activity Relationship of Halophenols as a New Class of Protein Tyrosine Kinase Inhibitors

Author(s): Xiu E Feng | Wan Yi Zhao | Shu Rong Ban | Cheng Xiao Zhao | Qing Shan Li | Wen Han Lin
Distinct distribution and prognostic significance of molecular subtypes of breast cancer in Chinese women: a population-based cohort study

Author(s): Su Yinghao | Zheng Ying | Zheng Wei | Gu Kai | Chen Zhi | Li Guoliang | Cai Qiuyin | Lu Wei | Shu Xiao
Pharmacokinetics and Bioequivalence Study of Simvastatin Orally Disintegrating Tablets in Chinese Healthy Volunteers by LC-ESI-MS/MS

Author(s): Xue Min Zhou | Mei Juan Ding | Li Hua Yuan | Yun Li | Shu Wang | Xiao Li Wu | Jie Liu | Kun Fang Ma | Hong Wei Fan | Zhen Yu Lu | Hui Juan Xu
Concordance of self-reported and medical chart information on cancer diagnosis and treatment

Author(s): Gupta Vinay | Gu Kai | Chen Zhi | Lu Wei | Shu Xiao Ou | Zheng Ying
PLGA-based gene delivering nanoparticle enhance suppression effect of miRNA in HePG2 cells

Author(s): Liang Gao | Zhu Yan | Sun Bo | Hu Fei | Tian Tian | Li Shu | Xiao Zhong
Synthesis and In Vitro Protein Tyrosine Kinase Inhibitory Activity of Furan-2-yl(phenyl)methanone Derivatives

Author(s): Fei Lang Zheng | Shu Rong Ban | Xiu E Feng | Cheng Xiao Zhao | Wenhan Lin | Qing Shan Li
Prevalence and Etiology of Abnormal Liver Tests in an Adult Population in Jilin, China

Author(s): Hong Zhang, Shu Mei He, Jie Sun, ChunYan Wang, Yan Fang Jiang, Qing Gu, Xiang Wei Feng, Bing Du, Wei Wang, Xiao Dong Shi, Si Qi Zhang, Wan Yu Li, Jun Qi Niu
Mid-Term Results of Filtering Surgery in Corticosteroid-Induced Glaucoma Patients

Author(s): Jing Fu | Da Peng Mou | Shu Ning Li | Xiao Zhen Wang | Lei Hao | Ning Li Wang
Paclitaxel based vs oxaliplatin based regimens for advanced gastric cancer

Author(s): Xiao-Dong Li, Hua Shen, Jing-Ting Jiang, Han-Ze Zhang, Xiao Zheng, Yong-Qian Shu, Chang-Ping Wu
Field Emission Properties of the Dendritic Carbon Nanotubes Film Embedded with ZnO Quantum Dots

Author(s): Shu Zuo | Xin Li | Weihua Liu | Yongning He | Zhihao Xiao | Changchun Zhu
EGb761 protects motoneurons against avulsion-induced oxidative stress in rats

Author(s): Cheng Xiao | Liu Fo-Lin | Zhang Jun | Wang Lin-Lin | Li Fang-lan | Liu Shu | Zhou Li-Hua
The cross-reactivity of the enterovirus 71 to human brain tissue and identification of the cross-reactivity related fragments

Author(s): Jia Chun | Liu Jiang | Li Wan | Ma Chun | Lin Shu | Hao Yi | Gao Xue | Liu Xiao | Xu Yan | Zhang Lian | Qin Chuan
Effects of resuscitation with crystalloid fluids on cardiac function in patients with severe sepsis

Author(s): Fang Zhi Xun | Li Yu Feng | Zhou Xiao Qing | Zhang Zhen | Zhang Jin Song | Xia Hai Ming | Xing Guo Ping | Shu Wei Ping | Shen Ling | Yin Guo Qing
The association of meat intake and the risk of type 2 diabetes may be modified by body weight

Author(s): Raquel Villegas, Xiao Ou Shu, Yu-Tang Gao, Gong Yang, Hui Cai, Honglan Li, Wei Zheng
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona