Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Xiao Wei"

ADD TO MY LIST
 
Protective Role of Andrographolide in Bleomycin-Induced Pulmonary Fibrosis in Mice

Author(s): Tao Zhu | Wei Zhang | Min Xiao | Hongying Chen | Hong Jin
LEPREL1 Expression in Human Hepatocellular Carcinoma and Its Suppressor Role on Cell Proliferation

Author(s): Jianguo Wang | Xiao Xu | Zhikun Liu | Xuyong Wei | Runzhou Zhuang | Di Lu | Lin Zhou | Haiyang Xie | Shusen Zheng
The Role of EGFR/PI3K/Akt/cyclinD1 Signaling Pathway in Acquired Middle Ear Cholesteatoma

Author(s): Wei Liu | Hongmiao Ren | Jihao Ren | Tuanfang Yin | Bing Hu | Shumin Xie | Yinghuan Dai | Weijing Wu | Zian Xiao | Xinming Yang | Dinghua Xie
Application of paraffin embedding slice fluorescent staining method in the experimental xenogenic corneal transplantation immune diagnosis

Author(s): Xian-Ning Liu | Peng-An Wu | Jie Wu | Yan Cheng | Shi-Yin Pan | Xiang-Hua Xiao | Ting-Ting Ai | Na An | Wei Wang | Xiu-Ping Zhu
Table-top solar flares produced with laser driven magnetic reconnections

Author(s): Zhong J.Y. | Li Y.T. | Wang X.G. | Wang J.Q. | Dong Q.L. | Liu X. | Lin X.X. | Yuan D.W. | Du F. | Wang S.J. | Zhang L. | An L. | Xiao C.J. | Wei H.G. | Zhang K. | Wang F.L. | Jiang S.E. | Ding Y.K. | Cao Z.R. | Yuan Z. | Zhang H.Y. | Yang Z.W. | Zhu J.Q. | He X.T. | Cai H.B. | Zhao G. | Zhang J.
Chronic Heat Stress Inhibits Immune Responses to H5N1 Vaccination through Regulating CD4+CD25+Foxp3+ Tregs

Author(s): Di Meng | Yanxin Hu | Chong Xiao | Tangting Wei | Qiang Zou | Ming Wang
In Vitro and in Vivo Studies of the Inhibitory Effects of Emodin Isolated from Polygonum cuspidatum on Coxsakievirus B4

Author(s): Zhao Liu | Fei Wei | Liang-Jun Chen | Hai-Rong Xiong | Yuan-Yuan Liu | Fan Luo | Wei Hou | Hong Xiao | Zhan-Qiu Yang
The Application of Analytic Network Process in Brand Crisis Management: A Case of the Chery and Geely of China

Author(s): Liu He | Chun Xiao | Wei Xu | Hai-Ying Wei | Qing He | Rajeev Batra
Can Parenting Styles and Dimensions Questionnaire (PSDQ) Be Used in China?

Author(s): Yixiao Fu | Xiao Hou | Qing Qin | Huaqing Meng | Peng Xie | Yi Huang | Xiaohong Ma | Wei Deng | Qinghua Luo | Yingcheng Wang | Hua Hu | Lian Du | Haitang Qiu | Tian Qiu | Tao Li
REGγ Mediated Regulation of p21Waf/Cip1, p16INK4a and p14ARF/p19ARF in Vivo

Author(s): Lei Li | Pei Zhang | Haibin Wei | Weicang Wang | Liangfang Yao | Yubing Li | Lei Zhou | Zhuo Wang | Jiang Liu | Li Zhou | Ali Amjad | Bianhong Zhang | Tiantian Jing | Jianru Xiao | Yongyan Dang | Xiaotao Li
A modified simple RFLP-PCR method for single nucleotide polymorphism (SNP) typing

Author(s): Junhua Xiao | Xiujuan Xin | Xiaohui Luan | Wei Dongzhi | Yang Shengli
Is Deqi an Indicator of Clinical Efficacy of Acupuncture? A Systematic Review

Author(s): Shuo Zhang | Wei Mu | Lu Xiao | Wen-Ke Zheng | Chun-Xiang Liu | Li Zhang | Hong-Cai Shang
Molecular genetics of congenital cataract

Author(s): Zi-Xun Song | Wei Xiao
Reversal of multidrug resistance in gastric cancer cells by CDX2 downregulation

Author(s): Lin-Hai Yan | Xiao-Tong Wang | Jie Yang | Chao Lian | Fan-Biao Kong | Wei-Yuan Wei | Wen Luo | Qiang Xiao | Yu-Bo Xie
Integrative TCM Conservative Therapy for Low Back Pain due to Lumbar Disc Herniation: A Randomized Controlled Clinical Trial

Author(s): Wei An Yuan | Shi Rong Huang | Kai Guo | Wu Quan Sun | Xiao Bing Xi | Ming Cai Zhang | Ling Jun Kong | Hua Lu | Hong Sheng Zhan | Ying Wu Cheng
Effect of Voltage on Radiation Characteristics of Triggered Vacuum Diode

Author(s): Wei Tian | Shixiu Chen | Jixiong Xiao | Kun Chen | Fei Gai
Numerical Simulation of 1-D and 2-D Continuous Geo-electrical Magnetotelluric Forward

Author(s): Cao Chuang Hua | Liu Jian Xin | Tong Xiao Zhong | Gao Da Wei
Clonal Selection Algorithm Based Iterative Learning Control with Random Disturbance

Author(s): Qun Gu | Xiao Hong Hao | Xian Jun Du | Wei Tao Xu | Yuanyuan Ju
Analysis and Research of the RSA Algorithm

Author(s): NaQi | Wei Wei | Jing Zhang | Wei Wang | Jinwei Zhao | Junhuai Li | Peiyi Shen | Xiaoyan Yin | Xiangrong Xiao | Jie Hu
Research of Data Quality Assurance about ETL of Telecom Data Warehouse

Author(s): Sun Wei | Wei Wei | Jing Zhang | Wei Wang | Jinwei Zhao | Junhuai Li | Peiyi Shen | Xiaoyan Yin | Xiangrong Xiao | Jie Hu
Heme oxygenase-1 and gut ischemia/reperfusion injury: A short review

Author(s): Yu-Feng Liao | Wei Zhu | Dong-Pei Li | Xiao Zhu
Study on the Pharmacokinetics Drug-drug Interaction of Danmo Capsules with Prednisone in Rats

Author(s): Bin Ren | Binghua Wei | Ruiming Li | Liang Huang | Xiaodan Hong | Xiaohua Fu | Xiao Chen
Curcumin Protects Neuron against Cerebral Ischemia-Induced Inflammation through Improving PPAR-Gamma Function

Author(s): Zun-Jing Liu | Wei Liu | Lei Liu | Cheng Xiao | Yu Wang | Jing-Song Jiao
Study of family environmental factor on only-children’s personality

Author(s): Yi-Xiao Fu | Xiao Hou | Lu Jia | Tian Qiu | Qing Qin | Hua-Qing Meng | Yi Huang | Xiaohong Ma | Wei Deng | Qing-Hua Luo | Ying-Cheng Wang | Hua Hu | Lian Du | Hait-Ang Qiu | Peng Xie | Tao Li
Effect of regulatory dendritic cells on IL-10-producing regulatory B cells of skin allograft in mice

Author(s): Yu-xiang WEI | Wen-qiang ZHOU | Li XIAO | De-hua ZHENG | Zhi QI | Ming CAI | Ye-yong QIAN | Tao YU | Ke LIAO | Bing-yi SHI
Assessment of hypoxia right heart remodeling after acclimatization at high different altitude areas

Author(s): Xiao-jin LAI | Xin-rong XIAO | Jin-chun GUO | Ming-song LIAO | Yan LIANG | Dan DENG | Jie TAO | Yue HUANG | Wei LI | Kai-qiang ZHANG | Yan PENG | Kuan-jun MA
Role of amino acids and vitamins in prevention of and rapid recovery from fatigue in the officers and soldiers at high altitude

Author(s): Wen HUANG | Hua-qiang HUI | Li-ning XIAO | Zhao-hui GAO | Yin-hu WANG | Wei ZHANG | Zhao-shen LI
Total arthroscopic debridement and suture for meniscus cysts under local anesthesia:a report of 42 cases

Author(s): Xu CHEN | Yu-jie LIU | Zhong-li LI | Zhi-gang WANG | Min WEI | Xiao WANG | Juan-li ZHU
Effect of cytokine on differentiation to Th17 and secretion of IL-17 of mouse spleen mononuclear cells

Author(s): Hui-li ZHENG | Hai-bin LI | Li XIAO | Wei ZHAO | Guo-sheng DU | Zhen WANG | Bing-yi SHI
Propagation of Measurement-While-Drilling Mud Pulse during High Temperature Deep Well Drilling Operations

Author(s): Hongtao Li | Yingfeng Meng | Gao Li | Na Wei | Jiajie Liu | Xiao Ma | Mubai Duan | Siman Gu | Kuanliang Zhu | Xiaofeng Xu
The rs1142345 in TPMT Affects the Therapeutic Effect of Traditional Hypoglycemic Herbs in Prediabetes

Author(s): Xi Li | Feng-Mei Lian | Dong Guo | Lan Fan | Jie Tang | Jing-Bo Peng | Hong-Wen Deng | Zhao-Qian Liu | Xin-Hua Xiao | Yan-Rong Wang | Ke-Yi Qu | Sheng Deng | Qi Zhong | Yi-Ling Sha | Yan Zhu | Yu-Jing Bai | Xin-Yan Chen | Qiang Zhou | Hong-Hao Zhou | Xiao-Lin Tong | Wei Zhang
Effect of BiYbO3 Solid Solution Limit on Electric Properties and Structure of BSPT Piezoceramics

Author(s): SHI Wei, LENG Sen-Lin, LONG Yu, ZHU Jian-Guo, XIAO Ding-Quan
One-Dimensional Coordination Polymers of Lanthanide Cations to Cucurbit[7]uril Built Using a Range of Tetrachloride Transition-Metal Dianion Structure Inducers

Author(s): Li-Li Liang | Yi Zhao | Kai Chen | Xin Xiao | Jack K. Clegg | Yun-Qian Zhang | Zhu Tao | Sai-Feng Xue | Qian-Jiang Zhu | Gang Wei
A case report of primary small cell carcinoma of the breast and review of the literature

Author(s): Qi-Dong Ge | Ning Lv | Yun Cao | Xi Wang | Jun Tang | Ze-Ming Xie | Xiang-Sheng Xiao | Peng Liu | Xiao-Ming Xie | Wei-Dong Wei
One-pot synthesis of magnetic, macro/mesoporous bioactive glasses for bone tissue engineering

Author(s): Dan Wang, Huiming Lin, Jingjie Jiang, Xiao Han, Wei Guo, Xiaodan Wu, Yingxue Jin and Fengyu Qu
Synthesis and Microwave Absorbing Properties of PyC/BN Composite Powders

Author(s): ZHOU Wei, XIAO Peng, LI Yang, LUO Heng, ZHOU Liang
Fault Diagnosis of Autonomous Underwater Vehicles

Author(s): Xiao Liang | Jundong Zhang | Wei Li
Why are gainers more risk seeking

Author(s): Jiaxi Peng | Danmin Miao | Wei Xiao
Effect evaluation of interleukin-1 receptor antagonist nanoparticles for mesenchymal stem cell transplantation

Author(s): Xiao-Lei Shi | Wei Zhu | Jia-Jun Tan | Jiang-Qiang Xiao | Lin Zhang | Qian Xu | Zheng-Liang Ma | Yi-Tao Ding
Numerical Simulation of 1-D and 2-D Continuous Geo-electrical Magnetotelluric Forward

Author(s): Cao Chuang Hua | Liu Jian Xin | Tong Xiao Zhong | Gao Da Wei
Managing the Combination of Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Metabolic Syndrome with Chinese Herbal Extracts in High-Fat-Diet Fed Rats

Author(s): Yi Tan | Weiguo Lao | Linda Xiao | Zhenzhong Wang | Wei Xiao | Mohamed A. Kamal | J. Paul Seale | Xianqin Qu
Two Pricing Mechanisms in Sponsored Search Advertising

Author(s): Wei Yang | Youyi Feng | Baichun Xiao
Grafting of Amines on Ethanol-Extracted SBA-15 for CO2 Adsorption

Author(s): Yong Li | Nannan Sun | Lei Li | Ning Zhao | Fukui Xiao | Wei Wei | Yuhan Sun | Wei Huang
Combination of olfactory test and substantia nigra transcranial sonopraphy in the differential diagnosis of Parkinson’s disease: a pilot study from China

Author(s): Chen Wei | Tan Yu-Yan | Hu Yun-Yun | Zhan Wei-Wei | Wu Li | Lou Yue | Wang Xi | Zhou Yi | Huang Pei | Gao Yuan | Xiao Qin | Chen Sheng-Di
Single-cell sequencing analysis characterizes common and cell-lineage-specific mutations in a muscle-invasive bladder cancer

Author(s): Li Yingrui | Xu Xun | Song Luting | Hou Yong | Li Zesong | Tsang Shirley | Li Fuqiang | Im Kate | Wu Kui | Wu Hanjie | Ye Xiaofei | Li Guibo | Wang Linlin | Zhang Bo | Liang Jie | Xie Wei | Wu Renhua | Jiang Hui | Liu Xiao | Yu Chang | Zheng Hancheng | Jian Min | Nie Liping | Wan Lei | Shi Min | Sun Xiaojuan | Tang Aifa | Guo Guangwu | Gui Yaoting | Cai Zhiming | Li Jingxiang | Wang Wen | Lu Zuhong | Zhang Xiuqing | Bolund Lars | Kristiansen Karsten | Wang Jian | Yang Huanming | Dean Michael | Wang Jun
Prognostic significance of Cdx2 immunohistochemical expression in gastric cancer: a meta-analysis of published literatures

Author(s): Wang Xiao-Tong | Wei Wei-Yuan | Kong Fan-Biao | Lian Chao | Luo Wen | Xiao Qiang | Xie Yu-Bo
HSP70: a promising target for laryngeal carcinoma radiaotherapy by inhibiting cleavage and degradation of nucleolin

Author(s): Xu Jing | Wang Kangkai | Zhang Xin | Qiu Yuanzheng | Huang Donghai | Li Wei | Xiao Xianzhong | Tian Yongquan
Correlation of SRSF1 and PRMT1 expression with clinical status of pediatric acute lymphoblastic leukemia

Author(s): Zou Limin | Zhang Han | Du Chaohao | Liu Xiao | Zhu Shanshan | Zhang Wei | Li Zhigang | Gao Chao | Zhao Xiaoxi | Mei Mei | Bao Shilai | Zheng Huyong
Familial aggregation analysis of gene expressions

Author(s): Rao Shao-Qi | Xu Liang-De | Zhang Guang-Mei | Li Xia | Li Lin | Shen Gong-Qing | Jiang Yang | Yang Yue-Ying | Gong Bin-Sheng | Jiang Wei | Zhang Fan | Xiao Yun | Wang Qing K
Functional group-based linkage analysis of gene expression trait loci

Author(s): Li Na | Wu Baolin | Wei Peng | Xie Benhuai | Xie Yang | Xiao Guanghua | Pan Wei
Remove and recover phosphorus during anaerobic digestion of excess sludge by adding waste iron scrap

Author(s): Zheng Wei | Li Xiao Ming | Wang Dong Bo | Yang Qi | Luo Kun | Jing Yang Guo | Zeng Guang Ming
Novel CDH1 germline mutations identified in Chinese gastric cancer patients

Author(s): Qin-Hua Chen | Wei Deng | Xiao-Wei Li | Xiu-Fang Liu | Jing-Mei Wang | Li-Feng Wang | Nong Xiao | Qiong He | Ya-Ping Wang | Yi-Mei Fan
AFM and LSCM Studies of Choriocarcinoma Cell Line JAR Infected by Hepatitis B Virus

Author(s): Lu Gan | Ming Wei | Caiping Ke | Zhao Zhang | Xiaomin Xiao
Mutations and Down-Regulation of CDX1 in Children with Anorectal Malformations

Author(s): Tao Zhang, Xiao Bing Tang, Li Li Wang, Yu Zuo Bai, Guang Rong Qiu, Zheng Wei Yuan, Wei Lin Wang
Study on Mechanism of Soy Protein Oxidation Induced by Lipid Peroxidation Products

Author(s): Wei Wu | Qinlu Lin | Yufei Hua | Yue Wu | Ying Liang | Xiangjin Fu | Huaxi Xiao
Isolation and Molecular Characterization of Thirteen R2R3-MYB Transcription Factors from Epimedium sagittatum

Author(s): Wenjun Huang | Wei Sun | Haiyan Lv | Gong Xiao | Shaohua Zeng | Ying Wang
4862F, a New Inhibitor of HIV-1 Protease, from the Culture of Streptomyces I03A-04862

Author(s): Xiao Liu | Maoluo Gan | Biao Dong | Tian Zhang | Yongzhen Li | Yuqin Zhang | Xiuyong Fan | Yexiang Wu | Shuoke Bai | Minghua Chen | Liyan Yu | Peizhen Tao | Wei Jiang | Shuyi Si
A Typical Bilateral Atrial Myxoma: A Case Report

Author(s): Zhenghua Xiao | Wei Meng | Da Zhu | Eryong Zhang
Occurrence of Streptococcus dysgalactiae Subsp. equisimilis in Masked Palm Civet (Paguma larvata)

Author(s): Run-Cheng Li | Chao-Ting Xiao | Xing Qian | Wei Luo | Meng Ge | Da-Liang Jiang | Xing-Long Yu
Design and Synthesis of a Series of Pyrido[2,3-d]pyrimidine Derivatives as CCR4 Antagonists

Author(s): Hongwei Gong | Hui Qi | Wei Sun | Yang Zhang | Dan Jiang | Junhai Xiao | Xiaohong Yang | Ying Wang | Song Li
Isolation and Identification of Fourteen Microsatellite Markers in Clivia miniata and Clivia nobilis (Amaryllidaceae)

Author(s): Wei Gao | He Zhao | Ying Liu | Ming-Rui Li | Eliyas Nurmamat | Lin-Feng Li | Yue-Ying Ren | Hong-Xing Xiao
Wollastonite nanofiber–doped self-setting calcium phosphate bioactive cement for bone tissue regeneration

Author(s): Guo H | Wei J | Song WH | Zhang S | Yan YG | Liu CS | Xiao TQ
Plasma and Tissue Concentrations of α-Tocopherol and δ-Tocopherol Following High Dose Dietary Supplementation in Mice

Author(s): Laura L. Baxter | Juan J. Marugan | Jingbo Xiao | Art Incao | John C. McKew | Wei Zheng | William J. Pavan
The Effects of Jiang-Zhi-Ning and Its Main Components on Cholesterol Metabolism

Author(s): Jianxin Chen | Huihui Zhao | Xueling Ma | Xiao Han | Liangtao Luo | Luya Wang | Jing Han | Bing Liu | Wei Wang
The Role of Receptor for Advanced Glycation End Products (RAGE) in the Proliferation of Hepatocellular Carcinoma

Author(s): Al-Madhagi Yaser | Yan Huang | Rong-Rong Zhou | Guan-Sheng Hu | Mei-Fang Xiao | Zhe-Bing Huang | Chao-Jun Duan | Wei Tian | Dao-Lin Tang | Xue-Gong Fan
Extraosseous Ewing's sarcoma arising from the pterygomandibular space

Author(s): Wei Li | Jian Tao Huang | Xiao Qing Chen | Rong Hua Shi | Lei Jiang | Yun Fu Zhao
Briefly Discuss on the Philosophize of Meridian Research

Author(s): Lianhai Wei | Shuhua Xiao
Chemical Reaction and Crystalline Procedure of Bismuth Titanate Nanoparticles Derived by Metalorganic Decomposition Technique

Author(s): Weiliang Liu | Xinqiang Wang | Dong Tian | Chenglong Xiao | Zengjiang Wei | Shouhua Chen
Double Polarization SAR Image Classification based on Object-Oriented Technology

Author(s): Xiuguo Liu | Yongsheng Li | Wei Gao | Lin Xiao
A Request Distribution Algorithm for Web Server Cluster

Author(s): Wei Zhang | Huan Wang | Binbin Yu | Wei Xu | Mingfa Zhu | Limin Xiao | Li Ruan
Two New Aryltetralin Lignans from the Roots of Dolomiaea souliei

Author(s): Hua Wei | Chunnian He | Yong Peng | Sen Zhang | Xiaoguang Chen | Peigen Xiao
The Risk Factors for Nosocomial Infection in Chinese Patients with Active Rheumatoid Arthritis in Shanghai

Author(s): Wei-Lin Xie | Zhuo-Ling Li | Zhen Xu | Huan-Ru Qu | Luan Xue | Xiao Su | Qiang-Hua Wei | Hui Wang | Miao-Ying Li | Fu-Tao Zhao | Lin-Di Jiang | Jiong Zhang | Wei-Guo Wan | Min Dai | Cheng-De Yang | Jian-Long Guan | Li Su | Dong-Bao Zhao | Dong-Yi He | Hu-Ji Xu | He-Jian Zou | Chun-De Bao
Effects of a Natural Prolyl Oligopeptidase Inhibitor, Rosmarinic Acid, on Lipopolysaccharide-Induced Acute Lung Injury in Mice

Author(s): Xiao Chu | Xinxin Ci | Jiakang He | Lanxiang Jiang | Miaomiao Wei | Qingjun Cao | Mingfeng Guan | Xianxing Xie | Xuming Deng | Jiakang He
Innovations of Enterprise Organization in the Network Economy Age

Author(s): Yanling XIAO | Jingzhu WEI | Yanhong XIAO
Light-Driven Preparation, Microstructure, and Visible-Light Photocatalytic Property of Porous Carbon-Doped TiO2

Author(s): Xiao-Xin Zou | Guo-Dong Li | Jun Zhao | Juan Su | Xiao Wei | Kai-Xue Wang | Yu-Ning Wang | Jie-Sheng Chen
Application of Monoclonal Antibodies against Bioactive Natural Products: Eastern Blotting and Preparation of Knockout Extract

Author(s): Hiroyuki Tanaka | Osamu Morinaga | Takuhiro Uto | Shunsuke Fuji | Frederick Asare Aboagye | Nguyen Huu Tung | Xiao Wei Li | Waraporn Putalun | Yukihiro Shoyama
Step driven competitive epitaxial and self-limited growth of graphene on copper surface

Author(s): Lili Fan | Zhen Li | Zhiping Xu | Kunlin Wang | Jinquan Wei | Xiao Li | Jie Zou | Dehai Wu | Hongwei Zhu
Intravenous injection of mesenchymal stem cells is effective in treating liver fibrosis

Author(s): Wei Zhao | Jun-Jie Li | Da-Yong Cao | Xiao Li | Lin-Ying Zhang | Yong He | Shu-Qiang Yue | De-Sheng Wang | Ke-Feng Dou
Isopropyl 3,4,5-trihydroxybenzoate

Author(s): Wei Lan | Xu-Ji Shen | Chao-Ni Xiao | Shi-Xiang Wang | Xiao-Hui Zheng
CT and MR imaging patterns for pancreatic carcinoma invading the extrapancreatic neural plexus (Part I): Anatomy, imaging of the extrapancreatic nerve

Author(s): Hou-Dong Zuo | Xiao-Ming Zhang | Cheng-Jun Li | Chang-Ping Cai | Qiong-Hui Zhao | Xing-Guo Xie | Bo Xiao | Wei Tang
Ethnopharmacokinetic- and Activity-Guided Isolation of a New Antidepressive Compound from Fructus Aurantii Found in the Traditional Chinese Medicine Chaihu-Shugan-San: A New Approach and Its Application

Author(s): Rong Fan | Xi Huang | Yang Wang | Xiao Chen | Ping Ren | Hui Ji | Ying Xie | Yingjin Zhang | Wei Huang | Xinjian Qiu | Zhaoqian Liu | Honghao Zhou | Lan Fan | Lichen Gao
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program