Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Xiaomin Wang"

ADD TO MY LIST
 
A novel role of proteasomal β1 subunit in tumorigenesis

Author(s): Fuqiang Yuan | Yana Ma | Pan You | Wenbo Lin | Haojie Lu | Yinhua Yu | Xiaomin Wang | Jie Jiang | Pengyuan Yang | Qilin Ma | Tao Tao
Effects of Protein and/or Energy Restriction for Six Weeks, Followed with Nutritional Recovery on the Antioxidant Capacity and Development of Liver, Spleen and Muscle of Weaned Kids

Author(s): Tan Yang | Zhihong Sun | Zhixiong He | Shimin Liu | Qingli Zhang | Xiaomin Li | Zhiliang Tan | Xuefeng Han | Shaoxun Tang | Chuanshe Zhou | Min Wang
Deformation sensing of colonoscope on FBG sensor net

Author(s): Yi Xinhua | Wang Mingjun | Cheng Xiaomin
Anti-Mycobacterial Activity of Marine Fungus-Derived 4-Deoxybostrycin and Nigrosporin

Author(s): Cong Wang | Juan Wang | Yuhong Huang | Hong Chen | Yan Li | Lili Zhong | Yi Chen | Shengping Chen | Jun Wang | Juling Kang | Yi Peng | Bin Yang | Yongcheng Lin | Zhigang She | Xiaomin Lai
Latency Estimation-Based Data Delivery Scheme for Vehicular Ad Hoc Networks

Author(s): Haigang Gong | Lingfei Yu | Ke Liu | Fulong Xu | Xiaomin Wang
Interferon-gamma ELISPOT for the screening and diagnosis of latent tuberculosis infection in healthy population of China

Author(s): Yi Peng | Fangfang Yang | Lin Zhou | Meigui Zhao | Yan Li | Yuhong Huang | Juan Wang | Lirong Huang | Dan Xie | Zhiquan Tu | Weiling Lin | Jinhong Liu | Qiu Zhong | Xiaomin Lai
Effects of Telbivudine Treatment on the Circulating CD4+ T-Cell Subpopulations in Chronic Hepatitis B Patients

Author(s): Yanhua Zheng | Zemin Huang | Xianhua Chen | Yi Tian | Jun Tang | Yi Zhang | Xiaomin Zhang | Jijun Zhou | Qing Mao | Bing Ni | Qinghong Wang | Yuzhang Wu
Data Mining based Software Development Communication Pattern Discovery

Author(s): Gang Zhang | Caixian Ye | Chunru Wang | Xiaomin He
Development of a novel TaqMan-based real-time PCR assay for the detection of porcine boca-like virus (Pbo-likeV)

Author(s): Li Bin | Xiao Shaobo | Ma Junjie | Liu Yanling | Mao Li | Wen Libin | Mao Aihua | Zhang Xuehan | Ni Yanxiu | Guo Rongli | Zhou Junming | Yu Zhengyu | Lv Lixin | Wang Xiaomin | Fang Liurong | Chen Huanchun | He Kongwang
BatchGenAna: a batch platform for large-scale genomic analysis of mammalian small RNAs

Author(s): Xiaomin Ying | Yanyan Hou | Hua Li | Yalin Zhao | Wuju Li | You Jung Kim | Jignesh M. Patel | Yiqing Mao | Dongsheng Zhao | Xiaolei Wang | Ming Liu
sRNATarget: a web server for prediction of bacterial sRNA targets

Author(s): Yuan Cao | Yalin Zhao | Lei Cha | Xiaomin Ying | Ligui Wang | Ningsheng Shao | Wuju Li
A Distance-Aware Replica Adaptive Data Gathering Protocol for Delay Tolerant Mobile Sensor Networks

Author(s): Yong Feng | Haigang Gong | Mingyu Fan | Ming Liu | Xiaomin Wang
Altered Expression of Signaling Genes in Jurkat Cells upon FTY720 Induced Apoptosis

Author(s): Fang Wang | Wenfeng Tan | Dunming Guo | Xiaomin Zhu | Keqing Qian | Shaoheng He
Minimum Expected Delay-Based Routing Protocol (MEDR) for Delay Tolerant Mobile Sensor Networks

Author(s): Yong Feng | Ming Liu | Xiaomin Wang | Haigang Gong
Development of a highly metastatic model that reveals a crucial role of fibronectin in lung cancer cell migration and invasion

Author(s): Jia Deshui | Yan Mingxia | Wang Xiaomin | Hao Xiangfang | Liang Linhui | Liu Lei | Kong Hanwei | He Xianghuo | Li Jinjun | Yao Ming
A New Serum Biomarker for Lung Cancer - Transthyretin

Author(s): Liyun LIU | Suozhu SUN | Jifu LIU | Shanshan WU | Songwei DAI | Xiaomin WANG | Lingyun HUANG | Xueyuan XIAO | Dacheng HE
BioSunMS: a plug-in-based software for the management of patients information and the analysis of peptide profiles from mass spectrometry

Author(s): Cao Yuan | Wang Na | Ying Xiaomin | Li Ailing | Wang Hengsha | Zhang Xuemin | Li Wuju
An Energy-Aware Routing Protocol in Wireless Sensor Networks

Author(s): Ming Liu | Jiannong Cao | Guihai Chen | Xiaomin Wang
Serum Levels of Apolipoprotein A-II as a Potential Marker for Cholangiocarcinoma

Author(s): Xiaomin Wang | Anjian Xu | Bo Liu | Juling Wang | Liyun Liu | Songwei Dai | Xueyuan Xiao | Dacheng He

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions