Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Xiaoping Ma"

ADD TO MY LIST
 
A Simple Spatial Working Memory and Attention Test on Paired Symbols Shows Developmental Deficits in Schizophrenia Patients

Author(s): Wei Song | Kai Zhang | Jinhua Sun | Lina Ma | Forrest Fabian Jesse | Xiaochun Teng | Ying Zhou | Hechen Bao | Shiqing Chen | Shuai Wang | Beimeng Yang | Xixia Chu | Wenhua Ding | Yasong Du | Zaohuo Cheng | Bin Wu | Shanguang Chen | Guang He | Lin He | Xiaoping Chen | Weidong Li
Transcriptional Profiling of Hilar Nodes from Pigs after Experimental Infection with Actinobacillus Pleuropneumoniae

Author(s): Shumin Yu | Zhicai Zuo | Hengmin Cui | Mingzhou Li | Xi Peng | Ling Zhu | Ming Zhang | Xuewei Li | Zhiwen Xu | Meng Gan | Junliang Deng | Jing Fang | Jideng Ma | Shengqun Su | Ya Wang | Liuhong Shen | Xiaoping Ma | Zhihua Ren | Bangyuan Wu | Yanchun Hu
Role of Nb in 13Cr super-martensitic stainless steel Efeito do Nb em aços inoxidáveis Super 13Cr

Author(s): Xiaoping Ma | Cheng Zhou | Lijun Wang | Chunming Liu | Sundaresa Subramanian | Mariana Perez de Oliveira
Chemical Source Localization using Mobile Robots in Indoor Arena

Author(s): Yuli Zhang | Xiaoping Ma | Yanzi Miao
Construction of an artificial recombinant bicistronic plasmid DNA vaccine against porcine rotavirus

Author(s): Tingting Cui | Jun Xiong | Yongzhi Wang | Xintian Wen | Xiaobo Huang | Yong Huang | Xiaoping Ma | Zhongkai Hu | Qin Zhao | Sanjie Cao
Atomistic Frictional Properties of the C(100)2x1-H Surface

Author(s): Paul M. Jones | Huan Tang | Yiao-Tee Hsia | Xiaoping Yan | James D. Kiely | Junwei Huang | Christopher Platt | Xiaoding Ma | Michael Stirniman | Lang Dinh
Hybrid Endovascular Repair in Aortic Arch Pathologies: A Retrospective Study

Author(s): Xiaohui Ma | Wei Guo | Xiaoping Liu | Tai Yin | Xin Jia | Jiang Xiong | Hongpeng Zhang | Lijun Wang
Intraperitoneal injection of thalidomide attenuates bone cancer pain and decreases spinal tumor necrosis factor-α expression in a mouse model

Author(s): Gu Xiaoping | Zheng Yaguo | Ren Bingxu | Zhang Rui | Mei Fengmei | Zhang Juan | Ma Zhengliang
Efficacy and safety of tigecycline monotherapy vs. imipenem/cilastatin in Chinese patients with complicated intra-abdominal infections: a randomized controlled trial

Author(s): Chen Zhangjing | Wu Jufang | Zhang Yingyuan | Wei Junming | Leng Xisheng | Bi Jianwei | Li Rong | Yan Lunan | Quan Zhiwei | Chen Xiaoping | Yu Yunsong | Wu Zhiyong | Liu Dawei | Ma Xiaochun | Maroko Robert | Cooper Angel
Systematic investigation of gastrointestinal diseases in China (SILC): validation of survey methodology

Author(s): Yan Xiaoyan | Wang Rui | Zhao Yanfang | Ma Xiuqiang | Fang Jiqian | Yan Hong | Kang Xiaoping | Yin Ping | Hao Yuantao | Li Qiang | Dent John | Sung Joseph | Zou Duowu | Johansson Saga | Halling Katarina | Liu Wenbin | He Jia
Randomized controlled trial to treat migraine with acupuncture: design and protocol

Author(s): Li Ying | Liang Fanrong | Yu Shuguang | Liu Xuguang | Tang Yong | Yang Xuguang | Tian Xiaoping | Yan Jie | Sun Guojie | Chang Xiaorong | Zheng Hui | Zhang Hongxing | Ma Tingting
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona