Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Xiaoyun Wang"

ADD TO MY LIST
 
Weather Support for the 2008 Olympic and Paralympic Sailing Events

Author(s): Yan Ma | Rongzhen Gao | Yunchuan Xue | Yuqiang Yang | Xiaoyun Wang | Bin Liu | Xiaoliang Xu | Xuezhong Liu | Jianwei Hou | Hang Lin
Genome-Wide Gene Expression Profiles in Antioxidant Pathways and Their Potential Sex Differences and Connections to Vitamin C in Mice

Author(s): Yan Jiao | Hong Chen | Jian Yan | Lishi Wang | Yue Huang | Xiaoyun Liu | Robert W. Williams | Lu Lu | Yongjun Wang | Weikuan Gu
Hierarchical Agglomeration Community Detection Algorithm via Community Similarity Measures

Author(s): Mingwei Leng | Jinjin Wang | Pengfei Wang | Xiaoyun Chen
Effect of Combining Therapy with Traditional Chinese Medicine-Based Psychotherapy and Herbal Medicines in Women with Menopausal Syndrome: A Randomized Controlled Clinical Trial

Author(s): Hongyan Yang | Jing Yang | Zehuai Wen | Qinglin Zha | Guangning Nie | Xuchun Huang | Chunlin Zhang | Aiping Lu | Miao Jiang | Xiaoyun Wang
Endpoint Visual Detection of Three Genetically Modified Rice Events by Loop-Mediated Isothermal Amplification

Author(s): Xiaoyun Chen | Xiaofu Wang | Nuo Jin | Yu Zhou | Sainan Huang | Qingmei Miao | Qing Zhu | Junfeng Xu
Traditional Chinese Medicine in Cancer Care: A Review of Case Series Published in the Chinese Literature

Author(s): Guoyan Yang | Xun Li | Xiaoli Li | Lu Wang | Jia Li | Xue Song | Jizhong Chen | Yu Guo | Xiaoxuan Sun | Shana Wang | Zhiqi Zhang | Xiaoyun Zhou | Jianping Liu
The Error Caused by Relativity in GPS Positioning System

Author(s): Min ZHAO | Yunzhi WANG | Xiaoyun MU
Aboveground herbivory by the brown planthopper (Nilaparvata lugens) affects soil nematode communities under different rice varieties

Author(s): Manqiang Liu | Jinghua Huang | Xiaoyun Chen | Feng Wang | Cheng Ge | Yu Su | Bo Shao | Ying Tang | Huixin Li | Feng Hu
Molecular characterization of cathepsin B from Clonorchis sinensis excretory/secretory products and assessment of its potential for serodiagnosis of clonorchiasis

Author(s): Chen Wenjun | Wang Xiaoyun | Li Xuerong | Lv Xiaoli | Zhou Chenhui | Deng Chuanhuan | Lei Huali | Men Jingtao | Fan Yongxiu | Liang Chi | Yu Xinbing
Identification of alcohol preference relevant genes in QTL on mouse chromosome 2

Author(s): Wang Lishi | Jiao Yan | Gibson Griffin | Liu Xiaoyun | Huang Yue | Bennett Beth | Hamre Kristin | Williams Robert | Gu Weikuan
The Structure and Optical Performance of InGaN/GaN Multiple Quantum Wells Grown on C-plane Sapphire

Author(s): Xiaolei Peng | Pingjuan Niu | Xiaoyun Li | Ke Ding | Caifeng Wang
Activation-Induced T Helper Cell Death Contributes to Th1/Th2 Polarization following Murine Schistosoma japonicum Infection

Author(s): Xinyu Xu | Xiaoyun Wen | Ying Chi | Lei He | Sha Zhou | Xuefeng Wang | Jiaqing Zhao | Feng Liu | Chuan Su
Benzyl 3-dehydroxy-1,2,5-oxadiazolo[3′,4′:2,3]oleanolate

Author(s): Jun Hu | Xiaoyun Gong | Ruji Wang | Yong Ju
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?