Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Xiu-Ping Wu"

ADD TO MY LIST
 
Application of paraffin embedding slice fluorescent staining method in the experimental xenogenic corneal transplantation immune diagnosis

Author(s): Xian-Ning Liu | Peng-An Wu | Jie Wu | Yan Cheng | Shi-Yin Pan | Xiang-Hua Xiao | Ting-Ting Ai | Na An | Wei Wang | Xiu-Ping Zhu
Three Novel Xanthones from Garcinia paucinervis and Their Anti-TMV Activity

Author(s): Yu-Ping Wu | Wei Zhao | Zhen-Yuan Xia | Guang-Hui Kong | Xiu-Ping Lu | Qiu-Fen Hu | Xue-Mei Gao
Furanodiene Induces Endoplasmic Reticulum Stress and Presents Antiproliferative Activities in Lung Cancer Cells

Author(s): Wen-Shan Xu | Yuan-Ye Dang | Jia-Jie Guo | Guo-Sheng Wu | Jin-Jian Lu | Xiu-Ping Chen | Yi-Tao Wang
In Vitro Synergy of Biochanin A and Ciprofloxacin against Clinical Isolates of Staphylococcus aureus

Author(s): Guoxing Liu | Jun-Chao Liang | Xue-Lin Wang | Zhao-Hui Li | Wei Wang | Na Guo | Xiu-Ping Wu | Feng-Ge Shen | Ming-Xun Xing | Li-Hui Liu | Lei Li | Ming-Yuan Liu | Lu Yu
Farnesol, a Potential Efflux Pump Inhibitor in Mycobacterium smegmatis

Author(s): Jing Jin | Ji-Yu Zhang | Na Guo | Hui Sheng | Lei Li | Jun-Chao Liang | Xue-Lin Wang | Yang Li | Ming-Yuan Liu | Xiu-Ping Wu | Lu Yu
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?